Reklamujący powinien wysłać uszkodzony sprzęt odpowiednio zabezpieczony (zalecane jest użycie oryginalnego opakowania) wraz z dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (jeżeli jest dołączona) na adres:

ELDOM Sp. z o.o. - Dział serwisu

ul. Pawła Chromika 5A

40-238 Katowice

Paczkę można wysłać Pocztą Polską jako "PACZKA48" z zaznaczeniem opcji "OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT". Proszę nie zaznaczać innych opcji oraz nie wpisywać wartości przesyłki.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na nasz koszt w inny sposób niż opisany powyżej.