Do gotowania, podgrzewania i smażenia!

Zastanawiasz się, kiedy przyda Ci się przenośna kuchenka elektryczna? Odpowiedzi jest wiele: skorzystasz z niej w czasie remontu, na wakacjach, w niewielkiej kuchni czy w akademiku lub gdy urządzasz wystawny obiad – przygotowany z wielu ciepłych dań i cztery zwyczajowe palniki po prostu przestają wystarczać…

Model IPG20 IDEAL posiada dwie płyty grzejne – każda o średnicy 15 cm i dwa oddzielne termostaty z możliwością płynnej regulację temperatury.
Urządzenie szybko się nagrzewa, a jego pracę sygnalizują lampki kontrolne. Kuchenka jest wyposażona w antypoślizgowe stopki, które gwarantują stabilne i bezpieczne przyleganie do podłoża, a jej atutem jest także bardzo prosta obsługa i łatwość czyszczenia.

 

SPECYFIKACJA: 

 • 2 płyty grzejne - średnica 15cm
 • płynna regulacja temperatury
 • szybkie nagrzewanie
 • antypoślizgowe stopki
 • 2 lampki kontrolne
 • prosta obsługa
 • moc: 2000W
 • EAN: 5908277384555

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
5. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc
z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
6. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
7. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić w pozycji „OFF”
8. Nie używać na wolnym powietrzu.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2).
Grozi to poparzeniem i uszkodzeniem urządzenia.
11. Nie należy używać w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
12. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 5 cm
przestrzeni od boków urządzenia.
13. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
14. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nad urządzeniem nie mogą znajdować się przedmioty z materiału łatwopalnego.
15. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
16. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
17. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
18. Nie stosować w celach grzewczych.
19. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
20. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
21. Używać tylko metalowe naczynia o płaskiej i stabilnej podstawie.
22. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
23. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
24. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
25. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.


 

OPIS OGÓLNY:
1. Termostaty
2. Płyty grzejne
3. Lampki kontrolne
4. Obudowa


DANE TECHNICZE:
- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci, termostaty (1) należy ustawić w pozycji OFF” (urządzenie wyłączone).

 • ustawić urządzenie na powierzchni równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury.

Obudowa (4) w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu należy zapewnić co najmniej 5cm przestrzeni od boków urządzenia.
Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.

 • podłączyć urządzenie do sieci
 • ustawić na płycie grzejnej (2) naczynie z produktami
 • włączyć urządzenie wybierając temperaturę pracy termostatem (1).

Każda z płyt grzejnych (2) sterowana jest oddzielnym termostatatem (1).
Można używać obu płyt równocześnie.
Termostat umożliwia płynną regulację temperatury.
Ustawienia 1-3 to niższa temperatura odpowiednia do ogrzewania potraw.
Ustawienia 4 - 5 - wysoka temperatura przeznaczona go gotowania.
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampkami kontrolnymi (3).
Po zakończeniu pracy termostat (1) ustawić w pozycji OFF” i odłączyć urządzenie od sieci.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydzielać się specyficzny zapach z elementow grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej efektywności pracy używać tylko naczyń z płaskimi dnami i odpowiedniej średnicy gwarantującymi stabilność i dobry kontakt naczynia z płytą grzejną.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


CZYSZCZNIE I KONSERWACJA:

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać do całkowitego ostygnięcia.

 • Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie i myć w zmywarkach do naczyń.
 • Wszystkie powierzchnie mogą być czyszczone jedynie poprzez przetarcie miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych środków czyszczących
 • Nie stosować środków do szorowania


GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
 • nie może być używane do celów zawodowych
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi
 • szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Ogólne
EAN 5908277384555
Ilość płyt grzejnych 2
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 6.2 x 48 x 26.3 cm
Функции
Płynna regulacja temperatury TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Lampka kontrolna TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Szybkie nagrzewanie TAK
Parametry elektryczne
Moc 2000W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277384555
Вес нетто 2.62 кг
Групповая упаковка 31.00 x 42.00 x 52.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 5
Упаковка 8.00 x 50.00 x 28.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu