Czuła opieka i odpowiednia pielęgnacja to najlepsze co możesz ofiarować swojemu czworonożnemu pupilowi!

Zadbana sierść zwierzaka to jedna z największych chlub właściciela. Świadczy zarówno o prawidłowym żywieniu mającym wpływ na jej kondycję i jakość, jak i o odpowiedniej pielęgnacji. A ta, z odpowiednią pomocą wcale nie musi być trudna!

Jeśli Twój pupil należy do przedstawicieli ras, które wymagają strzyżenia i przycinania, mamy dla Ciebie idealnego sprzymierzeńca! Strzyżarka dla zwierząt MZ300 rex wyposażona jest w tytanowo – ceramiczną głowicę tnącą umożliwiającą regulację strzyżenia w zakresie 0,8mm - 2mm.
Dodatkowe nasadki w zestawie: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm oraz 5 stopniowa regulacja pierścieniowa zapewniają 25 różnych długości strzyżenia.
Urządzenie jest w pełni bezpieczne dla Twojego pupila, a dzięki bezprzewodowej technologii, bardzo wygodne dla Ciebie.

Co ważne jego silnik jest nie tylko wydajny, ale także bardzo cichy- nie wprowadza niepotrzebnego elementu stresowego.

W zestawie znajdują się:  szczoteczka do czyszczenia strzyżarki, oliwa do konserwacji oraz zasilacz.

  

 

SPECYFIKACJA:

 • Głowica tnąca tytanowo/ceramiczna
 • Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • Bezprzewodowa, wygodna w użyciu
 • 25 różnych długości strzyżenia
 • 5-cio stopniowa regulacja ostrza: 0,8; 1,1; 1,4; 1,7; 2,0 mm
 • 4 nasadki grzebieniowe: 3, 6, 9, 12 mm
 • W zestawie: szczoteczka do czyszczenia, oliwa do konserwacji oraz zasilacz
 • Bardzo mocny i cichy silnik
 • Wydajny akumulator 2 x 900mAh, Ni-Cd (w zintegrowanej dedykowanej obudowie) 
 • Czas ładowania: 8 godzin
 • Moc: 3W
 • EAN: 5908277385972

DANE TECHNICZE ZASILACZA Eldom MZ300

 • Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice
 • Napięcie wejściowe: 100-240V
 • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
 • Napięcie wyjściowe: 3,0V DC
 • Prąd wyjściowy: 1,0A
 • Moc: 3,0W
 • Średnia sprawność: 69,74%
 • Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,080W

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Maszynka do strzyżenie przeznaczona jest tylko do strzyżenia zwierząt domowych. Zestaw jest przewidziany tylko do pielęgnacji zwierząt domowych. Zestawu nie wolno używać do pielęgnacji włosów ludzi, gdyż istnieje ryzyko zranienia.
3. Nie używać maszynki w trakcie kąpieli zwierzęcia oraz do strzyżenia mokrych włosów (sierści). Maszynka jest przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych
4. urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
5. Przewód nie może być prowadzony przez ostre krawędzie oraz w pobliżu gorących powierzchni i przedmiotów, ponieważ izolacja mogłaby ulec uszkodzeniu. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
6. Nie stawiać na przewodzie żadnych przedmiotów, mebli itp. oraz dopilnować aby przewód nie był pozaginany.
7. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzezpociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia.
9. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
10. Maszynki do strzyżenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
11. Nigdy nie używać maszynki wilgotnej, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
12. urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
13. Nie używać na wolnym powietrzu.
14. Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.
15. Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.
16. Nie używać ze złamaną lub w inny sposób uszkodzoną nasadką fryzjerską, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
17. Nie zdejmować nasadek fryzjerskich w trakcie pracy urządzenia. Aby wymienić nasadkę należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód z sieci.
18. Nie używać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia - wydobywający się dym, dziwny zapach lub nienormalne odgłosy. urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez specjalistę.
19. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
20. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE.
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Głowica tnąca
2. Pierścień regulacji długości strzyżenia
3. Włącznik
4. Lampka kontrolna
5. Nasadki grzebieniowe (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
6. Zasilacz
7. Olej do konserwacji
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Akumulator
10. Gniazdo przy łączenia przewodu zasilającego

 

DANE TECHNICZNE:
napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
moc: 3W
akumulator: 2 x 900mA, Ni-Cd
czas ładowania: 8 godzin

PRZEZNACZENIE:
Zestaw MZ300 przeznaczony jest do pielęgnacji małych i średnich zwierząt domowych z gatunku ssaków.
Obrotowy pierścień (2) umożliwia precyzyjną regulację długości strzyżenia w zakresach: 0,8mm - 2mm.
Dodatkowe nasadki (5) 3mm, 6mm, 9mm, 12mm oraz 5 stopniowa regulacja pierścieniowa zapewniają 25 różnych długości strzyżenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy zamontować akumulator (9) fot.1.
Strzyżarka może być używana jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo. W przypadku zasilania sieciowego urządzenie jest gotowe do pracy od razu.


Praca z sieci
- wyłączyć urządzenie ustawiając włącznik (3) w pozycji „0”,
- podłączyć zasilacz (6) do gniazda strzyżarki (10), a następnie do sieci,
- podłączenie do sieci sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4),
- aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”,
- po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (3) w pozycję „0” i odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (10).

Ładowanie i praca z akumulatorem
- wyłączyć urządzenie, włącznik (3) w pozycji „0”,
- podłączyć zasilacz (6) do sieci a następnie do gniazda strzyżarki (10),
- ładowanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4). Czas ładowania
akumulatora to około 8 godzin.

UWAGA. Lampka kontrolna (4) nie gaśnie po naładowaniu.

- po naładowaniu odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (10), urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej.
- aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”.
- urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej
- aby rozpocząć pracę należy przesunąć włącznik (3) w górę.

Strzyżenie
- upewnić się, że urządzenie jest wyłączone - włącznik (3) w pozycji „0”
- upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona,
- przed rozpoczęciem strzyżenia upewnić się, że sierść jest sucha i czysta, a następnie dokładnie ją rozczesać.
- założyć odpowiednią nasadkę (5) poprzez wsunięcie jej w boczne prowadnice głowicy fot.2. W celu zdjęcia nasadki nacisnąć pole “PUSH” na nasadce, przesuwając zgodnie ze wskazanym kierunkiem. Obrotowy pierścień (2) umożliwia precyzyjną regulację długości strzyżenia w zakresach:
0,8mm - 2mm. Dodatkowe nasadki (5) 3mm, 6mm, 9mm, 12mm oraz 5 stopniowa regulacja pierścieniowa zapewniają 25 różnych długości strzyżenia.
- zaleca się rozpocząć obcinanie od użycia nasadki do dłuższych włosów
- włączyć urządzenie - włącznik w pozycji „1”, przed przyłożeniem maszynki do sierści musi ona być włączona.
- strzyżenie najlepiej rozpocząć od karku i przesuwać się stopniowo w kierunku ogona.

UWAGA
Należy zachować szczególną ostrożność strzygąc sierść w miejscach wrażliwych,
takich jak pysk, brzuch itp.
- należy obcinać małe powierzchnie, wolno przesuwając maszynką po sierści w kierunku jej naturalnego ułożenia.
- bez użycia nasadek włosy mogą być przycinane równomiernie na długość 0,8-2mm
UWAGA
Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.
W trakcie pracy głowica (1) rozgrzewa się, co jest zjawiskiem naturalnym. Należy co jakiś czas wyłączyć maszynkę włącznikiem (3) i sprawdzać czy głowica (1) nie jest zbyt gorącą. W takim przypadku należ przerwać strzyżenie i poczekać na schłodzenie głowicy (1).

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed czyszczeniem wyłączyć i odłączyć od sieci.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Po każdym użyciu należy oczyścić komorę noży tnących.
- W tym celu otworzyć głowicę tnącą (1) naciskając kciukiem ostrza golarki w kierunku pokazanym na fot 3.
- Należy chronić ostrza przed upadkiem.
- Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków do czyszczenia.
- Obudowę przecierać wilgotną lub suchą szmatką.
UWAGA. Przed otwarciem głowicy pierścień regulacji strzyżenia (2) należy ustawić
w pozycji 2mm.
- Konieczna jest regularna konserwacja ostrzy tnących.
- Należy wprowadzić jedną do dwóch kropli oleju między ostrza i włączyć urządzenie na kilka sekund.
- Nie używać olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami.

 

Ostrza tnące są elementem eksploatacyjnym i powinny być poddawane regularnej konserwacji.
Nie podlegają gwarancji.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu
przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385972
Akcesoria 4 nasadki grzebieniowe: 3, 6, 9, 12 mm, szczoteczka do czyszczenia, oliwa do konserwacji oraz zasilacz
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 4.5 x 17.8 x 4.8 cm
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry elektryczne
Moc 3W
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe akumulator: 2 x 900mAh, Ni-Cd (w zintegrowanej dedykowanej obudowie)
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Функции
Ładowanie 8 godzin
Cicha praca TAK
Parametry fizyczne
Głowica tnąca tytanowo/ceramiczna
Остальные
Код EAN 5908277385972
Вес нетто 0.34 кг
Групповая упаковка 29.50 x 39.50 x 44.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 6.20 x 27.50 x 21.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu