Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Krajalnica elektryczna KR100 snis ELDOM

Szybko, równo i precyzyjnie – krajalnica KR100 zawsze do usług!

Lekka, kompaktowa krajalnica z serii pyszna kolekcja przyda się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja w krojeniu.
Płynna regulacja krojenia od 0 do 15 mm zapewnia łatwą zmianę grubości plasterków i dostosowanie ich do Twoich potrzeb, a wyjmowana tarcza ze stali szlachetnej o średnicy 17 cm gwarantuje niezwykłą precyzję i solidność. Dzięki dwustopniowemu włącznikowi, zdejmowanemu wózkowi z ochroną palców, dociskaczowi i antypoślizgowym nóżkom urządzenie jest maksymalnie bezpieczne użytkowaniu.

Plasterki idealne? Z KR100 snis będę takie już zawsze!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • kompaktowa, solidna konstrukcja
 • wyjmowana tarcza tnąca ze stali szlachetnej o średnicy 17 cm
 • bezpieczny dwustopniowy włącznik
 • płynna regulacja grubości krojenia: od 0 do 15 mm
 • czytelny wskaźnik grubości krojenia
 • zdejmowany wózek z osłoną palców
 • składana płyta
 • dociskacz
 • łatwa do utrzymania w czystości
 • antypoślizgowe nóżki
 • wydajny silnik
 • moc: 100 W
 • EAN: 5908277385965

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o  parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

4. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

5. Nie używać na wolnym powietrzu.

6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

8. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.

9. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania.

10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z  tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

11. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

12. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

13. Nie używać urządzenia, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony.

14. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

15. Krajalnica musi być używana z suwakiem i dociskaczem, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na wielkość i kształt krojonego produktu.

16. UWAGA. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania nożem oraz podczas czyszczenia.

17. Nie przeciążać urządzenia nadmierną ilością krojonego produktu, ani silnym jego przyciskaniem (dociskaczem).

18. Nie zdejmować resztek pozostałych na nożu kiedy urządzenie jest włączone.

19. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

20. Nie używać w  przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w  inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w  karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

21. Urządzenie może być używane tylko z  oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia. UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

OPIS OGÓLNY:

1. Włącznik
1a. Blokada
1b. Przycisk
2. Tarcza tnąca
3. Podstawa
4. Suwak
5. Dociskacz
6. Korpus
7. Prowadnica
8. Regulator grubości krojenia - zakres regulacji: 1 – 15 mm
9. Wskaźnik grubości

DANE TECHNICZNE:

- moc: 100 W
- napięcie zasilania: 220-240 V, ~50 Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 5 min
- czas przerwy przed ponownym użyciem: 15 min
- zakres regulacji: 1 – 15 mm

 

PRZEZNACZENIE:
Krajalnica KR100 jest przeznaczona do krojenia w plastry różnego rodzaju twardszych
artykułów spożywczych, a w szczególności pieczywa, wędlin, mięsa, serów, warzyw,
owoców itp.


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem maszynki należy:
- Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
- Umyć elementy, które mają kontakt z żywnością.
- Złożyć urządzenie.


OBSŁUGA:
- Ustawić korpus (6) na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.
- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (1) jest ustawiony w pozycji "0".
- Rozłożyć podstawę (3) (fot. I) i zamontować na niej suwak (4) (fot. II).
- Przesunąć kilkakrotnie w przód i w tył suwakiem (4), aby upewnić się, że nic go nie blokuje.
- Umieścić produkty spożywcze na suwaku (4) – w przypadku krojenia małych kawałków na suwak (4) założyć dociskacz (5).
- Maksymalny rozmiar produktu do krojenia wynosi: 160 x 140 x 130 mm (długość x szerokość x grubość).
- Wybrać żądaną grubość krojenia regulatorem (8) – obrót w lewo cieńsze plasterki, obrót w prawo grubsze. Ustawiona grubość widoczna jest na wskaźniku (9).

- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu i uruchomić włącznikiem (1). Aby włączyć urządzenie należy przesunąć blokadę
włącznika (1a) jednym palcem w dół, a następnie drugim palcem nacisnąć część 1b. Urządzenie będzie pracowało tak długo jak długo wciśnięty będzie przycisk
"1b".
- Kiedy ostrze (2) zacznie się obracać, należy popchnąć suwak (4) z produktem w stronę ostrza (2), a następnie przesuwać go w przód i w tył. Produkt trzymać delikatnie dociśnięty do prowadnicy.
- Nie przekraczać maksymalnego czasu ciągłej pracy urządzenia. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 15 min. przed jego ponownym użyciem.
- Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Po zakończeniu krojenia odłączyć urządzenie.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę tarczy podczas przechowywania, należy ustawić pokrętło regulacji grubości (8) w pozycji "0", aby wyrównać prowadnicę (7)
z ostrzem (2).

WSKAZÓWKI:
- Krajalnica nie jest przeznaczona do krojenia świeżego pieczywa. Jeżeli trzeba pokroić świeży chleb należy go najpierw schłodzić.
- Aby pokroić mięso w cienkie plasterki, należy go dokładnie chłodzić przez 2 do 4 godzin przed krojeniem. Mięso musi być bez kości.
- Pokarmy o nierównej, podobnej do rybiej faktury są często trudne do pokrojenia dlatego należy zamrozić na 2 do 4 godzin przed krojeniem.
- W przypadku krojenia ciepłej pieczeni bez kości należy ją wyjąć z piekarnika co najmniej 15 do 20 minut przed krojeniem.
- Pieczeń powinna być wielkością dostosowana do urządzenia oraz wolna od nici (sznurków).
- Przy pomocy krajalnicy można pokroić różne warzywa i owoce tuż przed podaniem.
Produkty powinny być wolne od nasion.

Tarcza tnąca (2) jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęta gwarancją.
Tarczy (2) nie wolno czyścić gołymi rękami.
Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż, nóż (2) przestanie się obracać.
- Korpus urządzenia, prowadnicę (7) i suwak (4) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani, nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
- Podstawę (3) można odłączyć od korpusu (6) – rys. III.
- Nóż (2) można zdemontować – rys. IV.
- Nóż (2) oraz dociskacz (5) umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki, wypłukać pod strumieniem bieżącej wody i wytrzeć do sucha.
- Należy szczególnie ostrożnie myć nóż (2), gdyż jest bardzo ostry.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu