Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Instrukcja do przeskalowania wagi EK-3052
1. Nacisnąć i trzymać Z/T , nacisnąć i puścić ON/OFF wyświetli się 9999,8888....0000 CODE
2. Nacisnąć 3 razy ON/OFF a następnie Z/T wyświetli się 1 CODE
3. Z/T zmienia parametr 1 , 2 , 3 a ON/OFF funkcje U,P,F,E,L,r
4. Ustawić U2 , P3 , F1 , E0 , L1, ,r0 i nacisnąć ON/OFF wyświetli się liczba trzycyfrowa nacisnąć przycisk ON/OFF
5. Wyjąć i założyć ponownie baterię
Gotowe
W razie niepowodzenia czynność powtórzyć