FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Eldom sp. z o.o.

ul.Pawła Chromika 5a

40-238 Katowice

sklep@eldom.eu

tel. 32 253 04 13

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 


Data zawarcia umowy to: ..................................................................................................

Imię i Nazwisko: ........................................  ......................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Podpis: ...........................................................

Data: ..............................................................

Numer konta do zwrotu: .....................................................................................................

 

Nazwa Opis Plik
Odstąpienie_od_umowy.pdf Pobierz