Mop parowy PM1000 velo

Skuteczne, ekologiczne i szybkie sprzątanie bez użycia chemii!

 

Mop parowy PM1000 velo jest przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni, takich jak kamień, ceramika, linoleum, a nawet… dywany! Nie wymaga użycia żadnych detergentów, co oznacza, że jest przyjazny dla środowiska. To ekologiczna opcja sprzątania. Dzięki wykorzystaniu pary, gwarantuje dokładne oczyszczenie wnętrz bez konieczności użycia detergentów! Ciesz się skutecznym, ekologicznym i szybkim sprzątaniem bez użycia chemii.

Wyjątkowa głowica mopa o obrocie 180 stopni, dostosowuje się do każdej powierzchni i każdego zakamarka w Twoim domu, a dzięki regulacji natężenia pary, sprzątanie staje się jeszcze bardziej efektywne i dostosowane do Twoich potrzeb.

Nie tracimy Twojego czasu - mop jest gotowy do pracy w zaledwie 20 sekund po włączeniu, a dzięki dużemu pojemnikowi na wodę o pojemności 300ml, mop może pracować nawet do 20 minut.

Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie - ergonomiczny kształt oraz zapewniająca swobodę ruchu długość przewodu wynosząca 4,76 metra ułatwiają korzystanie z urządzenia, a składana rączka umożliwia jego zmianę w ręczny mop, a także ułatwia jego przechowywanie.

 

PM1000 velo to prawdziwa "skarbnica" dodatków, które uczynią Twoje sprzątanie jeszcze bardziej skutecznym. W zestawie znajdziesz specjalne akcesoria, takie jak: nakładka do dywanów, kubek z miarką, ściągaczka, szczotki z tworzywa (duża i mała), końcówka do fug, dysza kątowa, i łopatka/skrobaczka. To wszystko w przy zakupie jednego urządzenia!

 

Zamów już teraz i przekonaj się, jak prosty, przyjemny dla Ciebie i przyjazny dla środowiska może być proces sprzątania!

 

  

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE:

 1. Nakładka z mikrofibry – duża (5 sztuk)
 2. Nakładka z mikrofibry – mała
 3. Nakładka do dywanów
 4. Kubek z miarką
 5. Ściągaczka
 6. Szczotka z tworzywa – duża
 7. Szczotka z tworzywa – mała
 8. Końcówka do fug
 9. Dysza kątowa
 10. Łopatka / skrobaczka

 

SPECYFIKACJA:

 • bogate wyposażenie 10 w 1
 • duża głowica - 180 stopni
 • regulacja natężenia pary
 • gotowość do pracy w ciągu około 20 sekund
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę do 20 minut
 • włącznik z podświetleniem
 • wyjmowany pojemnik o pojemności 300ml
 • ergonomiczny kształt
 • długość przewodu: 4,76m
 • składana rączka ułatwiająca przechowywanie
 • łatwy w obsłudze
 • przyjazny dla środowiska
 • moc: 1300W
 • stopień ochronności: IPX4
 • EAN: 5908277388348

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych, w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała i szkód materialnych.

Przeznaczenie urządzenia zostało opisane w niniejszej instrukcji. Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub przystawek, lub wykonywanie jakichkolwiek operacji z tym urządzeniem innych niż zalecane w niniejszej instrukcji obsługi może wiązać się z ryzykiem obrażeń ciała.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci jeżeli jest ono podłączone do zasilania lub gdy się ochładza.

 1. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru jeżeli wtyczka podłączona jest do zasilania.

 1. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas pracy gorącą parę. Nigdy nie kierować strumienia pary bezpośrednio na urządzenia elektryczne lub urządzenia mające elementy elektryczne (telewizor, piec elektryczny itp.).

 1. Nigdy nie kierować strumienia pary w stronę innych osób. Para wodna jest gorąca i może spowodować oparzenia.

 1. Uwaga: podczas używania urządzenia należy zawsze nosić odpowiednie obuwie. Nie nosić kapci ani obuwia z odkrytymi palcami.

 1. Nie używać, jeśli podkładka czyszcząca z mikrofibry nie jest prawidłowo zainstalowana.

 1. Jeśli wyłącznik zadziała podczas korzystania z funkcji pary, należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu, odłączyć je od zasilania i skontaktować się z serwisem producenta. (Uwaga na ryzyko porażenia prądem).

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 3. Nie używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami rozcieńczalnika do farb na bazie oleju, niektórych substancji chroniących przed molami, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów.

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem. Przed czyszczeniem poczekać, aż urządzenia się schłodzi.

 1. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w urządzeniu jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.

 1. Przed rozpoczęciem napełniania lub opróżniania zbiornika wody w urządzeniu oraz wymiany końcówki należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Nie wolno odkręcać korka wlewu wody, gdy urządzenie jest w użyciu.

 1. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Nie dotykać urządzenia jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłączyć od zasilania.

 1. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 1. Regularnie sprawdzać czy przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OSTRZE
ŻENIE

Z urządzenia wydobywa się bardzo gorąca para. Oznacza to, że głowica parowa i końcówki czyszczące bardzo się nagrzewają podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. NIE WOLNO dotykać żadnych części, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

 

ZALECENIA SPECJALNE

− Nie wolno wlewać do urządzenia produktów odkamieniających, aromatyzowanych, na bazie alkoholu lub detergentów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub uczynić go niebezpiecznym w użyciu.

− Nie używać urządzenia do czyszczenia produktów wykonanych ze skóry, polerowanych woskiem meblach lub podłogach, tkaninach syntetycznych, aksamicie lub innych delikatnych, wrażliwych na parę materiałach. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania i pielęgnacji producenta czyszczonego produktu.

− Nie używać na niezabezpieczonych twardych podłogach. Dodatkowo, na powierzchniach pokrytych woskiem lub niektórych podłogach bez wosku, połysk może zostać usunięty przez działanie ciepła i pary. Zawsze zaleca się przetestowanie izolowanego obszaru czyszczonej powierzchni przed przystąpieniem do dalszych czynności. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania i pielęgnacji producenta podłogi.


UWAGA.

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

OPIS OGÓLNY:

 1. Głowica parowa
 2. Korpus
 3. Wieszak na przewód – dół
 4. Ramię
 5. Blokada ramienia
 6. Wieszak na przewód– góra
 7. Blokada mopa ręcznego
 8. Blokada głowicy / końcówki
 9. Przewód
 10. Mop ręczny
 11. Włącznik
 12. Wlot wody
 13. Lampki kontrolne
 14. Regulator pary
 15. Nakładka z mikrofibry – duża
 16. Nakładka do dywanów
 17. Kubek z miarką
 18. Zbiornik
 19. Blokada zbiornika
 20. Zawór
 21. Łącznik
 22. Ściągaczka
 23. Szczotka z tworzywa – duża
 24. Szczotka z tworzywa – mała
 25. Końcówka do fug
 26. Dysza kątowa
 27. Łopatka / skrobaczka
 28. Nakładka z mikrofibry – mała

 

DANE TECHNICZNE:

− moc: 1300W

− napięcie zasilania: 220-240V~ 50Hz

− pojemność: 300ml

− stopień ochronności: IPX4

 

STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IPX4

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. „X” ochrona przed ciałami stałymi nie określona, „4” ochrona przed bryzgami wody.

 

PRZEZNACZENIE:

Mop parowy PM1000 przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni takich jak: kamień, ceramika, linoleum, a także dywany. Dzięki użyciu pary, czyszczenie jest szybkie i efektywne, a ponadto przyjazne środowisku, ponieważ nie potrzebne są żadne detergenty.

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

 

MOP PIONOWY

Składanie/rozkładanie mopa – rys 2.

 • Trzymając za korpus (2) podnieść ramię (4) i zablokować.
 • Aby złożyć ramię (4) należy nacisnąć przycisk (5).

Zakładanie głowicy parowej (1) – rys 3.

 • W gniazdo znajdujące się w dolnej części korpusu (2) wsunąć głowicę parową (1).
 • Aby wyjąć głowicę (1) należy nacisnąć przycisk blokady (8).

Mocowanie nakładki czyszczącej (15) – rys 4.

 • Nakładkę (15) położyć na podłodze.
 • Na nakładkę (15) postawić mopa tak, aby spód głowicy (1) równo zetknął się z nią zetknął i docisnąć.

Mocowanie nakładki do dywanów (16) – rys 5.

 • Nakładkę (16) położyć na podłodze.
 • Na nakładkę (16) postawić mopa założoną nakładką (15) i docisnąć.

 

MOP RĘCZNY (10) – rys. 7

 • Trzymając za korpus (2) przesunąć w górę blokadę (7) i wyjąć mopa (10).
 • W gniazdo znajdujące się w dolnej części mopa (1) wsunąć głowicę parową (1) lub adapter (21), a następnie wybraną końcówkę – rys. 8.
 • W tabeli poniżej znajdują się informacje o przeznaczeniu każdej końcówki.
 • Aby wyjąć głowicę (1) lub adapter (21) należy nacisnąć przycisk blokady (8).

 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (18) – rys. 6

 • Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (11) jest ustawiony w pozycji "0".
 • Zbiornik (18) można napełniać, gdy jest on zamontowany w mopie (10) lub po jego wyjęciu.
 • Aby wyjąć zbiornik (18) należy nacisnąć przyciski blokady (19).
 • Odkręcić zawór (20) w lewo i wyciągnąć.
 • Do zbiornika wlać, odmierzoną w kubku (17) wodę – maksymalnie 300 ml.

Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda demineralizowana.

 • Włożyć zawór (20) i przekręcić w prawo do oporu.
 • Wodę można wylać po uprzednim wyłączeniu urządzenia przyciskiem (11), odłączeniu od zasilania i ostygnięciu.
 • W celu wylania wody należy poczekać, aż urządzenie ostygnie następnie zawór odkręcić wyjąć zawór i wylać.


UWAGA

 • Nie wolno odkręcać zaworu, uzupełniać wody ani wymieniać kocówek w trakcie pracy urządzenia.
 • Przed rozpoczęciem uzupełniania wody lub wymiany końcówki należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (11) oraz odłączyć od zasilania.
 • Nie używać urządzenia bez wody – istnieje możliwość przegrzania urządzenia.
 • Do zbiornika nie wlewać żadnych środków czyszczących, olejków zapachowych lub innych środków chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stworzyć zagrożenie w użytkowaniu.

 

UŻYTKOWANIE:

 • Przed użyciem mopa należy odkurzyć czyszczoną powierzchnię.
 • Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (11) jest ustawiony w pozycji "0".
 • Wlać wodę do zbiornika (18) (zobacz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (18)).
 • Zamontować odpowiednią końcówkę (zobacz OBSŁUGA”)
 • W przypadku czyszczenie dywanów zaleca się użycie nakładki (16) – rys. 5.
 • Nie wolno używać nakładki (16) do czyszczenia gładkich powierzchni, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.
 • Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
 • Przełączyć przycisk (11) w pozycję „I” – zaświeci się kontrolka w przycisku (11).
 • Kontrolki (13) zaświecą się na czerwono, co oznacza wstępne nagrzewanie.

  Wstępne nagrzewanie zajmie około 20 sekund.
 • Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, kontrolki (13) zaświecą się na niebiesko, a z urządzenia automatycznie wydobędzie się para.
 • Regulatorem (14) ustawić intensywność parowania odpowiednią do czyszczonej powierzchni. Przekręcenie regulatora w lewo zmniejsza intensywność parowania, przekręcenie w prawo zwiększa.

  UWAGA: Regulacja intensywności parowania jest sterowana elektronicznie. Dostosowanie ilości pary zajmuje do 3 sekund. Jest to normalne zjawisko.
 • Gdy zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie może pracować do 20 minut, w zależności od wybranego stopnia natężenia pary.
 • Aby zdezynfekować powierzchnię, należy przytrzymać głowicę urządzenia nad dezynfekowanym obszarem na około 8 sekund. Nie wolno przekraczać czasu 15 sekund, gdyż może to spowodować uszkodzenie czyszczonej powierzchni lub powstanie osadu.
 • Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (11) oraz odłączyć od zasilania.
 • Przed demontażem i czyszczeniem poczekać, aż urządzenie wystygnie.

 

Tabela 1.

KOŃCÓWKA

POLECANE ZASTOSOWANIE

Głowica (1) + nakładka z mikrofibry (15).

Do ogólnego czyszczenia dużych powierzchni twardych podłóg itp.

Głowica (1) + nakładka z mikrofibry (15)

+ nakładka (16).

Do czyszczenia dywanów i podobnych powierzchni.

Ściągaczka (22) + nakładka z mikrofibry

(28) + łącznik (21).

Ekrany prysznicowe, lustra, szkło itp.

Szczotka z tworzywa (23, 24)

+ łącznik (21).

Piekarniki, płytki kuchenne, prysznice, wanny, płytki, zabawki, lodówki itp.

Końcówka do fug (25) + łącznik (21).

Czyszczenie fug.

Dysza kątowa (26) + łącznik (21).

Blaty kuchenne, krany, zlewy, trudno dostępne miejsca, itp.

Łopatka (27) + łącznik (21).

Usuwanie resztek lub innych substancji z powierzchni takich jak kuchenki elektryczne, płyty grzejna itp.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Urządzenie ani żadne jego elementy nie nadają się do mycia w zmywarce.
 • Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu i wystygnięciu.
 • Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem (11), odłączyć od sieci i poczekać, aż wystygnie.
 • Wylać wodę z urządzenia po każdym użyciu.
 • Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
 • Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha.
 • Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
 • Akcesoria (1, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) należy wyczyścić wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń i dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.
 • Nakładki (15, 28) można prać w pralce z dodatkiem detergentu. Nie używać środków zmiękczających i wybielających tkaniny. Suszyć rozłożone na płasko.

 

ODKAMIENIANIE:

Jeśli urządzenie zaczyna wytwarzać miej pary niż zwykle lub przestaje wytwarzać parę w ogóle, może być konieczne usunięcie kamienia. Kamień może się osadzać z czasem na metalowych częściach urządzenia i znacznie wpływać na jego wydajność. Zaleca się okresowe usuwanie kamienia kotłowego po około 50 zastosowaniach. Częstotliwość usuwania zależy od twardości wody z kranu i częstotliwości używania mopa. Jeśli w okolicy zamieszkania dostępna jest szczególnie twarda woda, może być konieczne używanie wody zdemineralizowanej.

 

KORZYSTANIE Z ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO:

 • Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (11) jest ustawiony w pozycji "0".
 • Przygotować roztwór: 1/3 octu białego i 2/3 wody z kranu i wlać do zbiornika (18) (max. 300 ml).
 • Urządzenie ustawić tak, aby wylot pary był skierowany z dala od podłogi lub otaczających go przedmiotów i powierzchni.
 • Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej i włączyć przyciskiem (11).
 • Regulator pary przekręcić w prawo i odczekać, aż zbiornik będzie pusty.
 • W razie konieczności powtórzyć całą procedurę.
 • Na koniec napełnić zbiornik czystą wodą, włączyć urządzenie i odczekać, aż zbiornik będzie pusty.
 • Jeżeli zakamienione są końcówki to należy je zamoczyć w roztworze czyszczącym i pozostawić na kilkanaście minut. Przed użyciem sprawdzić czy są drożne.

UWAGA

Podczas procesu usuwania kamienia wapiennego i / lub podczas używania nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Po usunięciu kamienia należy wykonać test na odpowiednio izolowanej powierzchni, aby upewnić się, że w urządzeniu nie ma pozostałości roztworu.

 

PRZECHOWYWANIE:

 • Urządzenie należy przechowywać wyczyszczone i suche, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Przewód (9) można nawinąć na wieszaki (3, 6).

 

Tabela 2.

PROBLEM

MOŻLIWE PRZYCZYNY

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Para się nie wydobywa lub wydobywa w niewystarczającej ilości.

 • Zbiornik na wodę może być pusty.

 • Dysza pary może być zablokowana.

 • Nie ma zasilania urządzenia.

 • Pokrętło regulacji pary jest ustawione na min.

 • Napełnij zbiornik na wodę.

 • Oczyścić dyszę pary.

 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone.

 • Obróć pokrętło regulacji pary w prawo do maksimum

Urządzenie nie działa.

 • Włącznik (11) jest w pozycji "0".

 • Kabel zasilający nie jest podłączony.

 • Wewnętrzny bezpiecznik jest przepalony.

 • Przełącz włącznik (11) w pozycję „I”.

 • Podłącz przewód do zasilania.

 • Skontaktuj się z serwisem producenta.

 

 

GWARANCJA

 • Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
 • Nie może być używane do celów zawodowych.
 • Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
 • Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Ogólne
EAN 5908277388348
Klasa wodoszczelności IPX4
Ergonomiczna konstrukcja TAK
Akcesoria nakładka z mikrofibry – duża (5 sztuk), nakładka z mikrofibry – mała, nakładka do dywanów, kubek z miarką, ściągaczka, szczotka z tworzywa duża, szczotka z tworzywa mała, końcówka do fug, dysza kątowa, łopatka / skrobaczka
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 119.5 x 28.4 x 25.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 1300W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 300ml
Ciśnienie 1bar
Функции
prosta i wygodna obsługa TAK
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę do 20 minut
Gotowość do pracy w ciągu około 20 sekund
Regulacja natężenia pary TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Остальные
Код EAN 5908277388348
Вес нетто 2.56 кг
Групповая упаковка 37.00 x 50.00 x 65.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 17.50 x 24.50 x 63.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu