Grzejnik konwektorowo-radiacyjny HC500C slab

Ogrzej się w dobrym stylu!

Ten nowoczesny, designerski grzejnik spodoba się każdemu kto ceni dyskretny luksus i klasyczną elegancję. Jego efektowny przedni panel wykonany jest z wysokiej jakości szkła hartowanego. Grzejnik jest niezwykle skuteczny, szybki i cichy. Nagrzewa się zarówno poprzez promieniowanie jak i konwekcję. Wyposażony jest w innowacyjny element grzejny „X-shaped alumium”. Pozwala to na niezwykle szybkie podniesienie temperatury w pomieszczeniu.
Jego wyjątkową zaletą jest energooszczędność – rozpoznawania „otwartego okna”, czyli wykrycie szybkiego spadku temperatury to jedna z jego unikalnych funkcji.

Posiada dwa stopnie mocy i pracuje w zakresie temperatur 10–49°C. Łatwe sterowanie umożliwia zarówno dotykowy panel jak i wygodny pilot oraz sterowanie aplikacją poprzez Wi-Fi. Ciekawym rozwiązaniem jest programator zegarowy, umożliwiający ustawienie 6 okresów grzewczych na każdy dzień tygodnia. Urządzenie pracuje w 3 trybach: komfortowy, nocny, anti-frost.
Jest całkowicie bezpieczne w użytkowaniu – posiada blokadę przycisków „Child lock”.

Dzięki kółkom grzejnik HC500C możesz przemieszczać miedzy pomieszczeniami bez najmniejszego problemu. Urządzenie możesz także zawiesić na ścianie.

 

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI:

Aplikacja umożliwia wygodniejsze sterowanie grzejnikiem. Pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb w sposób prosty i intuicyjny.

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kod QR:

Google Play / App Store

 

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

 • Android 4.4 lub nowszy,
 • iOS 10.0 lub nowszy.

Aplikację można też pobrać bezpośrednio w: Google Play lub App Store.

 

>> Instrukcja obsługi urządzenia za pomocą Wi-Fi i aplikacji

>> KARTA PRODUKTU HC500  

 

Możliwośc zawieszenia grzejnika na ścianie

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • estetyczny panel przedni wykonany z wysokiej jakości hartowanego szkła
 • lepsza skuteczność grzania dzięki radiacyjnemu oraz konwekcyjnemu przekazywaniu ciepła
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • innowacyjny element grzejny „X-shaped alumium”
 • 2 stopnie mocy
 • zakres temperatur: 10–49°C
 • dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz poprzez aplikację (Wi-Fi)
 • termostat regulowany elektronicznie
 • bezgłośna praca
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • timer: 1-24 godziny
 • programator zegarowy – możliwość ustawienia 6 okresów grzewczych na każdy dzień tygodnia
 • 3 tryby pracy urządzenia: komfortowy, nocny, anti-frost,
 • funkcja „window” – automatyczne wyłączenie urządzenia po wykryciu znacznego obniżenia temperatury
 • blokada przycisków
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • możliwość zawieszenia na ścianie
 • bezpieczny w użytkowaniu
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 20 m²
 • moc: 1300-1500 W
 • EAN: 5908277386344

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach

 

WSKAZóWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

 1. Nie prowadzić kabla zasilającego nad grzejnikiem i otworami wylotowymi ciepłego powietrza.

 1. Zabrania się przedłużania przewodu zasilającego lub używania go w gniazdku mobilnym.

 1. Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.

 1. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp.

 1. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów lub klei.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

 1. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

 2. Nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dosyć wysoka.

 1. Nie stosować urządzenia do suszenia ubrań.

 2. Nie zakrywać otworów nawiewu i wylotowego w czasie pracy urządzenia.

 1. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów nawiewu i wylotowego, aby uniknąć wypadku związanego z porażeniem prądem elektrycznym.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 1. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.

 1. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: grzejnik konwektorowo-radiacyjny
Eldom HC500C jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Panel sterowania
2. Obudowa przednia
3. Nóżki z kółkami
4. Uchwyty do montażu na ścianie
5. Włącznik główny
6. Obudowa tylna
7. Pilot

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 1300-1500W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- timer: 1-24 godziny
- regulacja temperatury: 10-49°C
- powierzchnia: 20 m2

 

PRZEZNACZENIE:

Grzejnik konwektorowo-radiacyjny HC500C przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń zarówno poprzez promieniowanie jak i konwekcję. Dzięki temu może szybko zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, jest super cichy, bezpieczny, wydajny i energooszczędny.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • Grzejnik można podłączać tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego.
 • Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem.
 • Zabrania się bezpośredniego podłączania lub odłączania przewodu zasilającego w celu włączania i wyłączania urządzenia.
 • Podczas korzystania z grzejnika należy go ustawić stabilnie, nie przewracać ani nie przechylać urządzenia w trakcie jego użytkowania.
 • Zabrania się używania grzejnika w miejscu, w którym wiszący przedmiot może łatwo spaść.
 • Zabronione jest używanie grzejnika w miejscu niestabilnym lub narażonym na wstrząsy.
 • W przypadku zawieszenia grzejnika upewnić się, że zamocowanie jest bezpieczne i nie grozi oderwaniem grzejnika od ściany.
 • Nie wolno używać grzejnika wokół basenu.
 • Podczas użytkowania grzejnika przewód zasilający należy umieścić w tylnej części korpusu, umieszczenie go przed korpusem spowoduje jego przegrzanie lub uszkodzenie i może grozić niebezpieczeństwem.
 • Nie wolno podłączać innych urządzeń elektrycznych dużej mocy do tego samego gniazdka.

 

INSTALACJA:

Przed montażem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci.

Montaż nóżek z kołkami (rys. 2)

 • Odwróć korpus grzejnika do góry nogami, wyjąć śruby i nóżki dostarczone z urządzeniem.
 • Dopasować otwory na śruby w nóżkach do otworów montażowych na spodzie tylnej obudowy, a następnie włożyć śruby przez okrągłe otwory w nóżkach i dokręć.
 • Po zakończeniu montażu korpus odwrócić i ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu i podłączyć do prądu.

 

Montaż na ścianie (rys. 3)

UWAGA! Grzejnik musi być zainstalowany co najmniej 15 cm od podłogi i 50 cm od sufitu. Przed rozpoczęciem wiercenia należy się upewnić, że w miejscu wiercenia nie ma ukrytych żadnych przewodów elektrycznych ani innych instalacji.

 • Wywierć dwa otwory o średnicy 8 mm i głębokości 40 mm zgodnie z rysunkiem 3.
 • W otwory włożyć dołączone kołki rozporowe, a następnie wkręcić śruby - śruby muszą wystawać 6 mm z kołka, na koniec zawiesić produkt w otworach hakowych z tyłu.
 • Podłączyć do prądu.

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA:
Panel sterowania (1) / Pilot (7)
I. Wyświetlacz
II. Włącznik
III. Zmiana trybu pracy
IV. „+”
V. „-”
VI. Timer
VII. Programowanie
VIII. Funkcja „window”

 

Wyświetlacz (I)

a) Kontrolka wi-fi

b) Kontrolka blokady klawiszy

c) Wskaźnik temperatury

d) Kontrola timera

e) Kontrolka harmonogramu pracy

f) Kontrolka trybu dziennego

g) Kontrolka trybu nocnego

h) Kontrolka trybu „anti-frost

i) Kontrolka funkcji „window

j) Kontrolka „koniec pracy

k) Czas

l) Kontrolka grzania

m) Kontrolka „początek pracy

n) Kontrolki dni tygodnia

 

Grzejnikiem można sterować także przy pomocy smartfonu z zainstalowaną aplikacją.

Dokładną instrukcję można pobrać ze strony: www.eldom.eu

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:

Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

Przed pierwszym użyciem należy zamontować nóżki lub zawiesić grzejnik na ścianie (patrz INSTALACJA).

 

Pierwsze uruchomienie:

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

 • Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu, a włącznik (5) jest ustawiony w pozycji „0”.
 • Podłączyć grzejnik do prądu, a następnie przełączyć włącznik (5) w pozycję „I” – wyświetlacz zamiga i wyłączy się.
 • Nacisnąć przycisk (II) na panelu sterowania (1) lub pilocie (7), aby włączyć grzejnik.
 • Wyświetlacz (I) włączy się, pokazując bieżącą temperaturę (c), czas (k) i dzień tygodnia (n).
 • Po każdorazowym podłączeniu grzejnika do prądu należy ustawić czas i dzień tygodnia.
 • Domyślne ustawienia grzejnika to: godzina – „12:30”, dzień tygodnia – „7” (niedziela), temperatura – „20°C”.

 

Ustawienie godziny i dnia tygodnia (ustawienie tylko za pomocą panelu sterowania (1)):

 • Włączyć grzejnik.
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk (VI) na panelu sterowania przez ok 3s – pole (c) na wyświetlaczu (I) zacznie migać.
 • Przyciskami (+) i (–) ustawić godzinę.
 • Ponownie na nacisnąć i przytrzymać przez ok 3s przycisk (VI) - zacznie migać pole minut.
 • Przyciskami (+) i (–) ustawić minuty.
 • Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez ok 3s przycisk (VI) – zacznie migać znacznik dnia tygodnia (n).
 • Przyciskami (+) i (–) ustawić dzień tygodnia. Cyfry „1” – „7” w polu (n) oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.
 • Odczekać ok 5s, aż znacznik dnia tygodnia (n) przestanie migać.

 

Ustawienie temperatury (ustawienie za pomocą panelu sterowania (1) i pilota (7)):

 • Po włączeniu grzejnika domyślnie ustawiona temperatura to 20°C.
 • Temperaturę można zmienić przyciskami (+) i (–).
 • Można ustawić temperaturę w zakresie od 10-49°C.
 • Po wybraniu temperatury cyfry w polu (c) zamigają, a po chwili zostanie wyświetlona aktualna temperatura otoczenia.

 

Tryby pracy:

Grzejnik może pracować w trzech trybach:

 • (f) dziennym – urządzenie pracuje z pełną mocą
 • (g) nocnym – urządzenie pracuje z połową mocy
 • (h) anti-frost – urządzenie włącza grzanie, gdy wykryta zostanie temperatura otoczenia niższa niż 5°C, wtedy grzejnik automatycznie włączy ogrzewanie z połową mocy i będzie działał do momentu ogrzania powietrza w pomieszczeniu do 9°C, a następnie wyłącza grzałkę.

 

Ustawienie trybu pracy (ustawienie za pomocą panelu sterowania (1) i pilota (7)):

 • Po włączeniu grzejnika przyciskiem (II) należy wybrać tryb pracy.
 • W tym celu należy naciskać przycisk (III), aż do podświetlenia odpowiedniej kontrolki na wyświetlaczu (I).

 

Funkcja „window” (ustawienie za pomocą panelu sterowania (1) i pilota (7)):

 • Po włączeniu tej funkcji, gdy temperatura otoczenia spadnie o 5 stopni w ciągu 10 minut, uważa się, że użytkownik otworzył okno i grzejnik przestanie grzać i przechodzi w stan czuwania.
 • Aby włączyć funkcję należy nacisnąć przycisk (VIII) na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać przycisk (III) na panelu sterowania.
 • Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką (i) na wyświetlaczu (I).
 • Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk (VIII) na pilocie lub nacisnąć i przytrzymać przycisk (III) na panelu sterowania.

 

Timer (ustawienie za pomocą panelu sterowania (1) i pilota (7)):

 • Włączyć urządzenie, wybrać tryb pracy i ustawić temperaturę.
 • Nacisnąć przycisk (VI) – zaczną migać cyfry czasu (k) na wyświetlaczu (I).
 • Ponownie naciskać przycisk (VI), aż do ustawienia czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
 • Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry (k) przestaną migać – na wyświetlaczu zostanie pokazany czas.
 • Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką (d) na wyświetlaczu.
 • Aby zobaczyć ile czasu zostało do wyłączenia grzejnika należy nacisnąć jednokrotnie przycisk (VI) – w polu (k) pojawi się na kilka sekund czas pozostały do wyłączenia grzejnika.
 • Przy aktywnej funkcji TIMER można zmieniać ustawienia temperatury i tryb pracy.
 • Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk (VI) i ustawić „00:00

 

Opóźniony start (ustawienie tylko za pomocą panelu sterowania (1)):

 • Urządzenie musi być podłączone do prądu, a włącznik (5) ustawiony w pozycji „I”.
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk (VI) na panelu sterowania (1) – zaczną migać cyfry czasu (k) na wyświetlaczu (I).
 • Ponownie naciskać przycisk (VI), aż do ustawienia czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
 • Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry (k) przestaną migać.
 • Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką (d) na wyświetlaczu i odliczaniem czasu.
 • Po włączeniu grzejnik będzie działał zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi ustawieniami.
 • Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (II) na panelu sterowania (1) lub pilocie (7).

 

Blokada klawiszy (ustawienie tylko za pomocą panelu sterowania (1)):

 • Aby zablokować klawisze należy jednocześnie nacisnąć przyciski (+) i (–).
 • Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką (b) na wyświetlaczu (I).

Wszystkie opisane powyżej operacje są dostępne przy wyłączonym tygodniowym harmonogramie pracy.

 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY:

 • W urządzeniu można ustawić harmonogram pracy na każdy dzień tygodnia.
 • Dla każdego dnia można ustawić 6 okresów pracy – łącznie można ustawić 42 okresy pracy na 7 dni.
 • Przed zaprogramowaniem harmonogramu pracy należy ustawić czas i dzień tygodnia (patrz Ustawienie godziny i dnia tygodnia).
 • Harmonogram będzie aktywny do momentu jego wyłączenia lub odłączenia urządzenia od sieci.

 

Zaprogramowanie tygodniowego harmonogramu pracy (ustawienie tylko za pomocą panelu sterowania (1)):

 • Aby rozpocząć programowanie harmonogramu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (VII), na wyświetlaczu pojawi się ikonka (e).
 • Następnie należy nacisnąć przycisk (VI) – na wyświetlaczu w polu (n) zamiga cyfra „1”.
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać dzień tygodnia. Cyfry „1” – „7” w polu (n) na wyświetlaczu oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.
 • Ponownie nacisnąć przycisk (VI) – w polu (c) na wyświetlaczu zacznie migać liczba oznaczająca numer okresu w danym dniu. Okresów może być maksymalnie 6 na dzień.
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać odpowiedni okres.
 • Ponownie nacisnąć przycisk (VI) – w polu (k) na wyświetlaczu liczby zaczną migać i podświetlona jest kontrolka (m).
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać godzinę rozpoczęcia pracy.
 • Nacisnąć przycisk (VI).
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać minutę rozpoczęcia pracy.
 • Nacisnąć przycisk (VI). W polu (k) na wyświetlaczu liczby zaczną migać i podświetli się kontrolka (j).
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać godzinę zakończenia pracy.
 • Nacisnąć przycisk (VI).
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać minutę zakończenia pracy.
 • Nacisnąć przycisk (VI). W polu (c) na wyświetlaczu zacznie migać liczba.
 • Przyciskami (+) i (–) wybrać odpowiednią temperaturę.
 • Powtórzyć powyżej opisane operacje dla każdego okresu w każdym dniu tygodnia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do wystygnięcia,

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,

- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości,

- obudowę przecierać wilgotną szmatką,

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia


Ogólne
EAN 5908277386344
Sterowanie panel dotykowy, pilot
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 52,5 x 26,8 x 70,5 cm
Parametry elektryczne
Moc 1300-1500 W
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Функции
Wyświetlacz LCD TAK
Timer TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Tryby pracy komfortowy, nocny, anti-frost,
Termostat regulowany elektronicznie TAK
Bezgłośna praca TAK
"WINDOW" automatyczne wyłączenie urządzenia po wykryciu znacznego obniżenia temperatury
Blokada przycisków TAK
Możliwość powieszenia na ścianie TAK
Wi-Fi TAK, wygodne sterowanie poprzez aplikację
Programator zegarowy TAK, możliwość ustawienia 6 okresów grzewczych na każdy dzień tygodnia
Parametry fizyczne
Zakres temperatury 10–49°C
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 20 m2
Остальные
Код EAN 5908277386344
Вес нетто 6.90 кг
Групповая упаковка 13.00 x 81.00 x 56.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 1
Упаковка 13.00 x 81.00 x 56.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu