Zapewni orzeźwiający chłód i nawilżenie powietrza!

Gdy chcesz odpocząć od upału, spać i pracować w komforcie termicznym, choć za oknem wysokie temperatury, użyj klimatora!
Urządzenie to schładza, wentyluje i nawilża powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych. Pracuje cicho, jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska, gdyż funkcję czynnika chłodzącego pełni tu zwykła woda, która - poprzez parowanie - absorbuje ciepło.

Działanie klimatora polega na pochłanianiu gorącego powietrza z otoczenia, które jest następnie przetłaczane za pomocą wentylatora przez wkłady stale nawilżane wodą, a po schłodzeniu emitowane na zewnątrz. Skuteczność schładzania można zwiększyć poprzez włożenie do zbiornika z wodą zamrożonych wkładów (napełnionych wodą) lub kostek lodu.

Klimator przenośny KC500 jest łatwy i bardzo wygodny w obsłudze. Ma panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem, a jego pracą można również sterować zdalnie - za pomocą pilota. Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem. Do wyboru są trzy tryby pracy wentylatora, TIMER (ustawianie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie klimatora) i funkcja oscylacji. W zależności od ustawionego programu urządzenie symuluje naturalne powiewy wiatru, a do sterowania strumieniem zimnego powietrza służą również pionowe i poziome żaluzje. Model KC500 posiada pojemny zbiornik na wodę (7L), filtr powietrza oraz obrotowe kółka, które umożliwiają łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia, gdy nie jest używane.

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, NAWILŻANIE
 • pojemność zbiornika: 7l
 • przepływ powietrza: 270m3/h
 • wydajność przewidziana dla pomieszczenia: 20m2
 • akcesoria: pilot, wkłady chłodnicze x2 szt.
 • bateria (pilot): CR2025 x1
 • timer
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • moc: 65W
 • EAN: 5908277385156

 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 4. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 5. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.

 3. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).

 1. Do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych środków chemicznych,

 1. Nie wolno uruchamiać funkcji chłodzenia, gdy w urządzeniu nie jest zainstalowany zbiornik z wodą.

 1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.

 1. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.

 1. Nie przykrywać otworów wlotowych i wylotowych przy włączonym urządzeniu.

 1. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 2. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Zalecenia specjalne:
- U rządzenie ustawić na twardej, stabilnej powierzchni.
- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
- U rządzenie zawsze należy ustawiać pionowo.
- Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji.

 

Przód:
1. Panel sterowania
2. Wyświetlacz
3. Żaluzje pionowe
4. Żaluzje poziome
5. Obudowa
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Kółka

Tył:
8. Uchwyt
9. Filtr
10. Pokrywa filtra
11. Zbiornik
12. Blokada

Dodatkowe akcesoria:
13. Wkłady chłodnicze – 2 szt.
14. Pilot

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 65W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- pojemność zbiornika: 7l
- przepływ powietrza: 270m3/h
- wydajność przewidziana dla pomieszczenia: 20m2
- bateria (pilot): CR2025


PRZEZNACZENIE:
Urządzenie przeznaczone jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych.
Gorące powietrze z otoczenia przetłaczane jest za pomocą wentylatora przez wkłady stale zwilżane wodą, która w naturalnym procesie parowania absorbuje ciepło. Dzięki temu z klimatora wylatuje orzeźwiające, chłodne powietrze. Skuteczność chłodzenia można podnieść wkładając do zbiornika z wodą zamrożone wkłady napełnione wodą.

PANEL STAROWANIA, PILOT (rys. 2)
A włączenie/wyłączenie urządzenia
B włączenie/wyłączenie funkcji chłodzenia
C wybór prędkości pracy wentylatora
D włączenie/wyłączenie oscylacji żaluzji pionowych
E włączenie/wyłączenie automatycznego wyłączenia urządzenia
F wybór zapisanego programu

MONTAŻ:
Przed pierwszym użyciem należy rozpakować urządzenie i złożyć poszczególne elementy.
Przekręcić blokadę (12), wysunąć zbiornik (11) i wyjąć wszystkie elementy.
Wsunąć zbiornik z powrotem i zablokować.
Następnie odwrócić urządzenie do góry nogami, położyć na miękkiej powierzchni (np. na dywanie) i zamontować kółka – rys. 3
Odwrócić urządzenie do właściwej pozycji.

Sprawdzić czy w urządzeniu jest zamontowany filtr (patrz sekcja FILTR).
Uwaga . Nie wolno włączać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra (9) oraz zbiornika (11).

UWAGA. Wkłady chłodnicze (13) są puste. Przed użyciem należy je napełnić i zamrozić.


DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Strumień powietrza z klimatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka.
Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji.
Ruch żaluzji pionowych (3) włącza się przyciskiem „SWING”.
Żaluzje poziome (4) ustawia się ręcznie.

 

OBSŁUGA:
Ustawić urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni.
Przekręcić pokrętło blokady (12) w lewo (rys. 4), wsunąć zbiornik na wodę (11) z korpusu (5) i wlać wodę. Następnie wsunąć zbiornik (11) i zablokować przekręcając blokadę (12).

UWAGA
Nie wolno przekraczać poziomu maksymalnego zaznaczonego na zbiorniku (11).
W przypadku użycia wkładów chłodniczych (13) należy najpierw włożyć je do zbiornika (11), a dopiero potem wlać wodę, aby nie przekroczyć poziomu maksymalnego

Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu – na wyświetlaczu (2) zapali się kontrolka .
Włączyć urządzenie przyciskiem „ON/OFF”. Urządzenie rozpocznie pracę na 2 poziomie prędkości wentylatora – wskaźnik , a po ok 3 sekundach przełączy się na 1 poziom – wskaźnik .
Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisąć przycisk „ON/OFF”.
Za pomocą przycisków na panelu sterowania lub pilocie wybrać dostępne funkcje.

 

FUNKCJE:
Chłodzenie
Nacisnąć przycisk „COOL” - na wyświetlaczu zapali się wskaźnik .
Aby wyłączyć funkcję należy ponownie nacisnąć przycisk „COOL”.

UWAGA. Przed włączeniem tej funkcji należy sprawdzić czy w zbiorniku znajduje się woda, a w trakcie pracy kontrolować czy jej poziom jest wystarczający.
Urządzenie z włączoną funkcją chłodzenia nie może pracować bez wody.

Wentylator
- nacisnąć przycisk „SPEED” i wybrać poziom szybkości: - 1 poziom, - 2 poziom, - 3 poziom.

Oscylacja
Tylko żaluzje pionowe obracają się automatycznie.
Aby włączyć oscylację żaluzji pionowych należy nacisnąć przycisk „SWING” – zapali się wskaźnik .
Aby wyłączyć funkcję należy ponownie nacisnąć przycisk „SWING”.

Wybór zapisanego programu
Za pomocą przycisku „MODE” wybrać program:
- urządzenie pracuje ze stałą prędkością wentylatora, wybraną przyciskiem „SPEED”.
– urządzenie symuluje naturalne powiewy wiatru – prędkości pracy wentylatora cyklicznie się zmienia.
– urządzenie symuluje delikatne, naturalne powiewy wiatru – prędkości pracy wentylatora cyklicznie się zmienia.

Timer
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.
Można ustawić czas w zakresie od 0,5 – 7,5 godziny (postęp co 0,5 godziny).
Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu (2) wskaźnikami „0,5H”, „1H”, „2H” oraz „4H”.
Aby włączyć funkcję należy naciskać przycisk „TIMER”, tak długo, aż suma wartości wskaźników zapalonych na wyświetlaczu (2) będzie odpowiadała żądanej wartości czasu.
Np. jeżeli urządzenie ma się wyłączyć za 3,5 godziny na wyświetlaczu powinny się świecić wskaźniki: „0,5H”, „1H”, „2H” – w sumie 3,5.
Aby wyłączyć funkcję należy naciskać przycisk „TIMER” tak długo, aż wszystkie wskaźniki czasu przestajną świecić.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Uwaga . Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i podstawy.
Zbiornik (11) można całkowicie wysunąć z urządzenia, po uprzednim wyciągnięciu pompy – rys. 5.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ
mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innej płynnej substancji.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

FILTR:
Filtr (9) należy regularnie sprawdzać. W tym celu trzeba najpierw odkręcić wkręty mocujące pokrywę
filtra (10), a następnie wyjąć kasetę z filtrem (9).
W przypadku konieczności wymiany zużyty filtr należy wyjąć z kasety, a na jego miejsce włożyć nowy.

Uwaga . Nie wolno włączać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra (9).

 

KONIEC SEZONU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Urządzenie wyłączyć.
Ze zbiornika (11) wylać wodę.
Filtr wyjąć i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.
Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
• urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
• nie może być używane do celów zawodowych,
• gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385156
Sterowanie panel dotykowy, pilot
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 76 x 30 x 31 cm
Функции
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, NAWILŻANIE
Oscylacja TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Timer TAK
Parametry elektryczne
Moc 65 W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 270m3 / godzine
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 20 m2
Pojemność 7 litrów
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385156
Вес нетто 4.85 кг
Групповая упаковка 33.50 x 33.50 x 76.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 1
Упаковка 33.50 x 33.50 x 76.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu