Zzużywanie się ostrzy jest naturalnym procesem i zależy od sposobu i częstotliwości golenia, twardości zarostu, a także od przestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia golarki. Ostrza należy wymienić w momencie gdy efektywność golenia spada.