Suszarka do włosów HT82R smil ELDOM

Susz, układaj i ciesz się świetną fryzurą!

Ta mała, stylowa suszarka stanie się nieodzownym pomocnikiem przy rutynowej pielęgnacji Twoich włosów. Szybkie suszenie przed wyjściem z domu?
Z dwoma poziomami nadmuchu, zajmie tylko chwilkę! Składana rączka i zdejmowany koncentrator nadmuchu sprawiają, że urządzenie zmieści się nawet w bardzo małej przestrzeni i uczynią z HT82R smil najlepszego kompana podróży!

Elegancki różowy kolor zachwyci oko i pozwoli zacząć Ci dzień z optymistyczną energią!

 

Suszarka dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieska i różowa

SPECYFIKACJA:

  • dwa poziomy nadmuchu
  • składana rączka
  • uchwyt do zawieszenia
  • zdejmowany koncentrator strumienia powietrza
  • zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • kolor: różowy
  • moc: 1200 W
  • EAN: 5908277385880

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
2. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
3. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci,
4. W czasie pracy urządzenia nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować otworów wlotu i wylotu powietrza
5. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
6. Nie używać na wolnym powietrzu
7. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
8. W przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Należy włącznik ustawić w pozycji “0” lub “OFF” i odłączyć urzadzenie od sieci. Po ochłodzeniu (kilka minut) ponownie można
włączyć urządzenie
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
11. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
12. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
13. Nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (grozi utratą gwarancji)
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka
15. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
16. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE.
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych
dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik + przełącznik poziomu nadmuchu
2. Przewód zasilający
3. Uchwyt do zawieszenia
4. Składany uchwyt
5. Wlot powietrza
6. Koncentrator


DANE TECHNICZNE:

- moc 1200 W
- napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz


OBSŁUGA:

Suszarka przeznaczona jest do suszenia włosów.
Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (1) ustawiony jest w pozycji „0”.
Po podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (1).
Poz. 0 - suszarka wyłączona.
Poz. 1 - niska temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy.
Poz. 2 - wysoka temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów.
Koncentrator (6) ułatwia modelowanie włosów. Można używać suszarkę bez założonego koncentratora.
Składany uchwyt (4) ułatwia przechowywanie.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci oraz poczekać aż całkowicie wystygnie.
- Nie wolno zanurzać suszarki w wodzie.
- obudowę suszarki oraz przewód zasilający można czyścić miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.
- Zanieczyszczenia z otworów wlotu i wylotu powietrza należy usuwać małą szczoteczką.


Ogólne
EAN 5908277385880
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 7.8 x 23.0 x 17.8 x cm
Функции
Poziomy temperatury nawiewu BRAK
Gumowany uchwyt NIE
Zdejmowany dyfuzor NIE
Przycisk zimnego powietrza NIE
Składana rączka TAK
Uchwyt do zawieszania TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zdejmowany koncentrator TAK
Poziomy siły nadmuchu 2
Jonizacja włosów NIE
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry elektryczne
Moc 1200W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Остальные
Код EAN 5908277385880
Вес нетто 0.46 кг
Групповая упаковка 27.50 x 48.00 x 20.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 7.70 x 12.50 x 18.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu