Ochroni Twój dom przed nadmiarem wilgoci!

 

Jak nie dopuścić do rozwoju szkodliwych pleśni i grzybów oraz skutecznie przeciwdziałać innym skutkom nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń? Najlepiej skorzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego osuszacza powietrza - OPC1100 COLUMBIA VAC!

Osuszacz powietrza OPC1100 COLUMBIA VAC jest wyposażony w elektroniczną regulację wilgotności, której poziom można ustawić w zakresie od 20% do 80%. Posiada filtr powietrza, trzy automatyczne programy pracy, funkcję trybu nocnego, opóźnionego startu oraz automatycznego wyłączania. Ma pojemny zbiornik na wodę (2L) i czytelny wyświetlacz, a o poziomie nawilżenia informuje kolor obwódki wokół włącznika. Zaletą modelu OPC1100 jest także bardzo duża wydajność osuszania, cicha praca, funkcja jonizacji, dwa poziomy cyrkulacji powietrza oraz możliwość ciągłego odprowadzania wody przy pomocy wężyka dołączonego do zestawu.

Do wygodnego przenoszenia osuszacza służy uchwyt i wbudowane obrotowe kółka. Urządzenie zostało też wykonane z najwyższą starannością i dbałością o estetykę. Z pewnością będzie pasowało do każdego wnętrza, zarówno mieszkalnego jak i biurowego, w którym zadba o wyeliminowanie nadmiaru wilgoci.

Wymiary urządzenia: 28 x 20 x 51 cm
Waga: 11 kg

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

SPECYFIKACJA:

 • cicha praca 36dB
 • czytelny wyświetlacz
 • 2 poziomy cyrkulacji powietrza
 • wskaźnik wilgotności - poziom nawilżenia wskazywany kolorami
 • elektroniczna regulacja wilgotności
 • ustawienie poziomu wilgotności od 20 do 80 %
 • jonizacja
 • 3 automatyczne programy
 • tryb nocny
 • timer / opóźniony start - 24 h
 • blokada przycisków
 • pojemność zbiornika na wodę: 2l
 • możliwość ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 25m2
 • przepływ powietrza: 120m3 / godzinę
 • typ czynnika chłodzącego: fluorowane gazy cieplarniane R134A, 90g, (GWP gazu 1430),
  ekwiwalent CO2: 0,1287T
 • ekstra wydajność:
  - 30°C, wilgotność RH 80% - 12l/dzień
  - 27°C, wilgotność RH 67% - 6,5l/dzień
 • uchwyt do przenoszenia
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • filtr powietrza
 • temperatura pracy: 5-35°C
 • moc max: 225W
 • EAN: 5908277385125

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

 1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać go w inny sposób.

 1. Nie wolno używać tego urządzenia na otwartym terenie. Zawsze powinno ono znajdować się w suchym środowisku.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 1. Od czasu do czasu należy sprawdzać kabel zasilający. Nie wolno używać kabla zasilającego, wtyczki albo urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Długość kabla zasilającego dobrano pod kątem ograniczenia możliwości zranienia. Nie wolno użytkować urządzenia z przedłużaczem, który nie został sprawdzony przez uprawnionego elektryka.

 1. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł gorąca i poza bezpośrednim światłem słonecznym.

 1. Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania należy je wyłączyć.

 2. Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane.

 1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z instrukcją obsługi.

 2. Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak napięcie w sieci zasilania w miejscu używania urządzenia. Błędne podłączenie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji.

 1. Nie wolno zostawiać urządzenia bez opieki, aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

 1. Nie wolno zostawiać urządzenia bez opieki, gdy nie jest ono używane. Urządzenie należy wyłączać przed każdym wyjściem z domu, nawet na krótko.

 1. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania wyciągając sznur albo odciągając urządzenie.

 1. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie albo innych płynach.

 2. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.

 1. Nie wolno wsuwać ostrych przedmiotów metalowych albo palców pomiędzy ruchome prowadnice powietrza.

 1. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie interwencje podejmowane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne. Wymiany przewodu zasilającego musi dokonać uprawniony elektryk.

 1. Nie wolno używać akcesoriów innych niż dostarczone przez dostawcę, ponieważ może to być niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 

ZALECENIA SPECJALNE:

-- Zakres temperatury otoczenia dla urządzenia wynosi 5°C-35°C.

-- Osuszacz powietrza powinien być ustawiony pionowo na płaskim podłożu, w miejscu przestronnym i bez przeszkód. Między urządzeniem i ścianą należy zostawić wolną przestrzeń na odległości 20 cm.

-- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.

-- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.

-- Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo, aby sprężarka znajdowała się w prawidłowym położeniu roboczym.

-- Nie przechylać urządzenia w żadną stronę, ponieważ rozlana woda może uszkodzić urządzenie.

-- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazu albo innych cieczy łatwopalnych.

-- Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji. Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów.

-- W pobliżu urządzenia nie wolno stosować rozpylania substancji chemicznych (insektycydy, farby) albo innych łatwopalnych, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia tworzywa.

Urządzenie może ulec uszkodzeniu elektrycznemu.

ZASILANIE:

-- Wtyk kabla zasilającego musi być dobrze zamocowany i nie powinien być uszkodzony.

-- Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania poprzez rozgałęźnik prądu.

-- Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy włączyć je przyciskiem ON/OFF.

OPIS OGÓLNY (RYS.1):

PRZÓD
1. Wylot powietrza
2. Panel sterowania
3. Obudowa
4. Kółka

TYŁ
5. Uchwyt
6. Filtr wlotowy
7. Ciągłe odprowadzenie wody
8. Zbiornik na wodę

DODATKOWE AKCESORIA
9. Rurka

DANE TECHNICZNE:

Wydajność osuszania

12l /24h (30°C, RH80%)

6,5l /24h (27°C, RH60%)

Napięcie znamionowe

AC220-240V, ~ 50Hz

Moc znamionowa

180W (27°C, RH60%)

Moc maksymalna

225W (30°C, RH80%)

Prąd znamionowy

0,94A (27°C, RH60%)

Max. Prąd znamionowy

1,14A (30°C, RH80%)

Zbiornik na wodę

2l

Głośność

≤36dB(A)

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie ssącej/wylotowej

1,0MPa/2,5MPa

maksymalne dopuszczalne ciśnienie po stronie wysokiego/niskiego ciśnienia

2,5MPa

Waga urządzenia

12kg

Produkt lub urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Nazwa chemiczna

R134A

GWP gazu

1430

Ekwiwalent CO2

0,1287T

Urządzenie hermetycznie zamknięte

tak

Ilość czynnika dodana fabrycznie

0,09 kg

 

INSTALACJA:

Wybór miejsca instalacji (rys. 3)

Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Pomieszczenie powinno być wentylowane. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni.

Woda zbiera się w zbiorniku (8). Do odprowadzenia wody można użyć załączonego wężyka (9). Sposób montażu opisany jest w sekcji CIĄGŁY ODPŁYW WODY”.

Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego.
Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:

Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

PANEL STEROWANIA (RYS. 2)

WYŚWIETLACZ - ten wskaźnik ma 4 funkcje:

-- przy włączonym zasilaniu wyświetla wilgotność w pomieszczeniu,

-- przy ustawianiu wilgotność, wyświetla wartość z zakresu 20-80”,

-- przy ustawianiu funkcji TIMER” wyświetla wartości z zakresu 00-24”,

-- w przypadku problemu w działaniu urządzenia pokazuje kod błędu.

Przycisk - służy do włączania/wyłączania urządzenia.

Po wyłączeniu przyciskiem urządzenie zapamiętuje ustawione parametry.

Po wyłączeniu z prądu urządzenie wraca do ustawień fabrycznych.

Nie wyjmować bezpośrednio wtyczki kabla zasilania, aby wymusić bezpośrednie

zatrzymanie urządzenia.

Kolor obwódki wokół przycisku informuje o wilgotności powietrza:

-- niebieski – wilgotność poniżej 40%,

-- zielony – wilgotność między 40 a 60%,

-- czerwony – wilgotność powyżej 60%.

Kolor czerwony pojawia się także w przypadku przepełnienia zbiornika na wodę oraz przy wystąpieniu problemu z urządzeniem.

Przycisk „MODE” - wybór zapisanego programu:

-- - program I – urządzenie utrzymuje wilgotność na poziomie 60%, można wybrać prędkość wentylatora. Wybor innego poziomu wilgotności wyłącza program.

-- - program II – urządzenie utrzymuje wilgotność na poziomie 40%, można wybrać

prędkość wentylatora. Wybór innego poziomu wilgotności wyłącza program.

-- - program III – urządzenie utrzymuje wilgotność na poziomie 20%, można wybrać prędkość wentylatora, nie można ustawić innego poziomu wilgotności.

Przycisk „SPEED/LOCK”

-- wybór szybkości pracy wentylatora – pojedyncze naciśnięcie przycisku ustala prędkość wentylatora, która jest sygnalizowana kontrolkami: - szybko, - wolno.

Wybór prędkości jest niemożliwy przy aktywnym programie III, przy zablokowanych przyciskach oraz w trybie nocnym.

-- blokada przycisków – nacisnąć i przytrzymać przycisk przez kilka sekund.

Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką oraz wyłączeniem podświetlenia przycisku . Przy włączonej blokadzie nie można zmienić ustawień urządzenia, ani

wyłączyć urządzenia.

Aby wyłączyć blokadę należy przytrzymać wygaszony przycisk przez kilka sekund.

Przycisk „HUM” - służy do ustawienie poziomu wilgotności.

Ręczne ustawienie poziomu wilgotności jest możliwe gdy aktywny jest program I lub II.

Przy włączonym programie III nie można zmienić poziomu wilgotności.

W celu ustawienia poziomu wilgotności należy wybrać program I lub II, a następnie naciskać przycisk , aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość z zakresu 20-80%.

Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona, funkcja osuszania zostanie automatycznie zatrzymana – wentylator będzie pracował w dalszym ciągu.

Aktualny poziom wilgotności pokazany jest na wyświetlaczu.

Wybór któregokolwiek z zapisanych programów zmienia ustawienia poziomu wilgotności.

Przycisk „PURIFY” - włączenie/wyłączenie jonizatora.

Przycisk „TIMER” - służy do automatycznego włączania (opóźniony start) i wyłączania urządzenia.

-- Opóźniony start - funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne uruchomienie nawilżacza.

Funkcję można uruchomić tylko gdy urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do prądu.

Opóźniony start można ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin wciskając przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość.

Można ustawić tylko pełne godziny. Ustawienie wartości 00” oznacza anulowanie ustawień.

Włączenie funkcji sygnalizowane jest podświetleniem przycisku oraz cyframi na wyświetlaczu.

Po włączeniu urządzenia przyciskiem ustawienie czasu zostanie skasowane.

-- Automatyczne wyłączenie - funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie nawilżacza.

Funkcję można uruchomić tylko gdy urządzenie jest włączone (pracuje).

Automatyczne wyłączenie można ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin wciskając przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość.

Można ustawić tylko pełne godziny.

Ustawienie wartości 00” oznacza anulowanie ustawień.

Włączenie funkcji sygnalizowane jest podświetleniem przycisku .

Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem ustawienie czasu zostanie skasowane.

Przycisk „SLEEP” - włączenie/wyłączenie trybu nocnego.

W tym trybie sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona, a wentylator pracuje tylko na wolnych

obrotach. Pozostałe przyciski są aktywne.

Wskaźnik - sygnalizuje napełnienie zbiornika na wodę.

Wskaźnik zapali się na czerwono, gdy zostanie osiągnięta pojemność 2 l.

Urządzenie zasygnalizuje to dodatkowo dźwiękiem, a następnie wyłączy się.

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy należy nacisnąć dowolny przycisk.

Następnie należy opróżnić zbiornik wody i włożyć go z powrotem na właściwą pozycję.

 

OPROŻNIANIE ZBIORNIKA:

Uwaga

Woda zgromadzona w zbiorniku osuszacza nie nadaje się do picia i nie wolno jej używać do kontaktu z artykułami spożywczymi.

Nie wyciągać pływaka ze zbiornika wody; w przeciwnym razie urządzenie nie przestanie działać, gdy zbiornik wody napełni się. Następnie woda przeleje się, co może spowodować uszkodzenie podłogi (rys. 4).

Pociągnąć lekko zbiornik wody z tyłu urządzenia; zbiornik wysunie się.
Wylać wodę ze zbiornika (rys. 5).
Jeśli zbiornik wody jest zabrudzony, wyczyścić go wodą. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących. Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić zdeformowanie powierzchni, co może doprowadzić do wycieków.
Umieścić zbiornik w urządzeniu we właściwej pozycji. W przeciwnym razie wskazanie pełnego zbiornika nadal będzie świeciło się na czerwono i urządzenie nie będzie mogło działać.

CIĄGŁY ODPŁYW WODY (RYS. 6)

Aby użytkować urządzenie z podłączonym ciągłym odpływem wody należy:

-- Wyjąć zbiornik na wodę (8).

-- Wsunąć rurkę (9) do zaworu odprowadzającego (7) wodę znajdującego się w górnej części komory na zbiornik.

-- Wsunąć zbiornik (8) i wyprowadzić rurkę przez wycięcie.

-- Drugi koniec rurki włożyć do pojemnika np. wiadra.

Uwaga

Nigdy nie zginać rurki spustowej (9). Wylot rurki zawsze musi być poniżej wylotu wody z urządzenia (7). Nigdy nie blokować wylotu wody z urządzenia lub rurki.

 

KONSERWACJA:

Uwaga

Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

CZYSZCZENIE:

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

FILTR POWIETRZA:

Filtr powietrza (6) zablokowany pyłem wpływa na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy go czyścić co 2 tygodnie.
Filtr należy wyciągnąć z obudowy i przepłukać pod bieżącą wodą – (rys. 7)
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie pokrywy.

Przed założeniem dokładnie wysuszyć.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA:

Jeśli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas należy:

-- odłączyć z gniazdka kabel zasilający i zwinąć go,

-- całkowicie opróżnić zbiornik z wody i upewnić się, że we wnętrzu nie nagromadziła się woda,

-- ewentualnie zdemontować rurkę odprowadzającą wodę,

-- wyjąć i wyczyścić filtr powietrza, wysuszyć go całkowicie i zainstalować ponownie,

-- przechowywać osuszacz w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu promieni słonecznych, wysokiej temperatury i bez nadmiernego zapylenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Przed nawiązaniem kontaktu z serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej. Lista ta obejmuje zwykłe sytuacje, które nie są spowodowane usterką fabryczną lub wadliwym materiałem.

 

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

 

Urządzenie nie działa

Brak zasilania.

Podłącz do czynnego gniazdka i włączyć.

 

Miga wskaźnik napełnienia wodą.

Sprawdzić czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany lub opróżnić zbiornik na wodę.

 

Temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 5°C lub powyżej 35°C.

Zadziałało zabezpieczenie zaprojektowane do°Chrony urządzenia. Urządzenie nie może działać w tych temperaturach.

Funkcja „TIMER” jest aktywna.

Dezaktywować funkcję „TIMER”.

 

Funkcja osuszacza nie działa lub urządzenie często włącza/wyłącza się

Zatkany filtr powietrza zatkany.

Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją.

Drzwi lub okno są otwarte.

Zamknąć drzwi / okno.

Urządzenie jest blisko źródła ciepła.

Przesunąć urządzenie w chłodniejsze miejsce.

Kanał wlotowy lub wylotowy jest czymś zasłonięty.

Usunąć przeszkody z kanału wlotowego lub wylotowego.

 

Urządzenie hałasuje

Urządzenie jest przechylone lub niestabilne.

Umieść na równej, twardej powierzchni (pozbawionej wibracji).

Filtr powietrza jest zatkany.

Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją.

E2

Problem z czujnikiem wilgotności

Zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

LO

Wilgotność otoczenia wynosi poniżej 20%

 

Włączona funkcja automatycznej ochrony urządzenia. Zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzenia.

HI

Wilgotność otoczenia wynosi powyżej 95%

CL

Zabezpieczenie przed niską temper- aturą, temperatura otoczenia <5°C

CH

Ochrona przed wysoką temperaturą, temperatura otoczenia>35°C

 

TEMPERATURA PRACY:

Gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5°C lub powyżej 35°C osuszacz zatrzymuje się.

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE:

Gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 5°C do 16°C sprężarka automatycznie rozmraża się w określonych odstępach czasu.
Podczas odszraniana sprężarka zatrzymuje się, a wentylator dalej pracuje.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
Nie może być używane do celów zawodowych.
Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.


Ogólne
EAN 5908277385125
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 50.5 x 27.7 x 19.7 cm
Parametry elektryczne
Moc 225 W
Sterowanie elektroniczne TAK
Napięcie zasilania 220-240V ~50HZ
Функции
Wyświetlacz LCD TAK
Jonizacja TAK
Tryb nocny TAK
Timer TAK
Tryby pracy 3 automatyczne programy
Parametry fizyczne
Pojemność 2 litry
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 25 m2
Przepływ powietrza 120m3 / godzine
Wydajność osuszania - 30°C, wilgotność RH 80% - 12l / dzień | - 27°C, wilgotność RH 67% - 6,5l / dzień
Typ czynnika chłodzącego fluorowane gazy cieplarniane: R134A, 90g (GWP Gazu: 1430), ekwiwalent CO2: 0,1287T
Gwarancja i serwis
Serwis Door-to-door
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385125
Вес нетто 12.00 кг
Групповая упаковка 56.00 x 37.00 x 59.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 2
Упаковка 34.00 x 27.00 x 56.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu