Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Grzejnik konwektorowy HC210 convi

Grzejnik konwektorowy to problem chłodu z głowy!

Ten nowoczesny, minimalistyczny w swoim designie grzejnik sprawdzi się w każdym wnętrzu- zarówno w domu, jak i w biurze!

HC210 convi został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, dzięki czemu jest nie tylko wydajny, ale także bezpieczny i łatwy w użyciu.
Posiada funkcję TURBO, która zapewnia szybsze i bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu.

Grzejnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz dwustopniową regulację mocy. Wygodne rączki ułatwiają jego przenoszenie.

 
>> KARTA PRODUKTU HC210

 

 

SPECYFIKACJA:

 • Nowoczesny design
 • Funkcja TURBO – zwiększa efektywność grzania
 • 2-stopniowa regulacja mocy - 1250 / 2000 W
 • Lampka kontrolna
 • Termostat
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • Uchwyty ułatwiające przenoszenie
 • moc: 1800 - 2000 W
 • EAN: 5908277386573

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być

przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

 1. Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.

 1. Miejsce ustawienia urządzenia powinno zapewniać jego stabilność. Przewód przyłączeniowy nie może przebiegać w pobliżu otworów wylotowych gorącego powietrza. Przewód nie powinien być także przygniatany lub prowadzony w pobliżu ostrych krawędzi. Należy uważać, aby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami

 1. Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania - POCZEKAĆ AŻ WYSTYGNIE.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.

 1. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

 2. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp. oraz materiałów, które mogą ulec deformacji.

 1. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów lub klei.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Używać tylko w pozycji pionowej.

 3. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

 1. Przenosić urządzenie tylko za pomocą uchwytu (2).

 2. OSTRŻENIE: Nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dosyć wysoka.

 1. W czasie pracy nie zakrywać urządzenia ubraniami ani innymi tkaninami.

 1. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

 2. Nie stosować urządzenia do suszenia ubrań.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Należy trzymać urządzenie oraz jego przewód z dala od dzieci.

 1. Osłona elementów grzejnych ma na celu zapobieganie bezpośredniemu do nich dostępowi i musi być na miejscu, gdy grzejnik jest w użyciu.

 1. Osłona elementów grzejnych nie daje pełnej ochrony dla małych dzieci i osób niedołężnych.

 1. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 1. Należy odłączyć urządzenie z sieci w czasie gdy jest nieużywany.

 1. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.

 1. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy - wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie ww.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma eldom sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać grzejnika.

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach


OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno włączać bez przymocowanych nóżek. Używać tylko w pozycji pionowej (nóżki na dole, elementy sterujące na górze), każda inna pozycja może stworzyć niebezpieczną sytuację.


UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go
z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Otwory wentylacyjne
 2. Uchwyt
 3. Włącznik zasilania
  – tryby pracy
 4. Lampka kontrolna
 5. Termostat
 6. Nóżki

 

DANE TECHNICZE:

moc: 1800 - 2000 W

napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50-60 Hz

 

PRZEZNACZENIE:

Grzejnik konwektorowy HC210 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi wymogami i wykorzystaniem zaawansowanej technologii.

Dzięki wykonaniu według wysokich standardów, jest bezpieczny i łatwy w użyciu.

Funkcja TURBO zapewnia szybsze i bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu.

 

MONTAŻ:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

 • odwróć korpus grzejnika do góry nogami, wyjąć śruby i nóżki dostarczone z urządzeniem.
 • dopasować otwory na śruby w nóżkach do otworów montażowych na spodzie obudowy, a następnie włożyć śruby przez okrągłe otwory w nóżkach i dokręć – rys. 2,
 • po zakończeniu montażu korpus odwrócić i ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu, minimum 2 m od mebli i rzeczy łatwopalnych.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

UWAGA

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

Nie zakrywać otworów wylotowych w czasie pracy urządzenia.

 • ustawić termostat (5) w pozycji „MIN”, a włącznik (3) w pozycję „OFF”,
 • podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
 • za pomocą przełącznika (3) wybrać moc grzania oraz tryb pracy:

- „x I” moc 1250W + TURBO

- „x II” moc 2000W + TURBO

- „I” moc 1250W

- „II” moc 2000W

 • urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu temperatury działania za pomocą pokrętła termostatu (5).

Ustawienie najwyższej temperatury pracy następuje przy ustawieniu pokrętła termostatu (5) w pozycji „MAX” oraz wybraniu poziomu grzania „II” lub „ II

 • praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (4).

 

WSKAZÓWKI:

 • Przenosić urządzenie tylko za pomocą uchwytu (2).
 • W czasie pracy nie zakrywać grzejnika ubraniami ani innymi tkaninami. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
 • Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne odcinające zasilanie w przypadku przegrzania. W takiej sytuacji należy pokrętło termostatu ustawić w pozycji „MIN”, odłączyć urządzenie od sieci i usunąć przyczynę przegrzania. przed ponownym włączeniem urządzenia należy odczekać do jego ostygnięcia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do wystygnięcia,
 • urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
 • nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości,
 • obudowę przecierać wilgotną szmatką.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu