Aby zdemontować filtr, należy:
- odłączyć urządzenie od sieci
- zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2)
- obrócić zbiornik i odkręcić nakrętkę fot. 1


- odłączyć filtr od nakrętki, przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, fot. 2