INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZWROCIE BATERII LUB AKUMULATORÓW


Klienci (użytkownicy końcowi) są obowiązani do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, w tym baterii i akumulatorów, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie / akumulatory lub do miejsca odbioru (np. sklepu, szkoły, urzędu).

ELDOM jako prowadzący sprzedaż baterii lub akumulatorów jest obowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytych baterii i zużytych akumulatorów od Klienta (użytkownika końcowego).
W tym celu na terenie sklepu został udostępniony specjalny pojemnik na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne.
Prosimy o umieszczanie zużytych baterii lub akumulatorów w pojemniku.

Nazwa Opis Plik
Informacja dla klientów o zwrocie baterii lub akumulatorów.pdf PDF Pobierz