Suszarka do włosów HT250 stilo ELDOM

Elegancka, mocna i błyskawiczna? Oto i ona…

Codziennie rano toczysz z zegarem mały bój o każdą minutę? Chcesz aby poranne przygotowanie do pracy było nie tylko sprawniejsze, ale i bardziej komfortowe? Mamy dla Ciebie coś specjalnego - małą, poręczną, niezwykle szybką i wygodną suszarkę HT250 stilo. Trzy poziomy grzania i dwa stopnie siły nadmuchu pozwalają na skrócenie procesu suszenia do minimum, dzięki czemu Twoje włosy pozostają zdrowe i pełne witalności.
HT250 stilo jest wyposażona w przycisk „zimnego powietrza” zapewniający idealne wykończenie fryzury i nadający włosom połysk oraz gładkość.
Dzięki funkcji jonizacji suszarka chroni włosy przed puszeniem i elektryzowaniem. Włosy idealne! Nie wierzysz? Sprawdź jak pięknie wyglądają w lusterku umieszczonym w jej obudowie :)

HT250 jest niezwykle komfortowa w użytkowaniu i posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

 

  

 

 SPECYFIKACJA:

 • funkcja jonizacji
 • dwa poziomy siły nadmuchu
 • trzy poziomy grzania
 • przycisk zimnego powietrza
 • zdejmowana osłona wlotu powietrza
 • zdejmowany koncentrator
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • moc: 1800 W
 • EAN: 5908277386351

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prą­du podanymi na obudowie.

 2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalo­wanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia za­bezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co naj­mniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użyt­kowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym za­grożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konser­wacji sprzętu.

 4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.

 5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konser­wacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.

 6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy, aby nie przegrzać włosów.

 8. Urządzenia nie wolno używać do stylizacji zwierząt oraz włosów sztucznych.

 9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych po­jemnikach.

 10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urzą­dzenie jest wyłączone.

 11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

 12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 13. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.

 14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządze­nie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzo­nego urządzenia.

 15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.

 16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec nie­bezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producen­ta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt ser­wisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż orygi­nalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronio­ne i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentual­ne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządze­nia.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik + przełącznik poziomu nadmuchu
 2. Przełącznik poziomu grzania
 3. Przycisk „zimnego powietrza”
 4. Koncentrator
 5. Zdejmowana osłona wlotu powietrza
 6. Rączka
 7. Przewód zasilający

 

DANE TECHNICZE:

 • moc: 1800W
 • napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz

 

 

PRZEZNACZENIE:

Suszarka HT250 jest przeznaczona do suszenia włosów. Jej moc skraca proces suszenia do minimum dzięki czemu włosy pozostają zdrowe i pełne witalności. Suszarka jest wyposażona w przycisk „zimnego powietrza” zapewniający idealne wykończenie fryzury i nadający włosom połysk oraz gładkość oraz funkcję jonizacji, która uchroni je przed puszeniem i elektryzowaniem.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

 • Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (1) ustawiony jest w pozycji „0”.
 • Po podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (1).
  - poz. “0” - suszarka wyłączona,
  - poz. “1” - słaby nawiew,
  - poz. “2” - mocny nawiew.
 • Temperaturę nawiewu regulujemy przełącznikiem (2):
  - poz. S - niska temperatura na lekko wilgotne, niezbyt gęste lub krótkie włosy,
  - poz. SS - średnia temperatura,
  - poz. SSS - wysoka temperatura, szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  (3) powoduje natychmiastowe obniżenie temperatury powietrza wylatującego z suszarki niezależnie od temperatury wybranej przełącznikiem (2).
 • Koncentrator (4) ułatwia modelowanie włosów. Suszarki można również używać bez założonego koncentratora (4).

 • Funkcja jonizacji jest aktywna przez cały czas pracy suszarki.
 • Lustrzana powierzchnia zdejmowanej osłony wlotu powietrza (5) może służyć jako lusterko.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć włącznikiem (1) oraz odłączyć od sieci i poczekać, aż całkowicie wystygnie.
 • Nie wolno zanurzać suszarki w wodzie.
 • Obudowę suszarki oraz przewód zasilający można czyścić miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.
 • Zanieczyszczenia z otworów wlotu i wylotu powietrza należy usuwać małą szczoteczką.
 • Wlot powietrza można czyścić po zdjęciu osłony (5). Aby zdjąć osłonę należy przekręcić ją w lewo i wysunąć.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 


Ogólne
EAN 5908277386351
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 26 x 18.1 x 7.9 cm
Функции
Poziomy siły nadmuchu 2
Poziomy temperatury nawiewu 3
Gumowany uchwyt NIE
Zdejmowany koncentrator TAK
Przycisk zimnego powietrza TAK
Składana rączka NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Uchwyt do zawieszania NIE
Jonizacja włosów TAK
Zdejmowana osłona wlotu powietrza TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry elektryczne
Moc 1800W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Остальные
Код EAN 5908277386351
Вес нетто 0.45 кг
Групповая упаковка 28.50 x 54.00 x 30.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 11
Упаковка 8.50 x 14.50 x 27.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu