Idealnie wyregulowane brwi?
Z naszym trymerem to szybkie i wygodne!

Trymer do brwi TB100 to sposób na dokładne, szybkie i bezbolesne usuwanie nadmiaru włosów z różnych części twarzy. Posiada głowicę tnącą z systemem precyzyjnych ostrzy oraz podświetlenie LED, które bardzo ułatwia trymowanie i podnosi jego skuteczność. Jest zasilany na baterie (1x bateria AAA), wygodny w użyciu oraz łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu. Jego kształt oraz niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się w każdej kosmetyczce. Zawsze można też zabrać go ze sobą w podróż, aby wyregulować brwi lub usunąć niechciane włoski z innej części twarzy, gdy tylko będzie taka potrzeba.

Bądź piękna i zadbana! Trymer do brwi chętnie Ci w tym pomoże!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • bezbolesne usuwanie włosków
  • system precyzyjnych ostrzy
  • przeznaczony do każdego rodzaju skóry
  • dioda LED ułatwiająca precyzyjne usuwanie włosków
  • wygodny w użytku i przechowywaniu
  • łatwy w czyszczeniu
  • zasilanie: 1x bateria AAA (brak w zestawie)
  • EAN: 5908277385514

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

OSTRZEŻENIE:
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
-- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
-- niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
-- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
-- należy zawsze wyłaczyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po
zakończeniu używania
-- nie używać z uszkodzonymi nasadkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia,
-- nie używać urządzenia do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych,
-- nie używać urządzenia do strzyżenia mokrych włosów.
-- nie używać na wolnym powietrzu,
-- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
-- nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych
pojemnikach,
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,
-- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
-- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
-- firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA:
Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem, tak jak opisano w niniejszej instrukcji.
Nie stosować na podrażnioną skórę, otwarte rany lub w przypadku wyprysków. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
Nie wrzucać baterii do ognia. Bateria może wybuchnąć lub może nastąpić wyciek.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Nóż (5) jest elementem eksploatacyjnym i powinien być poddawane regularnej konserwacji. Nie podlega gwarancji.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Głowica tnącą
3. Lampka
4. Komora noża
5. Nóż
6. Korpus
7. Włącznik
8. Osłona baterii

zasilanie: bateria AAA, 1 szt. (nie wchodzi w skład kompletu)

PRZEZNACZENIE:
Trymer TB100 przeznaczony jest do szybkiego i bezbolesnego usuwania nadmiaru włosów z twarzy.
Dzięki precyzyjnej głowicy tnącej oraz podświetleniu łatwo można usunąć niechciane włosy.

INSTALACJA / WYMIANA BATERII:
• Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za korpus (6) ściągnąć osłonę baterii (8) – rys A.
• Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową, zwracając uwagę na polaryzację rys. B.
• Założyć osłonę (8).
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBSŁUGA:
UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy przetestować jednostkę na małym obszarze.

W przypadku wystąpienia wrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie.
Stosować na czystą i całkowicie suchą skórę bez pozostałości kremu i kosmetyków.
Zdjąć pokrywę (1).
• Przesunąć włącznik (7) w pozycję "ON" – rys. C.
Włączy się podświetlenie.
• Do naciągniętej skóry przyłożyć końcówkę głowicy tnącej (2) i poruszać małymi, okrężnymi ruchami – rys. D.
• Natychmiast po użyciu skóra może być zaczerwieniona z powodu nacisku i tarcia.
UWAGA: Głowica tnąca (2) nagrzewa się podczas użytkowania.

WSKAZÓWKI:
• Jeśli urządzenie zacznie zwalniać należy oczyścić głowicę (2) z resztek włosów.
• Jeśli urządzenie nadal działa wolno, należy wymienić baterię.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Po każdym użyciu należy oczyścić nóż (5) oraz komorę (4).
• Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Przekręcić komorę (4) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć – rys. E, a następnie wyjąć nóż (5).
• Przeczyścić nóż (5) i komorę (4) – rys F.
• Wsunąć nóż (5) do komory głowicy (4), nałożyć komorę (4) na korpus (6) zgodnie z oznaczeniami i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna byc należycie zabezpieczona (zaleca sie użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie: https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce mozna takze uzyskac pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję


Ogólne
EAN 5908277385514
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 12,6 x 2,1 x 1,9 cm
Parametry elektryczne
Zasilanie bateria 1x AAA (nie wchodzi w skład zestawu)
Функции
Łatwość czyszczenia TAK
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385514
Вес нетто 0.05 кг
Групповая упаковка 28.00 x 37.00 x 22.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 40
Упаковка 19.00 x 9.00 x 3.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu