Niewielki i poręczny!

Jeżeli chcesz, aby Twój odkurzacz był wygodny i prosty w obsłudze oraz łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu - postaw na model OS900 PEGAZ!

Odkurzacz OS900 jest przeznaczony do usuwania kurzu z dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon i  mebli tapicerowanych.
Ma długi przewód zasilający ( 5m), który łatwo schować dzięki automatycznemu zwijaczowi oraz dwie rury o łącznej długości 78cm. Jego zasięg wynosi 7,40 m. Wygodne i skuteczne odkurzanie czyszczonych powierzchni zapewniają: uniwersalna ssawkoszczotka oraz ssawka dwufunkcyjna.

Model OS900 PEGAZ można parkować w pionie i w poziomie, co bardzo ułatwia jego użycie i przechowywanie. Jest też wyposażony w filtr antyalergiczny HEPA H13 oraz wskaźnik zapełnienia worka, który pozwala kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu.

W odkurzaczu można używać zarówno worka płóciennego wielokrotnego użytku o pojemności 1,5 L (w zestawie),  jak i jednorazowych worków model Eldom OSW900.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • niewielki i poręczny
 • długi przewód zasilający: 5m
 • automatyczny zwijacz przewodu
 • filtr antyalergiczny HEPA H13
 • płócienny worek na kurz o pojemności: 1,5L
 • możliwość użycia worków jednorazowych
 • łatwa obsługa
 • kompaktowy design
 • łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu
 • parkowanie odkurzacza w poziomie i w pionie
 • dwie rury o łącznej długości: 78cm
 • zasięg odkurzacza: 7,40m
 • wysoka skuteczność odkurzania na wszystkich powierzchniach
 • akcesoria:
  - ssawkoszczotka uniwersalna
  - ssawka dwufunkcyjna
 • moc: 700W
 • EAN: 5908277385255

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej,
3. nie używać na wolnym powietrzu,
4. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
5. kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni,
6. przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż),
7. nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
- gruzu,
- wody i innych cieczy,
8. w przypadku uszkodzonego filtra nie wolno uruchamiać urządzenia,
9. nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych,
10. nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni,
11. nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu,
12. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający,
13. urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane,
14. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. nie zanurzać urządzenia w wodzie,
16. odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem,
17. nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru,
18. to urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
19. zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci,
20. nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci,
21. nie stawać na wężu ssącym,
22. nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów,
23. nie blokować otworu wlotowego,
24. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
25. przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci,
26. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie
gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu,
27. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
28. NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją,
29. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przekazywane do naprawy powinno być czyste i kompletne,
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Zwijacz przewodu
 2. Uchwyt
 3. Gniazdo na szczotkę
 4. Włącznik
 5. Pokrywa
 6. Wskaźnik zapełnienia worka
 7. Gniazdo
 8. Blokada pokrywy
 9. Uchwyt
 10. Szczotka duża
 11. Rura (x2)
 12. Wąż
 13. Regulacja przepływu powietrza
 14. Rączka
 15. Filtr zewnętrzny
 16. Filtr wewnętrzny
 17. Worek (płócienny)
 18. Ssawka dwufunkcyjna

DANE TECHNICZNE:
Moc: 700W
Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
Pojemność worka: 1,5 l


PRZEZNACZENIE:
Odkurzacz OS900 przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon, mebli tapicerowanych. Wyposażony jest we wskaźnik zapełnienia worka, dzięki czemu łatwo kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu. W odkurzaczu można używać zarówno worka płóciennego wielokrotnego użytku (w zestawie) jak i jednorazowych worków papierowych model Eldom OSW900.

UŻYTKOWANIE:
Odkurzacz można przenosić używając uchwytów (2 lub 9).
Przed rozpoczęciem użytkowania należy:
- sprawdzić czy filtry (15, 16) są zamontowane – rys. 1,
- zamontować worek (płócienny) – (17)
- Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów (15, 16) oraz worka (17).
- włożyć końcówkę węża (12) w gniazdo (7),
- następnie końcówkę (14) połączyć z rurami (11),
- na drugim końcu rury (11) zamontować odpowiednią końcówkę (10 lub 18),
- chwycić za wtyczkę i wyciągnąć przewód zasilający na żądaną długość.

UWAGA
Przewód można wyciągnąć maksymalnie do żółtego znacznika (YELLOW) – rys. 2. W żadnym przypadku nie wyciągać
przewodu do czerwonego znacznika (RED), ponieważ można w ten sposób uszkodzić mechanizm zwijacza przewodu.

- jeżeli przewód zostanie wyciągnięty poza żółty znacznik (YELLOW), należy go zwinąć przy pomocy przycisku (1),
- włączyć przewód zasilający do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (4),
- w trakcie odkurzania można zmieniać siłę ssania regulatorem (13),
- należy obserwować wskaźnik zapełnienia worka (6), jeżeli jego kolor zmieni się z białego na czerwony należy opróżnić worek płócienny (17) lub wymienić worek papierowy.

UWAGA
Nie wolno odkurzać, jeśli wskaźnik (6) zmienił kolor na czerwony.

- aby zakończyć pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk (4),
- po zakończeniu pracy przewód odłączyć od sieci i zwinąć, dociskając i przytrzymując przycisk (1). Należy mocno trzymać
przewód, aby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.


WOREK – OPRÓŻNIANIE / WYMIANA:
Przed wszelkimi czynnościami urządzenie wyłączyć przyciskiem (4) oraz odłączyć od sieci. Przewód zasilający zwinąć przy pomocy przycisku (1).

Worek płócienny (17) – opróżnienie:
- wyjąć wąż (12) z gniazda (7) – w tym celu nacisnąć karbowane elementy znajdujące się na końcówce węża i pociągnąć do góry,
- nacisnąć przycisk blokady (8), odchylić pokrywę (5) i postawić odkurzacz w pozycji pionowej,
- wyciągnąć ramkę z zamocowanym workiem,
- z worka zsunąć plastikową listwę (rys. 3) i opróżnić go – zmocować listwę z powrotem,
- ramkę z workiem zamocować w odkurzaczu,
- zamknąć pokrywę (5).

Worek papierowy – wymiana:
Zamiast worka płóciennego (17) w odkurzaczu można używać worków papierowych, model Eldom OSW900.
- wyjąć wąż (12) z gniazda (7) – w tym celu nacisnąć karbowane elementy znajdujące się na końcówce węża i pociągnąć do góry,
- nacisnąć przycisk blokady (8), odchylić pokrywę (5) i postawić odkurzacz w pozycji pionowej, wyciągnąć ramkę z zamocowanym
workiem,
- z ramki wysunąć stary worek i założyć nowy worek wprowadzając płytkę worka w prowadnice ramki,
- ramkę z workiem zamocować w odkurzaczu,
- zamknąć pokrywę (5).

FILTRY:
Należy regularnie sprawdzać stan filtrów (15, 16) i w razie konieczności je wyczyścić.
Odkurzacz wyposażony jest w dwa filtry:
- filtr wewnętrzny - wlotowy (16) chroni m.in. silnik przed uszkodzeniami. Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy (5) i wysunięciu worka na kurz (17),
- filtr zewnętrzny (15), to ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza w odkurzanych pomieszczeniach. Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy filtra (15) – rys. 1
Ramki filtrów zewnętrznego i wewnętrznego można myć wodą.
Wkładów nie wolno myć, należy je okresowo wymieniać.

Zestaw filtrów jest dostępny pod symbolem OSF900.
Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

PORADY I WSKAZÓWKI:
- odkurzacz można przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej. Z tyłu i na spodzie urządzenia znajduje się uchwyt (3) umożliwiający zaparkowanie rury ssącej, a na szczotce (10) znajduje się odpowiedni zaczep,
- w przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub delikatnych tkanin zaleca się zmniejszenie siły ssącej regulatorem (13),
- w przypadku zacięcia przewodu podczas zwijania, zaleca się nieznaczne rozwinięcie go i ponowną próbę zwinięcia,
- do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin itp.) należy używać dwufunkcyjnej końcówki (18). Końcówka ta wyposażona jest także w szczotkę umożliwiającą usuwanie kurzu z mebli, książek itp.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów (15, 16) oraz opróżnianie worka (17).
Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących mogących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.


Ogólne
EAN 5908277385255
Filtr HEPA
Automatyczny zwijacz przewodu TAK
Akcesoria dwie rury z tworzywa o łącznej długości: 78cm, ssawkoszczotka uniwersalna, ssawka dwufunkcyjna
Rodzaj odkurzacza workowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 42.5 x 55.3 x 48.4 cm
Parametry elektryczne
Moc 700W
Płynna regulacja mocy ssania NIE
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Функции
prosta i wygodna obsługa TAK
Wolny start NIE
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry fizyczne
Zasięg odkurzacza 7,40m
Остальные
Код EAN 5908277385255
Вес нетто 3.50 кг
Групповая упаковка 48.00 x 56.00 x 44.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 27.00 x 41.00 x 23.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu