Szybkowar SW500 perfect cook ELDOM

Smaczne i zdrowe posiłki, które przygotujesz szybko i wygodnie!

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

Szybkowar SW500 to połączenie tradycji z nowoczesnością. Oszczędza energię i skraca czas gotowania aż do 70%*, a przyrządzane w nim potrawy są smaczne, pełne aromatu i naturalnych wartości odżywczych.

Można w nim zarówno gotować, jak i podgrzewać. Gorąca para, która wiruje wewnątrz urządzenia, sprawia, że aromaty z warzyw, mięsa oraz stosowanych ziół i przypraw, idealnie się przenikają, wzbogacając smak każdego dania. Wysokie ciśnienie, jakie wytwarza się w szczelnym pojemniku, powoduje natomiast, że temperatura wrzenia rośnie bardzo szybko, a czas gotowania jest stosunkowo krótki.

Model SW500 posiada elegancki korpus z obudową ze stali szlachetnej i solidnie wykonany, wyjmowany garnek z wzmocnionym dnem oraz nieprzywierającymi powłokami. Jest pojemny (5L) oraz bardzo wygodny w obsłudze i czyszczeniu. Ma dotykowy panel sterowania i czytelny cyfrowy wyświetlacz oraz dodatkowe akcesoria (tacka parowa ze stali nierdzewnej, kubek z miarką oraz łopatką). Jego pokrywa jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa parowego oraz wskaźnik ciśnienia.

W naszym szybkowarze masz do dyspozycji aż 14 programów działania i możliwość ręcznego wybierania ustawień. Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatury – od 30°C do 160°C. Możesz też wybrać tryb gotowania tradycyjnego, tj. bez wysokiego ciśnienia, a funkcja "ODGRZEWANIE" pozwoli Ci na podgrzewane zimnego dania do temperatury 60-80°C i podtrzymanie go w stanie gorącym nawet przez 8 godzin. Sprawdź koniecznie także pozostałe funkcje szybkowara SW500 i ciesz się codziennym gotowaniem!

*w zależności od przygotowywanej potrawy.

Aby korzystanie z szybkowaru było jeszcze przyjemniejsze, na naszym blogu mamy dla Ciebie fantastyczne przepisy, przygotowane specjalnie dla SW500, przez Kingę Paruzel oraz naszego maestro smaku Jakuba Kuronia! 

Obydwa dostępne również w formie ebook do pobrania:

przepisy Jakub

przepisy Kinga

 

 

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

 

AKCESORIA:

 • tacka parowa ze stali nierdzewnej
 • kubek z miarka
 • łopatka

SPECYFIKACJA:

 • smaczne i aromatyczne przygotowanie potraw
 • zachowuje naturalne składniki odżywcze
 • do 70% szybsze przygotowanie potraw
 • obudowa ze stali nierdzewnej
 • zawór bezpieczeństwa parowego
 • czytelny cyfrowy wyświetlacz
 • dotykowy panel sterowania
 • 14 programów + sterowanie ręczne
 • wyciągany garnek z aluminium z powłoką nieprzywierającą oraz wzmocnionym dnem
 • pojemność: 5L
 • średnica pojemnika: 22 cm
 • ciśnienie: 0-70 kPa, max 90 kPa
 • zakres temperatury: 30-160°C
 • podtrzymanie temperatury: 60-80°C
 • łatwa obsługa i czyszczenie
 • moc: 900W
 • EAN: 5908277384982

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabaw urządzeniem. Nie należy pozwalać dzieciom oraz osobom niezaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
4. Urządzenie tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używać w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
6. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
7. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
8. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
9. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
10. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.
11. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani samego przewodu podłączonego do gniazdka bez nadzoru.
12. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
13. Urządzenie można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
14. Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
15. Nie przesuwać korpusu urządzenia w czasie pracy.
16. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
17. Nie należy napełniać garnka wewnętrznego powyżej 4/5 jego objętości.
18. W przypadku produktów zwiększających swoją objętość w czasie gotowania (np. ryż) nie napełniać wyjmowanego pojemnika powyżej 3/5 pojemności.
19. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy wskaźnik i regulator ciśnienia nie są zatkane
20. Urządzenie nie nadaje się do smażenia na oleju pod ciśnieniem. Korzystając z funkcji smażenia pokrywę należy pozostawić otwartą.
21. Gotując pod ciśnieniem przed otworzeniem urządzenia, należy upewnić się czy wskaźnik ciśnienia opadł oraz sprawdzić czy ciśnienie wewnątrz spadło. Nie należy otwierać urządzenia na siłę.
22. Regulator pary należy otwierać przy pomocy rękawicy kuchennej. Twarz należy trzymać w bezpiecznej odległości od gorącej pary.
23. Należy Zachować ostrożność przy otwieraniu, gdyż niektóre gorące produkty mogą pryskać.
24. Nie stawiać urządzenia oraz nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła.
25. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
26. Nie włączać urządzenia bez produktów.
27. Nie zanurzać przewodu oraz korpusu urządzenia w wodzie.
28. Urządzenia ani wyjmowanego pojemnika nie należy wykorzystywać do przechowywania produktów kwaśnych lub solonych przed i po gotowaniu, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia.
29. Do mieszania używać tylko drewnianych lub plastikowych łyżek.
30. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
31. Napraw sprzętu może dokonać jedynie Serwis Producenta (adres podany jest w karcie gwarancyjnej oraz stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
32. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

UWAGA
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia (2) i regulator (3) nie są zablokowane.
- Podczas działania urządzenie nagrzewa się!
- Nie wolno dotykać korpusu oraz metalowej części pokrywy w czasie użytkowania i po jego zakończeniu.
- Pokrywę można otwierać tylko za pomocą rączki (4). Używać rękawic kuchennych.
- Aby zapobiec poparzeniu gorącą parą, nie pochylać się nad urządzeniem przy otwieraniu pokrywy.

  IV

Function

Funkcja

Default time

Czas domyślny

Adjustable time

Regulacja czasu

LED status

Lampka kontrolna

Pressure

Wysokie ciśnienie

Cake/Ciasto

40 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Cake

No/Nie

Fry/Smażenie

30 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Fry

No/Nie

Jam/Dżem

1 hour/godz.

1-60 mins/1-24 hours

Jam

No/Nie

Steam/

Gotowanie na parze

10 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Steam

Yes/Tak

Soup/Zupa

15 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Soup

Yes/Tak

Milk porridge/

Kaszka na mleku

5 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Milk porridge

Yes/Tak

Cereals/Express

Zboża/ekspres

8 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Cereals/Express ind.

Yes/Tak

Galantine/

Galantyna

40 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Galantine

Yes/Tak

Pilaw/

Pilaw

15 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Pilaw

Yes/Tak

Broth/Rosół

25 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Broth

Yes/Tak

Stew/Duszenie

20 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Stew

Yes/Tak

Yoghurt/Jogurt

8 hours/godz.

1-60 mins/1-24 hours

Yoghurt-Dough

No/Nie

Chef/„Szef kuchni”

– uniwersalny program do gotowania z ciśnieniem

2 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Chef

Yes/Tak

Multicook – uniwersalny program do gotowania bez ciśnienia

10 mins/min.

1-60 mins/1-24 hours

Multicooker

No/Nie

 

I OPIS OGÓLNY:
1. Zdejmowana pokrywa
2. Wskaźnik ciśnienia
3. Regulator ciśnienia
4. Rączka
5. Uszczelka
6. Wewnętrzna pokrywa
7. Wyjmowany pojemnik
8. Korpus
9. Panel sterowania
10. Uchwyty do przenoszenia
11. Gniazdo przewodu
12. Przewód zasilający
13. Tacka do gotowania na parze
14. Łopatka
15. Miarka – 160 ml


II PANEL STEROWANIA (9):

A. Wyświetlacz
B. Ustawienia
C. Podgrzewanie/Kasowanie
D. Przycisk pomocniczy „+”
E. MENU
F. Tryb ręczny
G. Przycisk pomocniczy „+”
H. START
I. Zapisane programy


DANE TECHNICZNE:

- moc: 900 W
- napięcie: 220-240 V, ~ 50Hz
- pojemność: 5 L
- średnica pojemnika: 22 cm
- ciśnienie: 0-70 kPa, max 90 kPa
- zakres temperatury: 30-160°C
- podtrzymanie temperatury: 60-80°C

 

PRZEZNACZENIE:
Szybkowar SW500 jest uniwersalnym urządzeniem do szybkiego, ale zdrowego przygotowywania potraw.
Para wytwarzana w procesie gotowania, nie mając ujścia, krąży wewnątrz garnka i przenika produkty. W efekcie potrawa jest gotowa w znacznie krótszym czasie niż podczas standardowego sposobu gotowania. Dodatkowo wszystkie aromaty z warzyw, mięs, ziół i przypraw przenikają się nawzajem jeszcze bardziej wzbogacając
potrawę.

GOTOWANIE POSIŁKÓW Z UŻYCIEM CIŚNIENIA – podstawowe zasady:
- W pojemniku (7) obowiązkowo powinna znajdować się woda lub jakikolwiek inny płyn (minimum, 2 miarki).
- Programy z użyciem wysokiego ciśnienia nie przewidują smażenia produktów na tłuszczu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można obsmażyć produkty w niewielkiej ilości tłuszczu lub w bulionie na dnie pojemnika używając programu “FRY” z otwartą pokrywą. Następnie należy dodać pozostałe składniki, płyn,
zamknąć pokrywę, wybrać program i gotować pod ciśnieniem.
- Pojemnik (7) powinien być napełniony produktami i wodą nie więcej niż w 4/5 i nie mniej niż w 1/5 objętości (rys. 3.3, 3.5). Podczas gotowania produktów, które mogą pęcznieć w gorącej wodzie lub tworzyć pianę (szpinak, ryż, rośliny strączkowe, makaron, itp.), nie należy napełniać misy (7) ponad 3/5 jej objętości, aby nie
zatkał się zawór parowy (rys. 3.4).
UWAGA: Naruszenie powyższych zasad może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia!

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
Ustawić urządzenie na płaskim, twardym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu. Przewód zasilający podłączyć jednym końcem do gniazda (11), a drugim do sieci zgodnej z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym. Ustawione parametry pracy widoczne są na wyświetlaczu „A”. Pracę urządzenia można przerwać w każdym momencie wciskając przycisk „C”. Aktualny program zostanie przerwany. Przed ponownym włączeniem trzeba na nowo wybrać zapisany program lub ręcznie wprowadzić ustawienia.

OBSŁUGA:
Otwieranie /zamykanie pokrywy
- Aby otworzyć pokrywę (1) należy, trzymając za rączkę (4), przekręcić ją w lewo i unieść w górę (rys. 3.1, 3.2).
- Aby zamknąć pokrywę (1) należy, trzymając za rączkę (4), nałożyć ją na korpus (8) zgodnie z oznaczeniami, a następnie przekręcić w prawo, aż do zablokowania (rys. 3.7, 3.8).
- Prawidłowo zamknięta pokrywa szczelnie przylega do korpusu, co pozwala na podniesienie ciśnienia w urządzeniu. Gdy ciśnienie wewnątrz urządzenia jest wyższe od atmosferycznego, pokrywa jest automatycznie blokowana.
- Po zakończeniu gotowania pokrywa może pozostać zablokowana, co oznacza, że ciśnienie wewnątrz jest jeszcze zbyt wysokie. Należy poczekać, aż ciśnienie samoistnie się obniży. Aby natychmiast otworzyć pokrywę należy przekręcić regulator ciśnienia w pozycję „OPEN” (rys. 3.10b) i poczekać na obniżenie się ciśnienia w urządzeniu.

UWAGA!
- W każdym przypadku przed otworzeniem pokrywy należy upewnić się, że regulator ciśnienia jest w pozycji „OPEN” (rys. 3.10b) i para z niego nie wychodzi.
- Podczas działania urządzenie nagrzewa się! Nie wolno dotykać korpusu oraz metalowej części pokrywy w czasie użytkowania i po jego zakończeniu. Pokrywę można otwierać tylko za pomocą rączki (4).
- Nie wolno podnosić urządzenia za rączkę (4) na pokrywie! Do podnoszenia i przeniesienia urządzenia należy użyć uchwytów (10).


Regulator ciśnienia

Regulator ciśnienia (3) znajdujący się w pokrywie pozwala na zmianę zasady działania urządzenia.
- Ustawiając regulator w pozycję „CLOSED” (zawór jest zamknięty) urządzenie będzie działało jako szybkowar (rys. 3.9a, 3.9b).
- Ustawiając regulator w pozycję „OPEN” (zawór jest otwarty) urządzenia będzie działało w sposób tradycyjny (bez wysokiego ciśnienia) (rys. 3.10a, 3.10b).

UWAGA
- Luz technologiczny regulatora ciśnienia nie jest wadą produktu.
- Po zakończeniu gotowania pod wysokim ciśnieniem należy otworzyć regulator (3), aby ciśnienie wewnątrz znormalizowało się.
- Podczas przygotowania potraw nie wymagających dużej ilości płynu (pilaw itd.), regulator (3) można otworzyć od razu po zakończeniu procesu gotowania.
- W przypadku gdy z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia gotowane są potrawy płynne lub przeciery, należy poczekać 5–10 minut, aby urządzenie przestygło, i dopiero po tym czasie przekręcić regulator (3) w pozycję „OPEN”. Zbyt szybkie przesunięcie regulatora (3) może skutkować wyrzutem gorącego płynu wraz z wychodzącą parą.

UWAGA!
Przesunięcie regulatora (3) w pozycję „OPEN” podczas lub po zakończeniu procesu gotowania może skutkować mocnym, pionowym wyrzutem gorącej pary.

Programy: wykaz programów przedstawiony jest w tabeli IV.
Na panelu sterowania (9) programy podzielnie są na dwie grupy. Aby wybrać program z grupy „I” („FRY”, „CAKE”, „JAM”, „YOGHURT/DOUGH”, „CHEF”, „MULTICOOK”) należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się na panelu (9). Aby wybrać program z grupy „II” należy nacisnąć przycisk „E” (podświetli się symbol programu ”SOUP”), a następnie naciskać go aż podświetli się żądany program.

Funkcja “ PODGRZEWANIE”
(nie dotyczy programów „FRY” oraz „YOGHURT-DOUGH”).
Funkcja włącza się automatycznie po zakończeniu wybranego trybu gotowania (sygnalizacja dźwiękiem).
Lampka kontrolna wybranego programu gaśnie, podświetla się przycisk „C”, a na wyświetlaczu pojawia się znak „bb”. Gotowe danie jest utrzymywane w temperaturze 60–80°С. Aby przerwać podgrzewanie należy nacisnąć przycisk „C”.

Funkcja „ODGRZEWANIE”

Funkcja pozwala na odgrzanie zimnego dania do temperatury 60–80°С i podtrzymywanie go w stanie gorącym przez 8 godzin.
- Przełożyć produkt do pojemnika (7) i wstawić go do urządzenia. Upewnić się, że pojemnik ściśle przylega do elementu grzewczego.
- Nałożyć i zablokować pokrywę (rys. 3.7, 3.8). Regulator ciśnienia (3) ustawić w pozycji „CLOSED”. Podłączyć urządzenie do sieci.
- Nacisnąć przycisk „C”. zaświeci się lampka kontrolna przycisku, a na wyświetlaczu pojawi się znak „bb”
- Aby wyłączyć podgrzewanie należy nacisnąć przycisk „C”.

Funkcja „OPÓŹNIONY START” (nie dotyczy programów „FRY”, „CAKE”, „YOGHURT DOUGH” i „JAM”).
Funkcja pozwala na zaprogramowanie czasu, po upłynięciu którego urządzenie włączy wybrany wcześniej program. Aby ustawić opóźniony start należy wybrać program, nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B) i ustawić parametry pracy, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez ok 5 s przycisk „SETTINGS” (B) i ustawić czas od
0-24 h (co 5 min.). Aby uruchomić należy nacisnąć przycisk „START” (H). Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk „C”.


UŻYTKOWANIE:
- Przy pomocy rączki (4) odblokować i zdjąć pokrywę z korpusu (rys. 3.1 i 3.2).
- Następnie wyjąć pojemnik (7) ze środka urządzenia i napełnić go składnikami. Pojemnik powinien być napełniony produktami i wodą nie więcej niż w 4/5 i nie mniej niż w 1/5 objętości (rys. 3.3, 3.5). Podczas gotowania produktów, które mogą pęcznieć w gorącej wodzie lub tworzyć pianę  (szpinak, ryż, rośliny strączkowe, makaron, itp.), nie należy napełniać misy ponad 3/5 jej objętości, aby nie zatkał się zawór parowy (rys. 3.4).
- Po napełnieniu pojemnik (7) włożyć do urządzenia.

UWAGA: Należy uwzględnić fakt, iż niektóre produkty zwiększają objętość w trakcie gotowania. Przed założeniem pokrywy (1) sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia (2) i regulator (3) nie został zablokowany.

- Sprawdzić czy wewnętrzna pokrywa jest prawidłowo zamontowana – rys. 1, a następnie założyć pokrywę na korpus i zablokować (rys. 3.7, 3.8).

Wybór programu
W urządzeniu zapisane są programy do przyrządzenia najpopularniejszych potraw, w których określono czas i temperaturę gotowania. Jeżeli przewidziane programy nie są dostosowanie do potrawy, która ma być przyrządzona można zmodyfikować ustawienia lub użyć uniwersalnych programów: „CHEF” – do gotowania pod ciśnieniem lub „MULTICOOK” – do gotowania bez ciśnienia.
- Wybrać jeden z zapisanych programów (tabela IV) za pomocą przycisków na panelu sterowania (9). Programy z grupy „II” należy wybrać przyciskiem „MENU” (E), naciskając go aż do podświetlenia się odpowiedniej ikony.
- W zależności od wybranego programu (informacja w tabeli IV) ustawić regulator ciśnienia (3):
- GOTOWANIE BEZ CIŚNIENIA: regulator ciśnienia (3) w pozycji otwartej (rys. 3.10a, 3.10b).
- GOTOWANIE POD CIŚNIENIEM: regulator ciśnienia (3) w pozycji zamkniętej (rys. 3.9a, 3.9b). W trakcie gotowania wskaźnik ciśnienia (5) podniesie się.

UWAGA. Regulator ciśnienia powinien znajdować się dokładnie w pozycji „CLOSE” w innym przypadku para będzie się cały czas wydobywała z pokrywy i wymagane do prawidłowej pracy ciśnienie nie wytworzy się.

- Aby uruchomić urządzenie należy przycisnąć przycisk „START” (H).

Ręczne ustawienie parametrów gotowania
dla programów do gotowania z ciśnieniem na przykładzie programu „CHEF”- rys. V

- Nacisnąć przycisk „CHEF” - na wyświetlaczu (A) pojawi się proponowany czas gotowania.
- Aby zmodyfikować ustawienia należy:
– nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B), a następnie przyciskami „+”, „–” ustawić odpowiednią ilość godzin (do 0 do 24),
– drugi raz nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B), a następnie przyciskami „+”, „–” ustawić odpowiednią ilość minut (od 1 do 59),
– uruchomić urządzenie przyciskiem „START” (H).
dla programów do gotowania bez ciśnienia na przykładzie programu „MULTICOOK”- rys. VI
- Nacisnąć przycisk „MULTICOOK” - na wyświetlaczu (A) pojawi się proponowany czas gotowania.
- Aby zmodyfikować ustawienia należy:
– nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B), a następnie przyciskami „+”, „–” ustawić odpowiednią ilość godzin (do 0 do 24),
– drugi raz nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B), a następnie przyciskami „+”, „–” ustawić odpowiednią ilość minut (od 1 do 59),
– trzeci raz nacisnąć przycisk „SETTINGS” (B), a następnie przyciskami „+”, „–” ustawić odpowiednią temperaturę (od 30oC do 160oC),
– uruchomić urządzenie przyciskiem „START” (H).

UWAGA: Jeżeli przez 20 sekund nie zostanie wybrana któraś funkcja urządzenie wyłączy się.

- W przypadku gotowania pod ciśnieniem urządzenie zacznie odliczanie czasu po osiągnięciu temperatury roboczej.
- Po skończeniu odliczania czasu zabrzmi sygnał. Urządzenie przejdzie w tryb utrzymywania temperatury.
- Aby przerwać podtrzymywanie temperatury należy nacisnąć przycisk „C”.

UWAGA!
- Po skończonym gotowaniu urządzenie wyłączyć i odłączyć od prądu.
- W każdym przypadku przed otworzeniem pokrywy należy upewnić się, że regulator ciśnienia jest w pozycji „OPEN” (rys. 3.10b) i para z niego nie wychodzi.
- Podczas działania urządzenie nagrzewa się! Nie wolno dotykać korpusu oraz metalowej części pokrywy w czasie użytkowania i po jego zakończeniu. Otwieraj pokrywę tylko za uchwyt.
- Nie wolno podnosić urządzenia za rączkę (4) na pokrywie! Do podnoszenia i przeniesienia urządzenia należy użyć uchwytów (10).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Przed czyszczeniem urządzenie odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
- Nigdy nie zanurzać korpusu (8) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus (8) i wnętrze urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.
- Zdjąć pokrywę (1) z urządzenia. Następnie zdemontować wewnętrzną pokrywę (6) i zdjąć uszczelkę (5).
- Każdorazowo sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia (2) oraz regulator (3) znajdujące się w zdejmowanej pokrywie (1) nie został zablokowany.
- Elementy (1, 5, 6, 7) umyć i wytrzeć do sucha, a następnie złożyć.
- usunąć skropliny, które mogły zebrać się podczas gotowania w pojemniku, znajdującym się w tylnej części korpusu urządzenia. Pojemnik na skropliny należy pociągnąć do siebie, wylać zgromadzoną wodę i wsunąć go na miejsce.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384982
Obudowa ze stali nierdzewnej
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 33 x 30 x 30.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 900W
Funkcje
Dotykowy panel sterowania TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Wyświetlacz TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 5L
Ciśnienie 0-70 kPa, max 90 kPa
Średnica pojemnika 22 cm
Zakres temperatury 30-160°C
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Pozostałe
EAN 5908277384982
Waga netto 4.60 kg
Opakowanie zbiorcze 36.50 x 69.50 x 38.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 34.00 x 34.00 x 36.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu