Poznaj precyzję i siłę ceramicznego ostrza!
Wybieraj spośród 25 różnych długości strzyżenia!

 

 

Strzyżarka MG100S z serii POWER BLADE to eleganckie i funkcjonalne urządzenie do samodzielnego przycinania włosów. Może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo, co gwarantuje pełną wygodę i swobodę użytkowania. Szybko się ładuje, a wydajny silnik oraz akumulator litowo-jonowy zapewniają jej długą pracę. Posiada wysokiej jakości ceramiczne ostrza z 5-stopniową regulacją oraz dodatkowe 4 nasadki grzebieniowe (3 mm,6 mm,9 mm, 12mm). Pozwala to na wybór aż 25 różnych długości strzyżenia w zakresie od 0,8mm do 14 mm.

Model MG100S CLIPP ma ergonomiczny kształt i doskonale leży w dłoni. Jest też bardzo prosty w obsłudze i czyszczeniu. Ściągana głowica tnąca ułatwia usuwanie nagromadzonych włosów. Nasadki można opłukać pod bieżącą wodą, a metalową obudowę wystarczy przetrzeć wilgotną lub suchą szmatką.
W zestawie znajduje się również olej do konserwacji i specjalna szczoteczka do czyszczenia urządzenia.

 

Model MG100 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: grafit i srebrna

 

 SPECYFIKACJA
:

 • ceramiczne ostrze wysokiej jakości
 • 25 różnych długości strzyżenia
 • 5-cio stopniowa regulacja ostrza + 4 nasadki dystansowe od 0,8 mm do 12 mm
 • ściągana głowica ułatwiająca czyszczenie
 • metalowa, ergonomiczna obudowa
 • bardzo wydajny silnik
 • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • szybkie ładowanie, długi czas pracy
 • wydajny akumulator litowo-jonowy 3,7V 2000mAh
 • czas ładowania: ok 4 godzin
 • kolor: srebrny
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277385033

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
7. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
8. Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.
9. Należy zawsze wyłaczyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.
10. Nie używać ze złamaną lub w inny sposób uszkodzoną nasadką fryzjerską, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
11. Nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych.
12. Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.
Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
13. Nie używać na wolnym powietrzu.
14. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem.
15. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
16. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
17. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
18. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
19. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE.
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

OPIS OGÓLNY:
1. Głowica tnąca
2. Pierścień regulacji długości strzyżenia
3. Włącznik
4. Pokrywa akumulatora
5. Akumulator
6. Lampka kontrolna
7. Gniazdo przyłączenia przewodu zasilającego
8. Nasadki grzebieniowe (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
9. Zasilacz
10. Olej do konserwacji
11. Szczoteczka do czyszczenia

DANE TECHNICZE:
- napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
- moc: 3W
- akumulator: 3.7V, Li-ION, 2000mAh
- czas ładowania: ok 4 godzin

 

PRZEZNACZENIE:
Strzyżarka MG100 jest przeznaczona do strzyżenia włosów. Dzięki precyzyjnej regulacji ostrza oraz 4 nasadkom urządzenie oferuje 25 różnych długości strzyżenia w zakresie od 0,8 do 14 mm. MG100 może być używana jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo.

 

UŻYTKOWANIE:
Przed pierwszym użyciem należy zamontować akumulator (5) fot. 2 oraz naoliwić głowicę (1) – patrz CZYSZCZENIE i KONSERWACJA.
- Używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora lub z sieci – należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (7), a zasilacz wpiąć do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.
- Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi około 4 godz. Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.
- Podczas ładowania lampka kontrolna (6) świeci się na czerwono. Naładowanie sygnalizowane jest kolorem zielonym.
- Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (7).

UWAGA:
Czas ładowania nie może przekroczyć 10 godzin, ma to wpływ na żywotność akumulatora, a w skrajnych przypadkach może spowodować jego uszkodzenie. Podczas ładowania oraz w trakcie pracy z sieci urządzenie może się trochę rozgrzać – jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania.

 

OBSŁUGA
- Upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
- Przed rozpoczęciem strzyżenia przeczesać włosy, aby ułożyły się naturalnie.
- Obrotowym pierścieniem (2) ustawić żądaną długość strzyżenia w zakresie od 0,8mm - 2mm.
- W razie potrzeby założyć odpowiednią nasadkę (8) poprzez wsunięcie jej w boczne prowadnice głowicy.
W celu zdjęcia nasadki nacisnąć pole “PUSH” na nasadce, przesuwając zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

UWAGA. Zaleca się rozpocząć obcinanie od użycia nasadki do dłuższych włosów.

- Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (3).
- Rozpocząć strzyżenie do obcinania małych powierzchni.
- Przycinanie należy rozpoczynać od karku do góry lub od czoła i skroni do góry.
- Strzyżarkę trzymać delikatnie pod włosami tak, aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie.
- Wolno przesuwać po włosach.
- Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć włącznik (3).

 

CZYSZCZENIE:
- Przed czyszczeniem urządzenia, wymianą ostrza oraz wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (3).
- Urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza w wodzie.
- Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
- Zdjąć nasadkę (8) naciskając pole “PUSH” i przesuwając zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
- Pierścień (2) ustawić w pozycji 2mm, a następnie zdjąć głowicę tnącą (1), naciskając kciukiem ostrza golarki w kierunku pokazanym na fot 3.
- Usunąć nagromadzone włosy.
- Nasadki (8) można opłukać pod bieżącą wodą.
- Obudowę przecierać wilgotną lub suchą szmatką.

Uwaga:
Krawędzie ostrza (1) są ostre, dlatego należy odchodzić się z nim ostrożnie. Należy chronić ostrza (1) przed
upadkiem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ostrze (1) należy natychmiast wymienić.

 

Głowica tnąca podlega normalnemu zużyciu i nie jest objęta gwarancją.
Można ją zamówić poprzez sklep internetowy na stronie www.eldom.eu, gdzie korzystając z różnych form płatności i wysyłki (co ma wpływ na koszty) wybiorą Państwo formę najbardziej dogodną dla siebie.

 

KONSERWACJA:
- Konieczna jest regularna konserwacja ostrzy tnących.
- Należy wprowadzić jedną do dwóch kropli oleju w miejsca wskazane na fot. 4, następnie zamontować ostrze i włączyć urządzenie na kilka sekund.


UWAGA:
Do oliwienia głowicy można używać wyłącznie dołączonego olejku. Nie używać olejków do włosów,
tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385033
Ceramiczne ostrza TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 4.2 x 18.5 x 4.5 cm
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Zasilanie Akumulator: litowo-jonowy 3,7V 2000mAh
Функции
Łatwość czyszczenia TAK
Ładowanie około 4 godzin
regulacja strzyżenia 25 ustawień długości strzyżenia, 5-cio stopniowa regulacja ostrza + 4 nasadki dystansowe od 0,8 mm do 12 mm
Lampka kontrolna TAK
Остальные
Код EAN 5908277385033
Вес нетто 0.38 кг
Групповая упаковка 30.00 x 38.50 x 44.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 6.30 x 28.00 x 21.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu