Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Wielofunkcyjne Urządzenie Kuchenne

MFC1000 ELDOM

Zdrowo i szybko! Innowacja w Twojej kuchni!

MFC1000 Perfect fry pozwala na przygotowanie potraw w sposób bardzo wygodny, a przede wszystkim zdrowy, bo do większości produktów w ogóle nie potrzeba dodawać oleju!
Gorące powietrze, które jest równomiernie rozprowadzane wewnątrz urządzenia, zapewnia jednoczesne podgrzewanie składników z obu stron. Dzięki technologii beztłuszczowej znacznie ograniczana jest zarówno kaloryczność przyrządzanych dań, jak i nieprzyjemne zapachy, które zwykle wydzielają się podczas tradycyjnego smażenia.

 

 

Urządzenie jest nowoczesne i stylowe oraz bardzo łatwe w użyciu - posiada czytelny wyświetlacz LCD, dotykowy panel sterowania, 4 zapisane programy oraz regulację temperatury w zakresie 60°C–200°C i 60-minutowy TIMER z sygnalizacją zakończenia pracy. Wygodę i bezpieczeństwo zapewnia nienagrzewający się uchwyt oraz ochrona przed przegrzaniem.

MFC1000 pozwoli Ci przygotować nie tylko frytki, nuggets'y z kurczaka czy steki, lecz również ciasta i pizzę!
W zestawie - obok pojemnego koszyka (3l) i rusztu , który ułatwia grillowanie - znajdują się także formy do ciasta i pizzy.

Perfect fry to zdrowsze wersje Twoich ulubionych potraw!

SPECYFIKACJA:

 • zdrowsze wersje Twoich ulubionych potraw
 • do 80% mniej tłuszczu w porównaniu do produktów przygotowywanych we frytownicach olejowych
 • technologia beztłuszczowa - gorące powietrze zamiast tłuszczu
 • czytelny wyświetlacz LCD
 • dotykowy panel sterowania
 • pojemność: 3l
 • regulacja temperatury: 60°C–200°C
 • zegar 60-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy
 • 4 zapisane programy
 • kosz + dodatkowe akcesoria: ruszt, forma do pizzy, forma do ciasta
 • ograniczenie nieprzyjemnych zapachów
 • nienagrzewający się uchwyt
 • ochrona przed przegrzaniem
 • moc: 1400W
 • EAN: 5908277384548

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
4. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
5. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
6. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.
9. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
10. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
11. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.
12. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
15. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.
17. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
18. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
19. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
20. Podczas wyciągania szuflady może uchodzić bardzo gorący strumień pary.
21. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie
www. eldom.eu.
22. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
23. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.OSTRZEŻENIA:
• Urządzenie pracuje w wysokiej temperaturze. Nie wolno dotykać gorących powierzchni frytownicy (szuflady (4), kosza (1), wnętrza urządzenia oraz wylotu powietrza (9)), ponieważ może to spowodować oparzenia.
• Nie wolno używać szuflady (4) bez zamontowanego kosza (1).
• Nie wolno napełniać szuflady (4) olejem, tłuszczem do smażenia ani innym płynem.
• W koszu (1) nie wolno umieszczać produktów w ilości większej niż podano w tabeli 1, ponieważ może to wpływać na jakość
przyrządzanych potraw.
• Nie wolno zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
• Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia.


OPIS OGÓLNY:
1. Kosz
2. Blokada kosza
3. Uchwyt
4. Szuflada
5. Otwór wylotowy powietrza
6. Wlot powietrza
7. Korpus
8. Panel sterowania
9. Ruszt
10. Forma do ciasta
11. Forma do pizzy

PANEL STEROWANIA:
A. Regulacja czasu
B. Wyświetlacz
C. Regulacja temperatury
D. Programy
E. Wyłącznik zasilania
F. START/STOPDANE TECHNICZNE:
- moc: 1400 W
- napięcie: 220-240 V, ~ 50Hz

PRZEZNACZENIE:
PERFECT FRY pozwala na przygotowanie potraw w sposób bardzo wygodny, a przede wszystkim zdrowy. Gorące powietrze krążące w urządzeniu sprawia, że przyrządzanie różnorodnych dań jest szybkie i łatwe, ponieważ składniki podgrzewane są jednocześnie ze wszystkich stron. Do większości przygotowywanych potraw nie trzeba dodawać oleju.


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja). W celu wyjęcia kosza z szuflady należy nacisnąć i przytrzymać blokadę kosza (2).

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

 

OBSŁUGA:
Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym. Ustawione parametry pracy widoczne są na wyświetlaczu „B”. Pracę urządzenia można przerwać w każdym momencie wciskając przycisk „F” (pauza) lub „E” (wyłączenie urządzenia).

- Ustawić urządzenie na płaskim, twardym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu i podłączyć do sieci.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „E”, ustawić czas i temperaturę przyciskami „A” i „C”, aby wstępnie rozgrzać urządzenie bez produktów. Urządzenie rozpoczyna pracę po naciśnięciu przycisku „F”. Po rozgrzaniu urządzenie wyłączyć przyciskiem „E”.
- Wysunąć szufladę (4) z koszem (1) trzymając za uchwyt (3).
Przy wyciąganiu nie naciskać przycisku blokady (2).
- Szufladę (4) położyć na odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
- Włożyć produkty do kosza (1) zamontowanego w szufladzie (4). Na przyrządzane produkty można wlać 1 łyżeczkę oleju.
- Nie wkładać do kosza produktów w ilości większej niż podane w tabeli 1. Produkty nie mogą wystawać poza krawędź kosza. Szuflada z koszem powinna swobodnie wsuwać się do korpusu. Należy pamiętać, że niektóre produkty zwiększają swoją objętość w trakcie pieczenia.
- Wsunąć szufladę (4) z koszem (1) w korpus (7).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „E”.
- Za pomocą przycisku „D” wybrać program (frytki, ryba, ciasto, kurczak) lub ustawić czas i temperaturę przyciskami „A” i „C”.
- Urządzenie rozpoczyna pracę po naciśnięciu przycisku „F”. Po upłynięciu ustawionego czasu urządzenie wyłączy się, co będzie sygnalizowane dźwiękiem.
- Po zakończonym pieczeniu wysunąć szufladę (4) z koszem (1) trzymając za uchwyt (3). Podczas wyciągania szuflady może uchodzić bardzo gorący strumień pary.
- Wyjąć gorące produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw odpornych na wysokie temperatury.

UWAGA:
Urządzenie nie będzie działać bez prawidłowo włożonej szuflady (4). Wyciągnięcie szuflady w trakcie pracy urządzenia wyłącza grzałkę (wentylator ciągle działa). Nie wolno dotykać szuflady, kosza oraz wnętrza urządzenia ponieważ są bardzo gorące.

AKCESORIA:

Do przygotowywania niektórych potraw można wykorzystać dodatkowe akcesoria, które należy włożyć do kosza (1):
- RUSZT – ułatwia grillowanie
- FORMA DO CIASTA – można użyć do przyrządzania różnego rodzaju ciast. Formę napełniać maksymalnie do 2/3 wysokości.
- FORMA DO PIZZY – do kosza należy włożyć ruszt (10), a następnie formę do pizzy.

 

TABELA 1.

PRODUKT

ILOŚĆ (G)

CZAS (MIN.)*

TEMP. (°C)

UWAGI

Frytki mrożone

200-500

12-20

200

W trakcie pieczenia potrząsnąć.

Frytki ze świeżych ziemniaków

200-500

18-30

180

Dodać ½ łyżki oleju.

W trakcie pieczenia potrząsnąć.

Grzanki serowe

200-300

8-15

190

 

Nuggets z kurczaka

100-500

10-15

200

 

Filet z kurczaka

100-500

18-25

200

W trakcie pieczenia można obrócić.

Pałeczki z kurczaka

100-500

18-22

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Stek

100-500

8-15

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Kotlet wieprzowy

100-500

10-20

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Hamburger

100-500

7-14

180

Dodać ½ łyżki oleju.

Mrożone paluszki rybne

100-400

6-12

200

Dodać ½ łyżki oleju.

Babeczki

5 szt.

15-18

200

 

 

TABELA 2.

PROGRAMY

TEMPERATURA (°C)

CZAS (MIN.)*

Frytki mrożone

180°C

15

Ryba

200°C

12

Ciasto

200°C

20

Kurczak

180°C

15

 

*Podane w tabelach czasy przygotowywania potraw są orientacyjne.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć przyciskiem (E), odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.
- Wszystkie ruchome części należy umyć ciepłą wodą z płynem. Najlepiej umyć je bezpośrednio po użyciu. Po przepłukaniu czystą wodą należy je natychmiast osuszyć.
- Nigdy nie zanurzać korpusu (12) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus (12) i wnętrze urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Jeżeli umycie szuflady (4) i kosza (1) jest trudne, można nalać do szuflady (4) odrobinę gorącej wody z płynem do mycia naczyń, założyć kosz (1) i odstawić na kilka minut.
- W zmywarce można myć kosz (1) z uchwytem, ruszt (9) oraz formy do ciasta (10) i pizzy (11).

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
- Warunki gwarancji podane są w załączniku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelką:

 

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

 

Urządzenia nie działa.

 1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

 2. Urządzenie nie jest włączone

 1. podłączyć urządzenie do sieci.

 2. Uruchomić urządzenie
  przyciskiem „F”.

 

Produkty nie są dostatecznie upieczone.

 1. Do kosza włożono zbyt dużo produktów.

 2. Ustawiono zbyt niską temperaturę.

 3. Ustawiono zbyt krótki czas pracy.

 

 1. Zmniejszyć ilość produktów w koszu – patrz Tabela 1.

 2. Zwiększyć temperaturę.

 3. Zwiększyć czas pracy.

Produkty są nierównomiernie usmażone.

Niektóre produkty należy w trakcie smażenia odwrócić.

W trakcie smażenia odwrócić produkty lub potrząsnąć koszem.

Nie można wsunąć szuflady do urządze- nia.

W koszu znajduje się zbyt dużo produktów.

Zmniejszyć ilość produktów w koszu – patrz Tabela 1.

 

Z urządzenia wydostaje się biały dym.

 1. W smażonych produktach jest dużo tłuszczu lub dodano zbyt dużoa oleju.

 2. W szufladzie lub koszu zna-

jdują się pozostałości tłuszczu.

1. To jest zjawisko normalne

i nie ma wpływu na smażone produkty, ani nie zagraża urządzeniu.

2. Wyczyścić szufladę i kosz.

 

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu