Suszarka do włosów HT260 yana

Klucz do perfekcyjnego looku każdego dnia.

Zaprojektowana z myślą o codziennym komforcie i profesjonalnym wsparciu, HT260 yana gwarantuje Ci piękną i zdrową fryzurę! Twoje włosy zasługują na najlepszą opiekę, a ta suszarka została stworzona właśnie po to, by sprostać nawet najwyższym oczekiwaniom!

 

Dlaczego HT260 yana?

 • Funkcja jonizacji: dzięki niej Twoje włosy będą gładkie, błyszczące i bez efektu puszenia.
 • Wielostopniowa regulacja: dopasuj 2 poziomy siły nadmuchu i 3 poziomy grzania do swoich potrzeb!
 • Chłodny nadmuch: Użyj funkcji chłodnego nadmuchu, by utrwalić fryzurę i dodać jej blasku.
 • Praktyczne akcesoria: Koncentrator powietrza i dyfuzor umożliwiają precyzyjne układanie i dodawanie objętości.
 • Ergonomia i bezpieczeństwo: Zdejmowana osłona wlotu powietrza i zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniają łatwość oraz całkowite bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
 • Moc 2000W: Szybkie i efektywne suszenie.


HT260 yana
 to nie tylko suszarka, to Twoja osobista stylistka, która pomoże Ci wydobyć naturalne piękno Twoich włosów.

Wybierz ją i ciesz się perfekcyjnym wyglądem każdego dnia!

 

 

            

  

SPECYFIKACJA:

 • profesjonalna pielęgnacja
 • funkcja jonizacji
 • 2 poziomy siły nadmuchu
 • 3 poziomy grzania
 • funkcja chłodnego nadmuchu
 • koncentrator powietrza
 • dyfuzor
 • uchwyt do zawieszenia
 • zdejmowana osłona wlotu powietrza
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • moc: 1800-2200W
 • EAN: 5908277388423

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Instrukcję zachować na przyszłość.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Nie dopuścić, aby przewód zwisał w miejscu, w którym dziecko może go chwycić. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

 1. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

 1. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 2. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.

 1. Po zakończeniu pracy zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania.

 2. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 1. W czasie pracy urządzenia nie wolno nakrywać, ani w żaden inny sposób blokować otworów wlotu i wylotu powietrza. W przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. Należy włącznik ustawić w pozycji “0” i odłączyć urządzenie od sieci. Po ochłodzeniu (kilka minut) ponownie można włączyć urządzenie.

 1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

 2. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

 3. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu 
  Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA: Przed założeniem lub zdjęciem koncentratora (4) lub dyfuzora (8) należy wyłączyć urządzenie.

 

UWAGA. Urządzenie tylko do użytku domowego. 
Przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 

UWAGA. Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik + przełącznik poziomu nadmuchu
 2. Przełącznik poziomu grzania
 3. Przycisk „zimnego powietrza”
 4. Koncentrator
 5. Zdejmowana osłona wlotu powietrza
 6. Uchwyt do zawieszenia
 7. Przewód zasilający
 8. Dyfuzor

 

DANE TECHNICZNE:

 • moc: 1800-2200W
 • napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

 

PRZEZNACZENIE:

Suszarka HT260 przeznaczona jest do suszenia włosów.

 

OBSŁUGA:

 • Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (1) ustawiony jest w pozycji „0’’.
 • Po podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (1).

- poz. ‘‘0’’ - suszarka wyłączona

- poz. ‘‘x ’’ - słaby nawiew

- poz. ‘‘X ’’ - mocny nawiew

 • Temperaturę nawiewu regulujemy przełącznikiem (2):

- poz. ‘‘$’’ - niska temperatura na lekko wilgotne, niezbyt gęste lub krótkie włosy,

- poz. ‘‘$$’’ - średnia temperatura,

- poz. ‘‘$$$’’ - wysoka temperatura, szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów.

 • Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ ’’ (3) powoduje natychmiastowe obniżenie temperatury powietrza wylatującego z suszarki, niezależnie od temperatury wybranej przełącznikiem (2).
 • Koncentrator (4) oraz dyfuzor (8) ułatwiają modelowanie włosów. Końcówki (4) i (8) należy używać zamiennie. Można również używać suszarkę bez założonych końcówek (4) lub (8).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci oraz poczekać, aż całkowicie wystygnie.
 • Nie wolno zanurzać suszarki w wodzie.
 • Obudowę suszarki oraz przewód zasilający można czyścić miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.
 • Zanieczyszczenia z otworów wlotu i wylotu powietrza należy usuwać małą szczoteczką.
 • Wlot powietrza można czyścić po zdjęciu osłony (5). Aby zdjąć osłonę (5) należy przekręcić ją w lewo i wysunąć.

 

GWARANCJA:

 • Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
 • Nie może być używane do celów zawodowych.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
 • Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.

Ogólne
EAN 5908277388423
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 27.2 x 22.3 x 8.4 cm
Функции
Poziomy siły nadmuchu 2
Poziomy temperatury nawiewu 3
Uchwyt do zawieszania TAK
Jonizacja włosów TAK
Zdejmowana osłona wlotu powietrza TAK
Zdejmowany dyfuzor TAK
Zdejmowany koncentrator TAK
Przycisk zimnego powietrza TAK
Składana rączka NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry elektryczne
Moc 1800-2200W
Napięcie zasilania 220-240V~ 50-60 Hz
Остальные
Код EAN 5908277388423
Вес нетто 0.51 кг
Групповая упаковка 47.00 x 59.00 x 30.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 9.50 x 22.50 x 27.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu