Piekarnik elektryczny z obrotowym rożnem - sposób na smaczne dania i domowe wypieki!

Piekarnik elektryczny PR500 z serii Pyszna kolekcja to specjalista od grillowania, opiekania i pieczenia. Można w nim także gotować i podgrzewać potrawy w naczyniach żaroodpornych. Jest bardzo pojemny (48L) i wygodny w użyciu.

Na wyposażeniu piekarnika znajdują się:

 • rożen obrotowy (360°) z napędem
 • kratka do grillowania (ruszt)
 • płyta do pieczenia
 • uniwersalny uchwyt do płyty i grilla

Model PR500 posiada obudowę ze stali nierdzewnej oraz drzwiczki ze specjalną podwójną szybą z hartowanego szkła, co zapewnia optymalną izolację.
Jest wyposażony w pięć trybów pracy, termoobieg oraz regulację temperatury w zakresie od 100°C do 230°C. Ma też podświetlaną komorę grzejną oraz dwie grzałki - na górze i na dole komory. W zależności od potrzeb można używać jednocześnie obu lub tyko jednej z nich. Do programowania czasu pracy piekarnika służy praktyczny minutnik, a zakończenie działania jest sygnalizowane dźwiękiem. Urządzenie jest też łatwe w czyszczeniu, a niektóre części nadają się do mycia w zmywarkach.

 

 

 

AKCESORIA:

 • kratka do grillowania,
 • płyta do pieczenia,
 • rożen,
 • uchwyt uniwersalny do płyty i grilla.

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • wszechstronne zastosowanie:
  idealny do pieczenia ciast, pieczywa, pizzy i opiekania tostów, do grillowania mięs i pieczenia na rożnie,
 • pięć trybów pracy,
 • timer,
 • termoobieg,
 • rożen obrotowy (360°) z napędem,
 • podświetlenie komory grzejnej,
 • grzałki na górze i dole komory – możliwość włączania obydwu grzałek na raz lub tylko jednej z nich,
 • minutnik 120 min. – automatyczne wyłączanie – sygnalizacja dźwiękowa,
 • lampka kontrolna,
 • obudowa ze stali nierdzewnej,
 • drzwiczki ze specjalną podwójną szybą z hartowanego szkła – optymalna izolacja,
 • pojemność: 48L,
 • regulacja temperatury: 100°C-230°C,
 • wymiary zewnętrzne urządzenia: (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 35 x 44 x 57 cm
 • wymiary wewnętrze komory: (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 23 x 37 x41 cm
 • moc: 2000 W
 • EAN: 5908277385453

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
4. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
5. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
6. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.
9. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
10. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania.
Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
11. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów.
Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.
12. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
15. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.
17. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
18. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
19. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
20. Podczas otwierania drzwiczek może uchodzić bardzo gorący strumień pary.
21. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
22. Pilnować, aby przewód nie zwisał nad krawędzią stołu lub innego blatu, ani nie dotykał gorących powierzchni.
23. Nie stawiać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, w rozgrzanym piekarniku, lub w
kuchence mikrofalowej.
24. Podczas obsługi urządzenia należy zachować co najmniej 12cm przestrzeni ze wszystkich stron, aby zapewnić odpowiednią
cyrkulację powietrza.
25. Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu pojemników z innych materiałów niż metal lub szkło.
26. Nie umieszczać w piekarniku żadnego z następujących materiałów: kartonu, plastiku, papieru itp.
27. Podczas wkładania lub wyjmowania przedmiotów z gorącego urządzenia należy zawsze mieć założone ochronne, izolowane
rękawice kuchenne.
28. To urządzenie ma hartowane, bezpieczne drzwi szklane.
Szkło jest mocniejsze niż zwykłe szkło i bardziej odporne na pękanie. Unikać zarysowania powierzchni drzwi lub obtłukiwania krawędzi. Jeśli szyba drzwiczek ma zarysowania lub jest obtłuczona, przed kolejnym użyciem urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.
29. Naczynia zawierające gorący olej lub inne gorące płyny należy przemieszczać z najwyższą ostrożnością.
30. Aby uniknąć przegrzania piekarnika nie należy nakrywać potraw ani żadnej innej części piekarnika folią metalową.
31. Nie stawiać przedmiotów na szklanych drzwiczkach, kiedy są całkowicie otwarte.
32. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
33. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
34. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.OSTRZEŻENIA

-- Nie wolno zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
-- Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia.


GWARANCJA

-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
-- Warunki gwarancji podane są w załączniku.

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt drzwiczek
2. Drzwiczki
3. Komora grzejna
4. Korpus
5. Otwory wentylacyjne
6. Pokrętło regulacji temperatury
7. Lampka kontrolna
8. Pokrętło wyboru funkcji
9. Pokrętło minutnika
10. Ruszt
11. Blaszka
12. Uchwyt do blaszki i rusztu
13. Rożno
14. Uchwyt do rożna

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 2000 W
-- napięcie: 220-240 V, ~ 50Hz
-- pojemność: 48l
-- regulacja temperatury: 100°C-230°C


PRZEZNACZENIE:
Piekarnik PR500 przeznaczony jest do grillowania, opiekania, pieczenia i ogólnego gotowania w naczyniach żaroodpornych. Dodatkowo wyposażony jest w obrotowe rożno. Dzięki dużej pojemności można w nim przyrządzić wiele różnych potraw.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

UŻYTKOWANIE:
Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy:
-- Zapoznać się z instrukcją obsługi.
-- Upewnić się, że jest odłączone od sieci, a pokrętła (6, 8, 9) są przekręcone maksymalnie w lewo – urządzenie jest wyłączone.
-- Ustawić urządzenie na płaskim, twardym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu, pamiętając o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni wokół urządzenia.
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.
-- Ustawić parametry pracy.


USTAWIENIE TEMPERATURY:
-- Temperaturę należy ustawić przy pomocy pokrętła (6). Można ustawić temperaturę od niskiej do 230°C.

WYBÓR SPOSOBU PRACY:
Pokrętłem (8) można wybrać 5 funkcji dla różnych dla różnych sposobów pieczenia:
-- włączenie grzałki górnej
-- włączenie grzałki dolnej
-- włączenie grzałki górnej i dolnej
-- włączenie grzałki górnej, dolnej i termoobiegu
-- włączenie grzałki górnej, termoobiegu + rożna
-- Przekręcenie pokrętła (8) w pozycję „OFF” wyłącza urządzenie.

USTAWIENIE CZASU PRACY:
Czas pracy należy ustawić pokrętłem (9).
Aby uruchomić minutnik, należy przekręcić pokrętło (9) w prawo.
Po upływie zaprogramowanego czasu będzie słychać sygnał dźwiękowy.

UWAGA.
Aby urządzenie rozpoczęło pracę trzeba ustawić temperaturę, czas pracy oraz wybrać jedną z funkcji.

W komorze piekarnika (3) znajduje się lampka wewnętrznego oświetlenia, która świeci się w trakcie pracy urządzenia.
Lampka kontrolna (7) sygnalizuje włączenie urządzenia i świeci się cały czas.
Lampka nie gaśnie po nagrzaniu piekarnika.

AKCESORIA:
-- ruszt (10) – służy do grillowania, opiekania, pieczenia i ogólnego gotowania w naczyniach żaroodpornych,
-- blaszka (11) – służy do pieczenia różnych potraw zawierających wodę lub uwalniających wodę lub olej podczas gotowania (m. in. mięsa, drobiu, ryb itp.),
-- uchwyt (12) – ułatwia wkładanie i wyciąganie z urządzenia rusztu (10) i blaszki (11),
-- rożno (13) – służy do pieczenia drobiu i innych rodzajów mięsa,
-- uchwyt do rożna (14) – ułatwia wkładanie i wyciąganie rożna (13).

OBSŁUGA:
-- Umieść produkty bezpośrednio na ruszcie (10), blaszce (11) lub rożnie (13), włożyć do komory grzejnej (3) i
zamknąć drzwiczki piekarnika (2).

UWAGA
Nie wolno używać żadnych pojemników papierowych lub plastikowych.
Produkty powinny być rozmieszczone na ruszcie (10), blaszce (11) lub rożnie (13) równomiernie.

-- Ustawić temperaturę, wybrać sposób pieczenia.
-- Urządzenie rozpocznie pracę po ustawieniu czasu pokrętłem (9).

UWAGA
Aby urządzenie rozpoczęło pracę trzeba ustawić temperaturę, czas pracy oraz wybrać jedną z funkcji.

-- Aby w trakcie pracy sprawdzić postęp pieczenia, należy przekręcić pokrętło (8) w pozycję „OFF”, a następnie
otworzyć drzwiczki (2) pociągając za uchwyt (1).


UWAGA
Po otwarciu drzwiczek (2) z wnętrza może wydostać się gorąca para.
-- Do wyciągnięcia potraw należy użyć rękawic kuchennych oraz odpowiednich uchwytów (12 lub 14).
-- Po upływie ustalonego czasu będzie słychać sygnał dźwiękowy, a urządzenie wyłączy się.
-- Po zakończeniu gotowania należy przekręcić pokrętło (8) w pozycję „OFF” i odłączyć urządzenie od sieci.

WSKAZÓWKI:
-- Na ruszcie (10) oraz blaszce (11) można umieszczać maksymalnie 3,5 kg, a na rożnie (13) maksymalnie 2,5 kg produktów, ale produkty nie mogą stykać się ze ściankami, drzwiczkami oraz elementami grzejnymi.
-- Produkty muszą być rozłożone równomiernie.
-- Czas pieczenia należy dostosować do wielkości oraz rodzaju produktów i ich temperatury początkowej.
-- Kolejne porcje tej samej potrawy mogą być przyrządzone szybciej ze względu na rozgrzanie wnętrza urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć – pokrętła (6, 8, 9) przekręcić maksymalnie w lewo – odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
-- Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.
-- Wszystkie ruchome części należy umyć ciepłą wodą z płynem. Najlepiej umyć je bezpośrednio po użyciu. Po przepłukaniu czystą wodą należy je natychmiast osuszyć.
-- Nigdy nie zanurzać korpusu (4) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus (4) i komorę grzejną (3) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
-- Jeżeli umycie rusztu (10), blaszki (11) i rożna (13) jest trudne, można je zanurzyć w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń, i odstawić na kilka minut.
-- W zmywarce można myć elementy (10, 11, 12, 13, 14).


WYMIANA ŻARÓWKI W KOMORZE PIEKARNIKA:
W przypadku gdy żarówka w komorze piekarnika się przepali, należy wymienić ją na żarówkę tego samego typu.
Żarówka musi być odporna na działanie wysokiej temperatury. Można ją nabyć w serwisie lub w sklepie specjalistycznym. Nie należy używać żarówek innego rodzaju.
-- Przed przystąpieniem do wymiany urządzenie wyłączyć – pokrętła (6, 8, 9) przekręcić maksymalnie w lewo – odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
-- Wykręcić osłonę, a następnie żarówkę rys.1.
-- Wkręcić nową żarówkę tego samego typu, a następnie wkręcić osłonę.


PRZECHOWYWANIE:
-- Przed schowaniem urządzenia należy je wyłączyć – pokrętła (6, 8, 9) przekręcić maksymalnie w lewo – odłączyć od zasilania i poczekać aż wystygnie.
-- Nigdy nie odstawiać urządzenia, kiedy jest gorące lub nie odłączone od zasilania.
-- Urządzenie i wszystkie jego elementy wyczyścić.
-- Przechowywać piekarnik w pudełku (najlepiej oryginalnym) w czystym i suchym miejscu.
-- Przewodu nie wolno owijać wokół urządzenia. Nie wolno naciągać przewodu, ponieważ może to spowodować jego osłabienie i przerwanie.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Ogólne
EAN 5908277385453
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 35 x 44 x 57 cm
Seria Pyszna kolekcja
Akcesoria kratka do grillowania, płyta do pieczenia, rożen, uchwyt uniwersalny do płyty i grilla
Obudowa ze stali nierdzewnej
Parametry elektryczne
Moc 2000W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry fizyczne
Pojemność 48L
Zakres temperatury 100°C-230°C
Функции
Tryby pracy 5 (grzałka górna / grzałka dolna/ grzałka górna i dolna / grzałka górna i dolnej i termoobieg / grzałka górna i termoobiegu + rożno)
Timer TAK
Termoobieg TAK
Minutnik TAK
Rrożen obrotowy (360°) z napędem TAK
Lampka kontrolna TAK
Podświetlenie komory grzejnej TAK
Остальные
Код EAN 5908277385453
Вес нетто 10.70 кг
Групповая упаковка 51.00 x 64.50 x 45.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 1
Упаковка 51.00 x 64.50 x 45.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu