Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

 

Rozdrabniacz BL77N copp ELDOM

To urządzenie skrywa w swoim stylowym i eleganckim wnętrzu prawdziwą siłę, która będzie Twoim najlepszym pomocnikiem przy przygotowywaniu koktajli, dipów, sosów i przecierów! Niech nie zwiedzcie Cię jego delikatny, kwiatowy design - dwie prędkości obrotowe, praca pulsacyjna oraz rozdrabniająca końcówka ze stali nierdzewnej szybko i łatwo poradzą sobie nawet ze sporą ilością produktów.

Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze i dzięki przyciskowi wyciągania końcówki rozdrabniającej - łatwe do utrzymania w czystości. Jego niewielkie wymiary pozwalają mu dopasować się do przestrzeni w niewielkiej kuchni i czynią z niego niezastąpionego kompana wakacyjnych wycieczek i wypadów na działkę. Zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz silnego sprzymierzeńca w uzyskaniu odpowiedniej konsystencji rozdrabnianych potraw w swojej kuchni, rozdrabniacz BL77N copp sprawdzi się doskonale!

  

SPECYFIKACJA

 • końcówka rozdrabniająca
 • praca pulsacyjna
 • dwie prędkości obrotowe
 • łatwy w czyszczeniu
 • przycisk wyciągania końcówki rozdrabniającej
 • kolory: czarny
 • moc: 280 W
 • EAN: 5908277385736

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane,
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innnych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
- nie rozdrabniać gorących produktów,
- nóż urządzenia (4) jest od spodu nieosłonięty - prosimy zachować szczególną ostrożność,
- UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia,
- zawsze odłączać urządzen ie od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
- nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać urządzenia,
- nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu,
- urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem,
- nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia,
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób,
- urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonym rozdrabniaczem (4),
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do naczyń.
Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką.
Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie.
Zanurzać można tylko końcówkę z nożem.
Nie czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki.
Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

Nóż urzadzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji podane są w załączniku.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca

DANE TECHNICZNE:
- moc: 280W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 5min

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcowkę (4). Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem.
Sposób montażu przedstawia fot 2.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (1) lub (2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty jeden z przycisków.
Przyciskiem (2) uzyskujemy większe obroty.
Należy zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa zawartymi w dalszej części instrukcji.
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia.
Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu