Takie sprzątanie - to czysta przyjemność!

Odkurzanie nie zawsze wystarcza do pełnego oczyszczenia podłogi i często trzeba ją również umyć. Wtedy niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest mop parowy. Pozwala on szybko, komfortowo i bez użycia środków chemicznych czyścić zabrudzone powierzchnie, nawet te trudno dostępne.

Model PM850 ALTO sprawdzi się zarówno w kuchni, w łazience, jak i w innych pomieszczeniach. Ma ergonomiczny kształt, długi przewód (4,8m) oraz podświetlany włącznik. Dzięki 10 funkcjonalnym końcówkom z jego pomocą umyjesz nie tylko podłogi, kafle w łazience oraz piekarnik czy kuchenny blat, lecz również wyczyścisz dywany, tapicerkę, a nawet zabawki!
Urządzenie posiada regulację natężenia parydużą głowicę oraz pojemny zbiornik na wodę.
Jest gotowe do pracy już po upływie 25 sekund od włączenia, a wypełniony pojemnik z wodą (400ml) pozwala na nieprzerwane czyszczenie przez ok. 20 minut.


 

WYPOSAŻENIE: 

 • kubek,
 • lejek,
 • nakładka do dywanów,
 • nakładka z mikrofibry – mała i duża,
 • adaptor,
 • szczotka metalowa,
 • szczotka z tworzywa,
 • szczotka owalna,
 • łopatka, dysza,
 • końcówka do fug,
 • głowica mała,
 • ściągaczka.


SPECYFIKACJA:

 • bogate wyposażenie 10 w 1,
 • duża pojemność - 400 ml,
 • moc: 1500W,
 • ciśnienie: 1bar,
 • gotowość do pracy w ciągu około 25 sekund,
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: około 20 minut,
 • duża głowica - 180 stopni,
 • włącznik z podświetleniem,
 • regulacja natężenia pary,
 • ergonomiczny kształt,
 • przyjazny dla środowiska,
 • łatwy w obsłudze,
 • długość przewodu: 4,8m,
 • wygodne przechowywanie,
 • stopień ochronności: IPX4,
 • EAN: 5908277384678

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas pracy gorącą parę. Nigdy nie kierować strumienia pary bezpośrednio na urządzenia elektryczne lub urządzenia mające elementy elektryczne (telewizor, piec elektryczny itp.).
6. Nigdy nie kierować strumienia pary w kierunku innych osób. Para wodna jest gorąca i może spowodować oparzenia.
7. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
8. Nie używać na wolnym powietrzu.
9. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
10. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w urządzeniu jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.
11. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem. Przed czyszczeniem poczekać aż urządzenia się schłodzi.
12. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru jeżeli wtyczka podłączona jest do zasilania.
13. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci jeżeli jest ono podłączone do zasilania lub gdy się ochładza.
14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. Przed rozpoczęciem napełniania lub opróżniania zbiornika wody w urządzeniu oraz wymiany końcówki należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
16. Nie wolno odkręcać korka wlewu wody, gdy urządzenie jest w użyciu.
17. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
18. Nie dotykać urządzenia jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłączyć od zasilania
19. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
20. Regularnie sprawdzać czy przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
23. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt
2. Wieszak – góra
3. Wieszak – dół
4. Włącznik
5. Zawór
6. Regulator pary
7. Gniazdo
8. Głowica trójkątna
9. Kubek
10. Lejek
11. Nakładka do dywanów
12. Nakładka z mikrofibry – duża
13. Adaptor
14. Szczotka metalowa
15. Szczotka z tworzywa
16. Łopatka
17. Dysza
18. Końcówka do fug
19. Głowica mała
20. Nakładka z mikrofibry – mała
21. Szczotka owalna
22. Ściągaczka

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 1500 W
-- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
-- pojemność: 400 ml
-- stopień ochronności: IPX4

 

PRZEZNACZENIE:

Mop parowy PM850 przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni takich jak: kamień, ceramika, linoleum, a także dywany. Dzięki użyciu pary, czyszczenie jest szybkie i efektywne, a ponadto przyjazne środowisku, ponieważ nie potrzebne są żadne detergenty.

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

 

MONTAŻ:

-- Złożyć urządzenie zgodnie z rys.1, a następnie założyć odpowiednią końcówkę.

                                 rys.1

 

-- Głowice (8) i (19), ściągaczkę (22) oraz adaptor (13) należy zamontować bezpośrednio w gnieździe (7) rys.2.

                        rys.2

 

-- Końcówki (13, 14, 15, 16, 17, 18) należy założyć na zamontowany w gnieździe adaptor (13) rys.3.

                       rys.3

 

UŻYTKOWANIE:

Napełnianie zbiornika

-- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (4) jest ustawiony w pozycji "O".

-- Odkręcić zawór (5) w lewo i wyciągnąć.

-- Do zbiornika wlać, poprzez lejek, odmierzoną w kubku (9) wodę – maksymalnie 400 ml.

-- Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda demineralizowana.

-- Włożyć zawór i przekręcić w prawo do oporu.

-- Wodę można wylać po uprzednim wyłączeniu urządzenia przyciskiem (4), odłączeniu od zasilania i ostygnięciu.

-- W celu wylania wody należy poczekać, aż urządzenie ostygnie następnie odkręcić, wyjąć zawór i wylać.

UWAGA

 • Nie wolno odkręcać zaworu, uzupełniać wody ani wymieniać kocówek w trakcie pracy urządzenia. Przed rozpoczęciem uzupełniania wody lub wymiany końcówki należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (4) oraz odłączyć od zasilania.
 •  
 • Nie używać urządzenia bez wody – istnieje możliwość przegrzania urządzenia.
 • Do zbiornika nie wlewać żadnych środków czyszczących, olejków zapachowych lub innych środków chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stworzyć zagrożenie w użytkowaniu.

 

PRACA:

Przed użyciem mopa należy odkurzyć czyszczoną powierzchnię.

-- Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (4) jest ustawiony w pozycji "O".

-- Wlać wodę do zbiornika. Zamontować odpowiednią końcówkę (zobacz „MONTAŻ”) – tabela 1.

-- W przypadku czyszczenie dywanów zaleca się użycie nakładki (11)- rys.4. Nie wolno używać nakładki (11) do czyszczenia gładkich powierzchni, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.

               rys.4

 

- Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
- Przełączyć przycisk (4) w pozycję „I” – urządzenie zostanie włączone – lampka kontrola zapali się.
- Po ok. 25s. urządzenie będzie gotowe do pracy. Mop będzie pracował w sposób ciągły dopóki w zbiorniku będzie woda. Pełny zbiornik (400 ml wody) starcza na ok 20 min pracy - w zależności od wybranej intensywności parowania.
- Regulatorem (6) ustawić intensywność parowania odpowiednia do czyszczonej powierzchni. Przekręcenie regulatora w lewo zmniejsza intensywność parowania, przekręcenie w prawi zwiększa
- Aby zdezynfekować powierzchnie, przytrzymaj głowice urządzenia nad dezynfekowanym obszarem na około
8 sekund. Nie przekraczaj czasu 15 sekund, gdyż może to spowodować uszkodzenie czyszczonej powierzchni
lub powstanie osadu.
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (4) oraz odłączyć od zasilania

- Przed demontażem i czyszczeniem poczekać aż mop wystygnie

 

KOŃCÓWKA

POLECANE ZASTOSOWANIE

Ściągaczka (22).

Ekrany prysznicowe, lustra, szkło itp.

Szczotka metalowa (14), szczotka z tworzywa (15).

OSTRZEŻENIE: Należy uważać używając metalowej szczotki, aby nie zniszczyć czyszczonych powierzchni.

Piekarniki, płytki kuchenne, prysznice, wanny, płytki, zabawki, lodówki itp.

Dysza (17)

Blaty kuchenne, krany, zlewy, trudno dostępne miejsca, itp.

Końcówka do fug (18).

Czyszczenie fug.

Łopatka (16).

Usuwanie resztek lub innych substancji z powierzchni takich jak kuchenki elektryczne, płyty grzejna itp.

Głowica (19) + nakładka z mikrofibry (20) + szczotka (21).

Małe twarde powierzchnie.

Głowica (8) + nakładka z mikrofibry (12).

Do ogólnego czyszczenia dużych powierzchni (twardych podłóg itp.)

Głowica (8) + nakładka z mikrofibry (12) + nakładka (11).

Do czyszczenia dywanów i podobnych powierzchni).

  Tabela nr 1

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Urządzenie ani żadne jego elementy nie nadają się do mycia w zmywarce.

- Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu i wystygnięciu

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem (4), odłączyć od sieci i poczekać aż wystygnie

- Wylać wodę z urządzenia po każdym użyciu

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

- Zewnętrzne powierzchnie można czyścic przy pomocy wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha.

- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.

- Akcesoria (9,10,11,13,14,15,16,17,18,21,22) należy wyczyścić wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń i dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

- Nakładki (12,20) można prać w pralce z dodatkiem detergentu. Nie używać środków zmiękczających i wybielających tkaniny. Suszyć rozłożone na płasko.

 

ODKAMIENIANIE:

Jeśli urządzenie zaczyna wytwarzać miej pary niż zwykle lub przestaje wytwarzać parę w ogóle, może być konieczne usuniecie kamienia.

Kamień może się osadzać z czasem na metalowych częściach urządzenia i znacznie wpływać na jego wydajność. Zaleca się okresowe usuwanie kamienia kotłowego po około 50 zastosowaniach. Częstotliwość usuwania zależy od twardości wody z kranu i częstotliwości używania mopka. Jeśli w okolicy zamieszkania dostępna jest szczególnie twarda woda, może być konieczne używanie wody zdemineralizowanej.

 

KORZYSTANIE Z ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO:

-- Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (4) jest ustawiony w pozycji "O".

-- Przygotować roztwór: 1/3 octu białego i 2/3 wody z kranu i wlać z użyciem lejka do zbiornika na wodę (maksymalnie 400 ml).

-- Urządzenie ustawić tak, aby wylot pary był skierowany z dala od podłogi lub otaczających go przedmiotów i powierzchni.

-- Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej i włączyć przyciskiem (4).

-- Regulator pary przekręcić w prawo i odczekać, aż zbiornik będzie pusty.

-- W razie konieczności powtórzyć całą procedurę.

-- Na koniec napełnić zbiornik czystą wodą, włączyć urządzenie i odczekać, aż zbiornik będzie pusty.

-- Jeżeli zakamienione są końcówki to należy je zamoczyć w roztworze czyszczącym i pozostawić na kilkanaście minut. Przed użyciem sprawdzić czy są drożne.

UWAGA

 • Podczas procesu usuwania kamienia wapiennego i / lub podczas używania nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Po usunięciu kamienia należy wykonać test na odpowiednio izolowanej powierzchni, aby upewnić się, że w urządzeniu nie ma pozostałości roztworu.

 

PRZECHOWYWANIE:

-- Urządzenie należy przechowywać wyczyszczone i suche, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-- Przewód można nawinąć na wieszaki (2,3).

 

PROBLEM

MOŻLIWE PRZYCZYNY

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

 

Para się nie wydobywa lub wydobywa w niewystarczającej ilości.

 

 • Zbiornik na wodę może być pusty.

 • Dysza pary może być zablokowana.

 • Nie ma zasilania urządzenia.

 • Pokrętło regulacji pary jest ustawione na min.

 • Napełnij zbiornik na wodę.

 • Oczyścić dyszę pary.

 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone.

 • Obróć pokrętło regulacji pary w prawo do maks.

 

Urządzenie nie działa.

 • Włącznik (4) jest w pozycji "O".

 • Kabel zasilający nie jest podłączony.

 • Wewnętrzny bezpiecznik jest przepalony.

 • Przełącz włącznik (4) w pozycję „I”.

 • Podłącz przewód do zasilania.

 • Skontaktuj się z serwisem producenta

Tabela nr 2

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.

-- Nie może być używane do celów zawodowych.

-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IPX4

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. X ochrona przed ciałami stałymi nie określona, 4 ochrona przed bryzgami wody.


Ogólne
EAN 5908277384678
Klasa wodoszczelności IPX4
Akcesoria kubek, lejek, nakładka do dywanów, nakładka z mikrofibry – mała i duża, adaptor, szczotka metalowa, szczotka z tworzywa, szczotka owalna, łopatka, dysza, końcówka do fug, głowica mała, ściągaczka
Ergonomiczna konstrukcja TAK
Parametry elektryczne
Moc 1500W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Parametry fizyczne
Ciśnienie 1bar
Pojemność 400ml
Функции
prosta i wygodna obsługa TAK
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę do 20 minut
Gotowość do pracy w ciągu około 25 sekund
Regulacja natężenia pary TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Остальные
Код EAN 5908277384678
Вес нетто 2.10 кг
Групповая упаковка 36.50 x 41.50 x 53.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 17.50 x 20.00 x 50.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu