MONTAŻ
- wyjąć wkład filtrujący (6) z opakowania, przepłukać pod bieżącą wodą, a następnie zanurzyć w zimnej wodzie na około 20 minut
- umieścić wkład filtrujący (6) w zbiorniku filtrującym (5) i docisnąć aby mocno do niego przylegał
- umieścić zbiornik filtrujący (5) w korpusie (7)
- ustawić datę na wskaźniku wymiany wkładu (2) – fot. 01.
- założyć pokrywę (3).
Pokrywa wyposażona jest w zaczepy mocujące, zapobiegające jej spadaniu w trakcie wylewania wody, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie.