Idealnie wyregulowane brwi?
Z naszym trymerem to szybkie i wygodne!

Trymer do brwi TB100 to sposób na dokładne, szybkie i bezbolesne usuwanie nadmiaru włosów z różnych części twarzy. Posiada głowicę tnącą z systemem precyzyjnych ostrzy oraz podświetlenie LED, które bardzo ułatwia trymowanie i podnosi jego skuteczność. Jest zasilany na baterie (1x bateria AAA), wygodny w użyciu oraz łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu. Jego kształt oraz niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się w każdej kosmetyczce. Zawsze można też zabrać go ze sobą w podróż, aby wyregulować brwi lub usunąć niechciane włoski z innej części twarzy, gdy tylko będzie taka potrzeba.

Bądź piękna i zadbana! Trymer do brwi chętnie Ci w tym pomoże!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • bezbolesne usuwanie włosków
  • system precyzyjnych ostrzy
  • przeznaczony do każdego rodzaju skóry
  • dioda LED ułatwiająca precyzyjne usuwanie włosków
  • wygodny w użytku i przechowywaniu
  • łatwy w czyszczeniu
  • zasilanie: 1x bateria AAA (brak w zestawie)
  • EAN: 5908277385514

OSTRZEŻENIE:
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
-- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
-- niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
-- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
-- należy zawsze wyłaczyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po
zakończeniu używania
-- nie używać z uszkodzonymi nasadkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia,
-- nie używać urządzenia do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych,
-- nie używać urządzenia do strzyżenia mokrych włosów.
-- nie używać na wolnym powietrzu,
-- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
-- nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych
pojemnikach,
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,
-- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
-- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
-- firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA:
Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem, tak jak opisano w niniejszej instrukcji.
Nie stosować na podrażnioną skórę, otwarte rany lub w przypadku wyprysków. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
Nie wrzucać baterii do ognia. Bateria może wybuchnąć lub może nastąpić wyciek.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Nóż (5) jest elementem eksploatacyjnym i powinien być poddawane regularnej konserwacji. Nie podlega gwarancji.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Głowica tnącą
3. Lampka
4. Komora noża
5. Nóż
6. Korpus
7. Włącznik
8. Osłona baterii

zasilanie: bateria AAA, 1 szt. (nie wchodzi w skład kompletu)

PRZEZNACZENIE:
Trymer TB100 przeznaczony jest do szybkiego i bezbolesnego usuwania nadmiaru włosów z twarzy.
Dzięki precyzyjnej głowicy tnącej oraz podświetleniu łatwo można usunąć niechciane włosy.

INSTALACJA / WYMIANA BATERII:
• Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za korpus (6) ściągnąć osłonę baterii (8) – rys A.
• Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową, zwracając uwagę na polaryzację rys. B.
• Założyć osłonę (8).
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBSŁUGA:
UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy przetestować jednostkę na małym obszarze.

W przypadku wystąpienia wrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie.
Stosować na czystą i całkowicie suchą skórę bez pozostałości kremu i kosmetyków.
Zdjąć pokrywę (1).
• Przesunąć włącznik (7) w pozycję "ON" – rys. C.
Włączy się podświetlenie.
• Do naciągniętej skóry przyłożyć końcówkę głowicy tnącej (2) i poruszać małymi, okrężnymi ruchami – rys. D.
• Natychmiast po użyciu skóra może być zaczerwieniona z powodu nacisku i tarcia.
UWAGA: Głowica tnąca (2) nagrzewa się podczas użytkowania.

WSKAZÓWKI:
• Jeśli urządzenie zacznie zwalniać należy oczyścić głowicę (2) z resztek włosów.
• Jeśli urządzenie nadal działa wolno, należy wymienić baterię.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Po każdym użyciu należy oczyścić nóż (5) oraz komorę (4).
• Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Przekręcić komorę (4) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć – rys. E, a następnie wyjąć nóż (5).
• Przeczyścić nóż (5) i komorę (4) – rys F.
• Wsunąć nóż (5) do komory głowicy (4), nałożyć komorę (4) na korpus (6) zgodnie z oznaczeniami i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna byc należycie zabezpieczona (zaleca sie użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie: https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce mozna takze uzyskac pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję


Ogólne
EAN 5908277385514
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 12,6 x 2,1 x 1,9 cm
Parametry elektryczne
Zasilanie bateria 1x AAA (nie wchodzi w skład zestawu)
Функции
Łatwość czyszczenia TAK
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385514
Вес нетто 0.05 кг
Групповая упаковка 28.00 x 37.00 x 22.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 40
Упаковка 19.00 x 9.00 x 3.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.