Masz już dość kawy z domieszką zimnego mleka?

Marzy Ci się latte dokładnie taka, jak serwowana w modnych kawiarniach? Dzięki spieniaczowi SI550 możesz ją przygotować w swoim domu.

To niewielkich rozmiarów urządzenie posiada dwie końcówki spieniające oraz aż cztery funkcje: spienianie mleka na zimno i ciepło oraz mieszanie na zimno lub z podgrzewaniem. Dzięki każdej z nich przygotujesz inny, zaskakujący napój na bazie mleka. Elegancki dzbanek, jest wykonany ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach, a wewnętrzny pojemnik ze stali szlachetnej z powłoką antyadhezyjną. Dzięki przeźroczystej pokrywce możesz na bieżąco kontrolować etap na którym znajduje się przygotowywane mleko. Urządzenie ma pojemność 240ml przy podgrzewaniu oraz 120 ml przy spienianiu (ze względu na znacznie zwiększającą się podczas tego procesu objętość mleka). Obrotowa podstawa z nóżkami antypoślizgowymi, włącznik z lampką kontrolną oraz automatyczne wyłączanie gwarantują łatwość i bezpieczeństwo użytkowania spieniacza. Niezawodność urządzenia zapewniają wysokiej jakości podzespoły STRIX.

Urządzenie podgrzewa mleko do temperatury ok. 65°C (+/- 5°C).

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wysokiej jakości podzespoły STRIX
 • technologia magnetyczna
 • dzbanek ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach
 • obrotowa podstawa z nóżkami antypoślizgowymi
 • wewnętrzny pojemnik ze stali szlachetnej z powłoką antyadhezyjną
 • przeźroczysta pokrywa z uszczelką
 • włącznik z lampką kontrolną
 • 2 końcówki spieniające
 • automatyczne wyłączanie
 • 4 funkcje:
  - spienianie mleka na zimno
  - spienianie mleka z podgrzewaniem
  - podgrzewanie mleka z mieszaniem
  - mieszanie mleka na zimno
 • pojemność:
  - spienianie: 120 ml
  - podgrzewanie: 240 ml
 • moc: 450-550 W
 • EAN: 5908277385682

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
2. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
7. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
8. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w zbiorniku jest mleko. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia.
9. Nie wolno nalewać mleka powyżej poziomu max na wskaźniku zbiornika. Przepełnienie zbiornika grozi niekontrolowanym wypływem gorącego mleka na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
10. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
11. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
16. Urządzenie może być używane tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
17. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
18. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z
daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Uszczelka
3. Rączka
4. Zbiornik
5. Włącznik z lampką kontrolną
6. Podstawa
7. Wskaźnik
8. Końcówka mieszająca
9. Końcówka spieniająca

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 450-550 W
- napięcie zasilania: 220-240 V~ 50Hz
- pojemność:
- spienianie: 120 ml
- mieszanie: 240 ml

 

PRZEZNACZENIE:
Spieniacz jest przeznaczony do ogrzewania i spieniania mleka, a także przygotowywania napojów na bazie mleka. Urządzenie podgrzewa mleko do temperatury ok. 65°C (+/- 5°C).


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

 tabela nr.1

OBSŁUGA:
· Podstawę (6) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, podłączyć do sieci. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.
· We wnętrzu zbiornika (4) zamontować odpowiednią końcówkę (rys. 1).
· Zbiornik ustawić na podstawie (6).
· Wlać odpowiednią ilość mleka zgodnie z wybraną funkcją – (rys. 2)(tabela nr 1).
· Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać mleka o zawartości tłuszczu powyżej 3,0%.
· W przypadku wybrania funkcji mieszania, do mleka można dodać np. sproszkowane kakao.
UWAGA. Nie wolno wlewać mleka powyżej poziomu maksymalnego ustalanego dla danej funkcji.
· Nałożyć pokrywę (1) z zamontowaną uszczelka (2).
· Włączyć urządzenie przyciskiem (5) (rys. 3). Zaświeci się lampka kontrolna.
- spienianie z podgrzewaniem/podgrzewanie
- mieszanie na zimno
· Urządzenie wyłączy się automatycznie – lampka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wciskając przycisk (5). Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
· Trzymając za rączkę (3) zdjąć zbiornik (4) z podstawy i przełożyć mleko do filiżanki. W razie potrzeby użyć drewnianej łyżki, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika.
· Po użyciu należy odczekać ok. 2 min., aby termostat zresetował się. Ten czas można skrócić wlewając do zbiornika zimna wodę. Przed ponownym użyciem urządzenie trzeba wytrzeć do sucha.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
· Urządzenie ani żadne jego elementy nie nadają się do mycia w zmywarce.
· Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu i wystygnięciu.
· Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem (5), odłączyć od sieci i poczekać aż wystygnie.
· Nigdy nie zanurzać podstawy (6) oraz zbiornika (4) w wodzie, ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
· Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
· Wewnętrzny zbiornik wyczyść za pomocą miękkiej ściereczki z odrobiną płynu do mycia naczyń i dokładnie wypłukać.
· Przed kolejnym użyciem sprawdzić czy urządzenie jest suche.
· Pokrywę (1), uszczelkę (2) i wyjętą ze zbiornika końcówkę (8, 9) przepłukać pod bieżącą wodą.
· Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
· Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
· Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.


Ogólne
EAN 5908277385682
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 21,7 x 16,0 x 10,0 cm
Функции
Automatyczne wyłączanie TAK
Łatwość czyszczenia TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
wyłącznik z lampką kontrolną TAK
Tryby pracy spienianie mleka na zimno, spienianie mleka z podgrzewaniem, podgrzewanie mleka z mieszaniem, mieszanie mleka na zimno
Technologia magnetyczna TAK
Parametry elektryczne
Moc 450-550 W
Zasilanie 230V ~ 50Hz
Wysokiej jakości podzespoły STRIX TAK
Parametry fizyczne
Możliwość mycia w zmywarkach NIE
Pojemność spienianie: 120 ml , podgrzewanie: 240 ml
Dwie wymienne nakładki do spieniania i mieszania mleka TAK
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385682
Вес нетто 0.70 кг
Групповая упаковка 31.50 x 36.50 x 22.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 6
Упаковка 11.70 x 14.60 x 19.70 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu