Gdy upał doskwiera i zbyt gorąca atmosfera...

Elegancki i stylowy wentylator biurkowy WGC40M ColumbiaVac przyniesie Ci ulgę w wyjątkowo ciepłe dni.

Z powodzeniem użyjesz go w domu lub biurze. Jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i bardzo wydajny. Ma metalowe śmigłoobrotową głowicę, średnica czaszy wynosi 330 mm. Aby uzyskać optymalny poziom nawiewu, możesz wybrać jedną z trzech prędkości i skorzystać z funkcji oscylacji.
Zaletą modelu WGC40M jest także cicha praca, która nie będzie Ci przeszkadzać, kiedy wykonujesz czynności, wymagając skupienia lub gdy ucinasz sobie krótką drzemkę po męczącym dniu.

 

SPECYFIKACJA:

  • wysoka wydajność 
  • średnica 330mm
  • cicha praca
  • wysoka jakość wykonania
  • 3 stopnie regulacji prędkości
  • głowica obrotowa
  • metalowe śmigło
  • moc: 45W
  • EAN: 5908277384135


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40oC), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach
zagrożonych wybuchem.
12. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem
13. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.
14. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
A Siatka ochronna - front
B Śmigło
C Siatka ochronna - tył
D Korpus
E Ramię
F Podstawa
G Włącznik oscylacji
H Wyłącznik oraz I/II/III bieg

 

DANE TECHNICZE:
moc: 45W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz


MONTAŻ I PRACA URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy.
- założyć siatkę ochronną tylną (C) na krpus (D). Otwory siatki dopasować do otworów w korpusie, fot. 1 i przykręcić śrubkami dołączonymi do zestawu fot. 2.
- śmigło (B) nasunąć na sworzeń, fot. 4 tak aby otwór na śrubkę znalazł się dokładnie nad wcięciem fot. 3 na sworzniu i dokręcić za pomocą śrubki (proszę zachować
ostrożność, śmigło ma ostre krawędzie)
- założyć siatkę ochronną przednią (A). Obie siatki połączyć w dolnej części za pomocą dołączonej śruby oraz zabezpieczyć klamrami,
- ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni
Włącznik (H) ustawić w pozycji „0” podłączyć urządzenie do sieci.
Włącznikiem (H) wybrać prędkość obrotów wentylatora (I, II, III).
Włączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (H) na jedną z wybranych pozycji.
Wyłączenie urządzenia następuje po przekręceniu włącznika (H) w pozycję „0”.
Niezależnie od ustawionej prędkości obrotowej można wybrać opcję oscylacji poprzez wciśnięcie przycisku (G).
Wyłączenie tej funkcji odbywa się poprzez wysunięcie przycisku (G).

 


Ogólne
EAN 5908277384135
Średnica czaszy 33 cm
Sterowanie mechaniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 41,5 x 33,0 x 25,5 cm
Функции
Oscylacja TAK
Cicha praca TAK
Regulacja prędkości TAK, 3 stopnie
Ruchoma czasza TAK
Regulacja wysokości położenia czaszy NIE
Metalowe śmigło TAK
Tryby pracy wentylacja
Wyświetlacz NIE
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Moc 45W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Остальные
Код EAN 5908277384135
Вес нетто 3.40 кг
Групповая упаковка 36.00 x 36.00 x 35.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 3
Упаковка 34.00 x 23.00 x 34.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu