Robot kuchenny jest z pewnością prawą ręką każdej gospodyni. Czy można sobie wyobrazić współczesną kuchnię bez tego pomocnika?

Robot posiada miejsce do instalowania wymiennych końcówek, służących do mieszania i ubijania. Mieszadła hakowe i moc urządzenia z pewnością wystarczą do zrobienia cięższych ciast, takich jak świąteczny sernik czy wielkanocna drożdżowa baba. Pięć poziomów regulacji prędkości silnika dostosuje pracę urządzenia do oczekiwanych rezultatów.

Dodatkowo robot wyposażony jest w funkcję turbo, która uruchomiona za pomocą przycisku, pozwala na chwilową pracę na najwyższych obrotach np. w celu rozdrobnienia grudek. Ubić pianę czy kogel mogel? Teraz nic prostszego. To niewielkich rozmiarów urządzenie znajdzie swoje miejsce w każdej kuchni.

  

SPECYFIKACJA: 

  • 2w1 - ubijanie +mieszanie
  • 5 stopni regulacji prędkości silnika
  • przycisk TURBO (wysokie obroty)
  • 4 wymienne końcówki ubijające i mieszające
  • wielofunkcyjny i praktyczny
  • wygodny uchwyt
  • moc: 300W
  • EAN: 5908277381592

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
3. Nie używać na wolnym powietrzu.
4. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.
8. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
9. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
10. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
11. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
12. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje ono bez nadzoru, przed montażem lub demontażem nasadek oraz
przed czyszczeniem.
13. Nie dotykać nasadek miksujących i ubijających przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu można je dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu.
14. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
15. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Przycisk zwalniania nasadek mieszających i ubijających
2. Włącznik i regulator prędkości obrotów
3. Przycisk TURBO wysokie obroty
4. Korpus miksera
5. Nasadki ubijające
6. Nasadki mieszające

 

DANE TECHNICZE:
-- moc: 300W
-- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
-- maksymalny czas pracy ciągłej z nasadkami ubijającymi i mieszającymi: 5 minut
-- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 10 minut

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy umyć oraz nasadki ubijające (5) i mieszające (6) (patrz rozdział: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).


MONTAŻ:
-- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (2) ustawiony jest w pozycji „0”.
-- Umieścić nasadki do mieszania (6) lub ubijania (5) w odpowiednich otworach znajdujących się od spodu miksera. Końcówki należy montować parami dwie mieszające (6) lub dwie ubijające (5). Nasadki mieszające (6) należy zamontować w kolejności pokazanej na fot. 2.
Końcówkę z kołnierzem należy włożyć do większego otworu w korpusie (4).

-- Urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu odpowiedniej prędkości włącznikiem (2). Zmieniając jego położenie można uzyskać pięć różnych prędkości.
-- Przycisk TURBO służy do natychmiastowego uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej odpowiadającej pozycji „5” przełącznika (2).
Po skończeniu ubijania bądź mieszania należy:
-- Wyłącznik (2) ustawić w pozycji „0” i odłączyć urządzenie od sieci.
-- Wyjąć nasadki mieszające lub ubijające naciskając przycisk (1).

 

UWAGA:
-- Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika, które nie jest objęte gwarancją producenta.
-- Celem uniknięcia chlapania obroty miksera należy dopasować do konsystencji przetwarzanych półproduktów.
-- W przypadku zablokowania się urządzenia przed czyszczeniem odłączyć je z sieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urzadzenie od sieci.
Urządzenia nie wolno myć w zmywarkach do naczyń.
Korpusu (4) nie wolno zanurzać w wodzie.
Wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
Pozostałe elementy urządzenia można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 


Ogólne
EAN 5908277381592
Wymienne końcówki ubijająca i mieszająca
Ilość stopni regulacji prędkości silnika 5
Przycisk TURBO TAK
Misa obrotowa NIE
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 1,0 kg
Parametry elektryczne
Moc 300 W
Pozostałe
EAN 5908277381592
Waga netto 1.00 kg
Opakowanie zbiorcze 41.00 x 34.00 x 33.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 19.80 x 11.00 x 14.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu