Nawilżacz ultradźwiękowy NU30 arto

Produkt jubileuszowy - wysoka jakość w świetnej cenie!

Świętuj z nami 25 lat ELDOM!

 

Aromaterapia na dobry sen i aktywny poranek!

Chcesz poprawić poziom nawilżenia w swoim mieszkaniu? Ultradźwiękowy nawilżacz NU30 jest w tym niezastąpiony!
Dodatkowo jest wyposażony w funkcję aromaterapii – dzięki sprytnemu małemu zbiorniczkowi dedykowanemu specjalnym olejkom i aromatyzowanym mieszankom, pozwala cieszyć Ci się ulubioną wonią nieprzerwanie przez kilka godzin.

Odpowiedni poziom wilgotności powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu, wpływa na wygląd skóry i włosów, ułatwia oddychanie i pomaga eliminować problemy skórne.

Aromaterapia koi i relaksuje, a w zależności od potrzeb, za pomocą odpowiedniej mieszanki zapachowej wycisza lub dodaje energii.

Nawilżacz posiada intuicyjny panel dotykowy, z wyświetlaczem LCD oraz podświetlany zbiornik o pojemności 4,5l.
Czas pracy przy pełnym zbiorniku to około 14 godzin. Szeroki zakres regulacji oraz wbudowany czujnik wilgotności pozwalają na łatwe dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

SPA we własnej sypialni? Rozpieszczaj się !

 


SPECYFIKACJA
:

 • funkcja aromaterapii
 • wyświetlacz LCD
 • panel dotykowy
 • łatwa obsługa
 • szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 80%
 • czujnik wilgotności
 • podświetlany zbiornik - dioda zmieniająca kolory
 • automatyczne wyłączanie przy braku wody
 • timer: 12 godzin
 • pojemność: 4,5l
 • wydajność: 320 ml/h
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: ~14 godzin
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35m2
 • moc: 28W
 • EAN: 5908277386085

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.
13. Nie używać na wolnym powietrzu.
14. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.
15. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.
16. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
17. Nie wolno uruchamiać urządzenia, bez zainstalowanego zbiornika z wodą.
18. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.
19. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza.
20. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.
21. Nie przykrywać dyszy nawilżacza przy włączonym urządzeniu,
22. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.
23. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
24. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
25. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
26. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
27. Firma Eldom S p. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OPIS OGÓLNY (zdj. 1-2)
1. Pokrywa
2. Zbiornik
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Panel sterowania
    A. wyświetlacz
    B. włącznik
    C. timer
    D. nocna lampka
    E. higrometr
5. Podstawa

DANE TECHNICZNE:
- moc: 28 W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- pojemność: 4,5 l
- wydajność: 320 ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35 m2
- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~14 godzin

 

PRZEZNACZENIE:
Nawilżacz ultradźwiękowy NU30 przeznaczony jest do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.
Odpowiedni poziom wilgotności powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu. Dodatkowo jest wyposażony w funkcję aromaterapii - w urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody przeznaczone do nawilżaczy.


UŻYTKOWANIE:
- Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.
- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
- Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.
- W urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody (olejki itp.) przeznaczone do nawilżaczy. Olejki można wlewać tylko do specjalnego zbiorniczka (zdj. 3) mieszczącego się w podstawie (5).

UWAGA. Wlanie olejków bezpośrednio do zbiornika (2) albo do podstawy (5) może doprowadzić do uszkodzenia nawilżacza. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

OBSŁUGA:
- Upewnić się, że urządzenie nie jest włączone i podłączone do sieci.
- Trzymając jedną ręką za zbiornik (2) ściągnąć pokrywę (1).
- Napełnić zbiornik (2) wodą do poziomu maksymalnego – zdj. 4.
- Założyć pokrywę (1) na zbiornik (2).
- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Nie działa żadna funkcja, a na wyświetlaczu miga kreska.

Włączenie/wyłączenie urządzenia
Po naciśnięciu przycisku (B) włącza się wyświetlacz (A). Nawilżacz zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania – pracuje silnik wentylatora. Wyświetlany jest poziom wilgotności.
Aby wyłączyć nawilżacz należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (B) – urządzenie przejdzie w tryb gotowości.

Zmiana poziomu nawilżania
Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmienia się za pomocą przycisku (B). Zmiany sygnalizowane są ilością świecących segmentów.

Timer (zegar)
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Funkcję można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone. Można ustawić tylko pełne godziny w zakresie od 1 – 12. Funkcja włączana jest przyciskiem (C). Urządzenie nie wskazuje upływającego czasu. Każde kolejne naciśnięcie przycisku (C) wydłuża czas.
Aby wyłączyć funkcję należy naciskać przycisk (C), aż do momentu pojawienia się „00” na wyświetlaczu (A).

Night light (nocna lampka)
Po naciśnięciu przycisku (D) włącza się podświetlenie zbiornika (2). Kolor światła zmienia się losowo. Aby wyłączyć funkcję należy powtórnie nacisnąć przycisk (D).

Humidistat (higrometr)
Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 45-90% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po ok. 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom. Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej.
Ze względu na warunki zewnętrzne może wystąpić błąd między faktyczną a wyświetlaną wartością wilgotności wynoszący do ok. 5%
Funkcja włączana jest przyciskiem (E). Aby ustawić żądaną wilgotność należy naciskać przycisk (E) do momentu ukazania się odpowiedniej wartości z przedziału 45-90 na wyświetlaczu (A).
Aby wyłączyć funkcję należy naciskać przycisk (E), aż do momentu pojawienia się „00” na wyświetlaczu (A).

PRAKTYCZNE PORADY:
1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
4. Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.
5. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
6. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
7. Zaleca się by nawilżacz (zbiornik i podstawę) dokładnie czyścić minimum raz na trzy dni, a najlepiej codziennie.
8. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
9. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.
10. Zdarza się, że wewnątrz podstawy lub na przetworniku ultradźwiękowym (fot.3) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.


Ogólne
EAN 5908277386085
Sterowanie panel dotykowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 29 x 22.5 x 22.5 cm
Функции
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 14 godzin
Jonizacja NIE
Timer TAK
Funkcja opóźnionego startu NIE
Regulacja ilości wytwarzanej mgiełki TAK
Czujnik poziomu wody TAK
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Aromaterapia TAK
Filtr antybakteryjny z jonami srebra NIE
Filtr ceramiczny NIE
Filtr wodny i powietrzny NIE
Lampka nocna TAK, podświetlany zbiornik - dioda zmieniająca kolory
Parametry elektryczne
Sterowanie elektroniczne TAK
Moc 28W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 4,5 litra
ZEOLIT NIE
Wydajność 320 ml/h
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277386085
Вес нетто 1.30 кг
Групповая упаковка 49.50 x 49.50 x 34.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 23.50 x 23.50 x 31.70 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu