Golarka do ubrań GDS8 lia

 

Twoja Garderoba to Twoja Wizytówka!

Twoje ubrania są odzwierciedleniem Twojego stylu i osobowości, dlatego zasługują na najlepszą pielęgnację. Niezależnie od tego, czy masz w planach ważne spotkanie, imprezę, czy chcesz wyglądać olśniewająco każdego dnia, GDS8 LIA będzie Twoim najmocniejszym orężem w walce o nienaganny wygląd. Przedstawiamy Ci urządzenie, które nie tylko rewolucjonizuje proces pielęgnacji garderoby, ale także nadaje temu zabiegowi zupełnie nowy wymiar!

 

GDS8 LIA zaprojektowana została z myślą o Twoim komforcie. Jej ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodne i bezpieczne użytkowanie urządzenia, nawet przez dłuższy czas. Skuteczny system usuwania zmechaceń gwarantuje, że Twoje ubrania odzyskają swoją pierwotną elegancję. Od swetrów przez płaszcze, bluzki i spodnie – to urządzenie radzi sobie z wieloma rodzajami tkanin.

Skuteczność golarki opiera się na 6-cio ostrzowym nożu, który precyzyjnie i szybko usuwa zmechacenia, pozostawiając tkaniny gładkie i eleganckie.

Golarka posiada nasadkę z regulacją, która pozwala na bezpieczne i skuteczne usuwanie zmechaceń, bez ryzyka uszkodzenia tkaniny.

GDS8 LIA jest nie tylko skuteczna, ale także prosta w obsłudze. Pojemnik na zmechacenia jest łatwy do demontażu i czyszczenia.

W Eldom Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem (urządzenie posiada czujnik bezpieczeństwa) i dbamy o każdy szczegół (w zestawie znajdziesz pędzelek do czyszczenia).

Nasza golarka działa zarówno na baterie (2xAAA), jak i na przewodzie USB-C.

W tym jednym, niewielkim urządzeniu łączą się skuteczność, wygoda i elegancja.

 

Przywróć swoim ubraniom dawny blask, bez względu na rodzaj tkaniny!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • nowoczesny i skuteczny system do usuwania zmechaceń z garderoby
 • usuwa zmechacenia ze swetrów, spodni, bluzek, koców itp.
 • komfortowa w użyciu
 • 6-cio ostrzowy nóż
 • nasadka z regulacja dla delikatnych tkanin
 • łatwy do czyszczenia pojemnik na zmechacenia
 • czujnik bezpieczeństwa
 • pędzelek do czyszczenia
 • przewód USB-C
 • zasilanie: bateriami 2xAAA lub przewodem USB-C (baterie oraz ładowarka nie są załączone)
 • moc: 5W
 • EAN: 5908277388089

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego – przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami

 2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środkow chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Regularnie sprawdzać, czy urządzenie lub jego część nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Nie włączać urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.


Nóż (3) jest elementem eksploatacyjnym i powinien być
poddawany regularnej konserwacji.

 

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania).

Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzetdo-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 lub mailowo: serwis@edom.eu

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/ sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

 

OPIS OGÓLNY:

1. Nakładka dystansowa
2. Osłona
3. Nóż
4. Korpus
5. Włącznik
6. Kontrolka
7. Uchwyt
8. Gniazdo ładowania
9. Szczoteczka do czyszczenia
10. Komora baterii
11. Przewód USB
12. Pojemnik

 

DANE TECHNICZNE:

ZASILANIE bateryjne: 2 x AAA (baterie nie należą do wyposażenia)
sieciowe: przewód (11) podłączyć do zasilacza o parametrach:

 

PRZEZNACZENIE:

Golarka GDS8 przeznaczona jest do odświeżania rożnego rodzaju odzieży i tkanin. Usuwanie tzw. kłaczków czy meszków z materiału powoduje, że znowu wygląda on świeżo.

Urządzenie można stosować nie tylko na ubraniach, ale także na zasłonach, kocach, czy tapicerowanych meblach. Nakładka dystansowa z regulowana długością cięcia umożliwia bezpieczne usunięcie kłaczków bez obaw, że odświeżany materiał ulegnie zniszczeniu.

 

INSTALACJA / WYMIANA BATERII:

 • Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
 • Wysunąć komorę baterii (10).
 • Wyjąć baterie.
 • Włożyć nowe baterie - należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 • Wsunąć komorę baterii (10) do urządzenia.

Zużyte akumulatory należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

 • Używanie urządzenia możliwe jest po zamontowaniu baterii lub podłączeniu do sieci.
 • Zamontować baterie lub podłączyć jeden koniec przewodu (11) do gniazda (8), a drugi do zasilacza (nie dołączony) o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.
 • Podłączenie sygnalizowane jest lampką kontrolną (6).
 • Przed uruchomieniem dokładnie założyć osłonę (2).
 • Nie włączać golarki kiedy osłona (2) jest luźna.

UWAGA. Urządzenie nie działa w przypadku źle zamontowanej osłony (2).

 

OBSŁUGA:

 • Golarka rozpoczyna pracę po przesunięciu włącznika (5) w gorę – można wybrać dwie prędkości pracy.
 • Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (6).
 • Delikatnie przesuwać golarkę po płasko ułożonym ubraniu.
 • Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć włącznik (5) w dół.

 

NAKŁADKA DYSTANSOWA (1)

W przypadku tkanin delikatnych lub z długim włosem należy na osłonę (2) nałożyć nakładkę dystansową (1). Dystans miedzy nakładką (1) a osłoną (2) można regulować.

 

WSKAZÓWKI:

 • Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem ciała.
 • Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
 • Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań:

wokół guzików i zamków błyskawicznych, części wystających, łączeń, szwów, przedmiotów przyklejonych do ubrania, części delikatnych.

 • Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu. W przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
 • W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania
 • Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Gdy pojemnik (12) napełni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik (12) i nóż (3).

 • Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć.
 • Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
 • Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
 • Obudowę (4) przecierać wilgotną szmatką.
 • Zdjąć osłonę (2), odkręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Wysunąć nożyk (3).
 • Za pomocą szczoteczki (10) wyczyścić osłonę (2), nóż (3) oraz mechanizm napędowy.
 • Opróżnić pojemnik (12).

 

UWAGA.

Zachować ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia noża (3). Nóż (3) jest ostry. Metalowe sitko osłony (2) należy czyścić bardzo delikatnie. Nie dociskać.


Ogólne
EAN 5908277388089
Model duży przeźroczysty pojemnik
Akcesoria pędzelek do czyszczenia, przewód USB-C
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 15.7 x 6.7 x 10.6 cm
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Zasilanie 2x bateria AAA lub przewodem USB-C (baterie oraz ładowarka nie są załączone)
Moc 5W
Możliwość samodzielnej wymiany akumulatorów TAK
Функции
Łatwość czyszczenia TAK
Czujnik bezpieczeństwa TAK
Parametry fizyczne
6-cio ostrzowy nóż TAK
Metalowe sitko TAK
Остальные
Код EAN 5908277388089
Вес нетто 0.20 кг
Групповая упаковка 36.00 x 43.00 x 55.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 40
Упаковка 8.00 x 16.70 x 12.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu