Suszarka do włosów HT83 aya

Twoje włosy, Twoje zasady!

Zadbaj o swoje włosy z suszarką HT83 aya od Eldom. Wybierz profesjonalną pielęgnację i ciesz się idealnie ułożonymi włosami każdego dnia.
Dzięki dwóm poziomom siły nadmuchu i koncentratorowi powietrza, możesz dostosować suszenie do swoich potrzeb, zapewniając swoim włosom optymalną ochronę. Koniec z przesuszonymi końcówkami, koniec z połamanymi włosami!

HT83 aya to nie tylko wydajność, ale i bezpieczeństwo. Gwarantuje je zabezpieczenie przez przegrzaniem. Dzięki niemu ze spokojem możesz skupić się na stylizacji. Dodatkowo, uchwyt do zawieszenia ułatwia przechowywanie suszarki, kiedy nie jest używana.

Z HT83 aya, każdy dzień jest dobrym dniem na perfekcyjną fryzurę. Moc 1000W zapewnia szybkie i efektywne suszenie, pozostawiając Twoje włosy miękkie, lśniące i gotowe do podbicia świata.


Nie czekaj, wybierz HT83 aya i poczuj różnicę.

 

 

      

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • profesjonalna pielęgnacja
 • 2 poziomy siły nadmuchu
 • koncentrator powietrza
 • uchwyt do zawieszenia
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277388409

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Instrukcję zachować na przyszłość.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Nie dopuścić, aby przewód zwisał w miejscu, w którym dziecko może go chwycić. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

 1. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 

 1. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

 1. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 2. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.

 1. Po zakończeniu pracy zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. W czasie pracy urządzenia nie wolno nakrywać, ani w żaden inny sposób blokować otworów wlotu i wylotu powietrza. W przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. Należy włącznik ustawić w pozycji “0” i odłączyć urządzenie od sieci. Po ochłodzeniu (kilka minut) ponownie można włączyć urządzenie.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu  Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

 1. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci.

 1. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

UWAGA: Przed założeniem lub zdjęciem koncentratora (2) należy wyłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

 

UWAGA. Urządzenie tylko do użytku domowego. 
Przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 

UWAGA. Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik + przełącznik poziomu nadmuchu
 2. Koncentrator
 3. Osłona wlotu powietrza
 4. Rączka
 5. Uchwyt do zawieszenia
 6. Przewód zasilający

 

DANE TECHNICZNE:

Moc: 1000W

Napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

 

 

PRZEZNACZENIE:

Suszarka HT83 przeznaczona jest do suszenia włosów.

 

OBSŁUGA:

 • Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (1) ustawiony jest w pozycji „0”.
 • Po podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (1).

- poz. “0” - suszarka wyłączona,

- poz. “x” - słaby nawiew, niska temperatura na lekko wilgotne, niezbyt gęste lub krótkie włosy,

- poz. “X” - mocny nawiew, wysoka temperatura, szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów.

 • Koncentrator (2) ułatwia modelowanie włosów. Można używać suszarkę bez założonego koncentratora.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci oraz poczekać, aż całkowicie wystygnie.
 • Nie wolno zanurzać suszarki w wodzie.
 • Obudowę suszarki oraz przewód zasilający można czyścić miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.
 • Zanieczyszczenia z otworów wlotu (3) i wylotu powietrza należy usuwać małą szczoteczką.

 

GWARANCJA:

 • Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
 • Nie może być używane do celów zawodowych.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
 • Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.

Ogólne
EAN 5908277388409
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 20 x 12.5 x 6.5 cm
Функции
Poziomy siły nadmuchu 2
Poziomy temperatury nawiewu BRAK
Uchwyt do zawieszania TAK
Zdejmowany koncentrator TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Przycisk zimnego powietrza NIE
Składana rączka NIE
Jonizacja włosów NIE
Zdejmowana osłona wlotu powietrza TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry elektryczne
Moc 1000W
Napięcie zasilania 220-240V~ 50-60 Hz
Остальные
Код EAN 5908277388409
Вес нетто 0.33 кг
Групповая упаковка 23.00 x 47.00 x 27.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 8.00 x 13.00 x 21.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu