Soniczna szczoteczka do zębów SD100 +zestaw końcówek

Wrzuć wyższy bieg w walce z płytką nazębną!

Czy wiesz, że to właśnie szczoteczki soniczne są najczęściej rekomendowane przez lekarzy stomatologów oraz higienistów? Swoją przewagę nad innymi zawdzięczają technologii pozwalającej na wykonywanie ruchu wymiatającego, szczególnie polecanego przy myciu, oraz jego, niemożliwej do uzyskania przy zastosowaniu szczoteczki manualnej, częstotliwości. Główka SD100 sonica wibruje z prędkością 31000 - 40000 uderzeń na minutę! Pozwala to na wytworzenie ciśnienia umożliwiającego dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc, a także dokładne domywanie przestrzeni miedzyzębowych. W efekcie codzienna higiena jamy ustnej jest nie tylko łatwiejsza i przyjemniejsza, ale także bardziej efektywna! SD100 sonica pracuje w aż 5 trybach, pomagając zarówno w czyszczeniu, jak i masowaniu dziąsełpolerowaniu, a nawet wybielaniu! Szczoteczka pracuje w cyklu dwuminutowym, sygnalizując 30-sekundowe okresy potrzebne na równomierne doczyszczenie wszystkich powierzchni (kolejno: lewy i prawy łuk szczęki górnej, następnie dolnej). Czas pracy ładowanego przez USB akumulatora, to przy założeniu codziennego cyklu 2x2 minuty, aż 20 dni!

Szczoteczka polecana jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 14 roku życia ze względu na prędkość drgań utrzymującą się pomiędzy 31000 - 40000 uderzeń na minutę.

 

Szczoteczka występuje w dwóch wariantach kolorystycznych: biała i czarna

 

Dostępne jest również Etui do sonicznej szczoteczki SDP1BC

 

 

 

 

 

Do każdej zakupionej szczoteczki sonicznej SD100CK dodajemy zestaw końcówek GRATIS

 TRYBY PRACY:

 • czyszczenie
 • delikatne czyszczenie
 • masaż
 • polerowanie
 • wybielanie

 

SPECYFIKACJA:

 • BPA FREE
 • nowoczesna technologia soniczna DIAMOND DENTAL CARE
 • pomaga utrzymać idealną czystość jamy ustnej
 • intensywnie wspomaga wybielanie zębów
 • wysokiej jakości wymienna końcówka czyszcząca
 • materiał: obudowa: ABS/TPE, włosie końcówki: Dupont Nylon
 • skuteczne czyszczenie zębów
 • zakres drgań: 31000 - 40000/min.
 • sygnalizacja 30-sekundowych okresów
 • wygodne sterowanie jednym przyciskiem
 • zasilanie akumulatorowe
 • sygnalizacja rozładowania akumulatora
 • cykl pracy: 2 minuty
 • czas ładowania: 5 godzin
 • czas pracy akumulatora: do 20 dni (2 x 2 min./dzień)
 • klasa wodoszczelności: IPX7
 • akumulator Li-ION DC 3.7V, 700 mAh (niewymienny)
 • sposób ładowania: przewodowy ładowanie USB (DC5V, 0,6A brak w zestawie)
 • w zestawie:
  - 2 wymienne końcówki czyszczące
  - przewód USB
 • kolor: czarny
 • moc: 1.8W
 • EAN: 5908277386726

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
-- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
-- niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
-- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
-- należy zawsze wyłaczyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
-- nie używać z uszkodzonymi nasadkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia,
-- nie używać na wolnym powietrzu,
-- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,
-- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
-- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
-- firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA:
• To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do mycia zębów oraz czyszczenia dziąseł i języka.
• Przy pierwszym użyciu tego produktu niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort. Należy normalnie używać szczoteczki, a nieprzyjemne odczucia powinny stopniowo zaniknąć w ciągu tygodnia, nie raniąc zębów ani dziąseł.
• W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 2 miesięcy zostały przeprowadzone zabiegi stomatologiczne przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się z dentystą.
• W przypadku wystąpienia krwawienia po użyciu szczoteczki należy skonsultować się z dentystą.

 

To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne.

 

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca sie użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki
przedstawiony na stronie: https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

OPIS OGÓLNY:
1. Trzpień
2. Obudowa
3. Włącznik/Sygnalizacja trybu pracy/
Sygnalizacja rozładowania akumulatora
4. Gniazdo ładowania
5. Końcówka wymienna
6. Przewód USB

DANE TECHNICZNE:
Moc: 1,8W
Prędkość: 31000-40 000 uderzeń/min
Akumulator: DC 3,7V, 700mAh, Li-ION
Czas ładowania: 5 godz.
Czas pracy: do 20 dni (2 x 2 min/dzień)
Wodoszczelność szczoteczki: IPX7
Materiał:
- obudowa: ABS/TPE
- włosie końcówki: Dupont Nylon
Sposób ładowania: przewodowy
Przewód (6) podłączyć do zasilacza o parametrach: DC 5V, 0,6mA (brak w zestawie)

PRZEZNACZENIE:
Szczoteczka SD100 została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii sonicznej. Szczoteczka przeznaczona jest dla użytkowania przez osoby dorosłe i dzieci od 14 roku życia. Podczas pracy główka szczoteczki wibruje z szybkością od 31 000 do nawet 40 000 uderzeń na minutę, dynamicznie czyszcząc zęby oraz przestrzenie międzyzębowe. Umożliwia to dokładniejsze usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA:
• Urządzenie może być używane tylko po naładowaniu.
• Przed ładowaniem urządzenie wyłączyć.
• Jeden koniec przewodu (6) podłączyć do gniazda (4), a drugi do zasilacza (nie dołączony) o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.
• W trakcie ładowania lampka (3) będzie się świecić, a po naładowaniu zgaśnie.
• W czasie ładowania nie można korzystać z urządzenia.

WYMIANA KOŃCÓWKI (5)
Końcówka (5) jest elementem eksploatacyjnym i powinna być wymieniana ze względów higienicznych co 3 miesiące oraz zawsze wtedy gdy jej włosie jest zdeformowane. Nie podlega naprawie gwarancyjnej.
Końcówkę (5) można wymienić tylko na oryginalną końcówkę dostępną w zestawie SDK100.
• Końcówkę można wymieniać tylko gdy szczoteczka jest wyłączona.
• Wymiana końcówki (5) podczas pracy szczoteczki może spowodować uszkodzenie trzpienia (1).
• Założyć końcówkę (5) zgodnie z rys. A.
• Pomiędzy obudową (2) a końcówką (5) należy zachować minimalną przerwę, aby urządzenie mogło prawidłowo pracować.
• Brak szczeliny spowoduje uszkodzenie urządzenia po włączeniu.

WYBÓR TRYBU PRACY:
• Aby wybrać tryb pracy należy naciskać przycisk (3) aż zapali się odpowiedni kolor.
• Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (3) dłużej niż 3 sekundy.
• Szczoteczka zawsze zacznie działać z ostatnio wybranym trybie.

UŻYTKOWANIE:
• Założyć końcówkę (5) na trzpień (1) – rys.A
• Włączyć urządzenie, wybrać tryb pracy (opis powyżej) i wyłączyć.
• Zmoczyć włosie na końcówce (5).
• Na zmoczone włosie nałożyć niewielką ilość pasty do zębów.
• Włożyć szczoteczkę do ust i ustawić ja pod odpowiednim kątem (rys.C) i włączyć.
• Szczotkować zęby okrężnymi ruchami, zgodnie z opisanymi poniżej zaleceniami, nie dociskając urządzenia zbyt mocno do zębów i dziąseł.
• Cykl czyszczenia trwa 2 min. Co 30s szczoteczka wygeneruje impuls.
• Po upływie wyznaczonego czasu, urządzenie wyłączy się automatycznie.
• Pracę urządzenie można przerwać w każdym momencie włącznikiem (3).
• Po skończeniu szczotkowania wypłukać jamę ustną. Można zastosować specjalistyczny płyn.
• Zdjąć końcówkę (5), dokładnie ją umyć i odłożyć do wyschnięcia.
• Urządzenie przetrzeć i odstawić w suche miejsce

CZYSZCZENIE ZĘBÓW – ZALECENIA:
• Podzielić zęby na 4 części – rys. B.
• Każdą część szczotkować w przybliżeniu przez 30 sekund. Szczoteczka sygnalizuje upływ czasu.
• Włosie końcówki przykładać odpowiednio do zębów – rys. C

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
• Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Przewodu (6) nie wolno zanurzać w wodzie.
• Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
• Przewód (6) i obudowę przecierać wilgotną szmatką.
• Końcówkę (5) dokładnie wypłukać. Nie ściskać ani nie ciągnąć włosia, aby uniknąć uszkodzenia.

 

Tryb

Sposób działania

Czas pracy

Wybielanie (czerwone podświetlenie)

Do usuwania płytki nazębnej i rozjaśnia przednich zębów oraz eliminacji przebarwień

2 minuty, impuls co 30 sekund

Czyszczenie (niebieskie podświe- tlenie)

Codzienne usuwanie płytki nazębnej

Delikatny (zielone podświetlenie)

Do czyszczenia wrażliwych zębów i dziąseł

Pielęgnacja dziąseł (zielone migające podświetlenie)

Do masowania dziąseł

Polerowanie (niebieskie migające podświetlenie)

Do usuwania szczególnie uporczywej płytki nazębnej i przebarwień.

 

 

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA:

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Końcówka za słabo wibruje

Włosie jest zbyt mocno dociśnięte do zębów

Szczoteczkę docisnąć delikatnie do zębów

Czas pracy jest krótki

Szczoteczka jest niedostatecznie naładowana:
1. Szczoteczka jest niewłaściwie
ułożona na stacji ładującej, co
powoduje brak ładowania.
2. Stacja ładowania jest niepodłączona
do sieci.

 1. Umieścić szczoteczkę właściwie w
stacji ładującej.
2. Sprawdzić podłączenie stacji
ładującej do sieci.

Szczoteczka do zębów nie działa

1.Szczoteczka jest nienaładowana. 2.Szczoteczka uległa uszkodzeniu.

1.Naładować szczoteczkę. 2.Skontaktować się z serwisem producenta.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu