Frytownica beztłuszczowa FR30 fritti

Pysznie a do tego fit? Teraz to możliwe!

Zapomnij o kompromisach między smakiem a zdrowiem! Teraz masz to wszystko w jednym urządzeniu - frytownicy beztłuszczowej z serii PYSZNA KOLEKCJA.
To więcej niż frytownica - to zdrowie i smak w jednym!

FR30 fritti to rewolucja w kuchni, która sprawi, że Twoje ulubione potrawy staną się zdrowsze, zachowując przy tym swój doskonały smak. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie technologii beztłuszczowej. Gorące powietrze zamiast oleju brzmi dobrze, prawda?

To właśnie dzięki temu możesz cieszyć się potrawami, w których jest do 80% mniej tłuszczu w porównaniu do tradycyjnych metod przygotowywania w frytownicach olejowych! Gorące powietrze krążące w urządzeniu sprawia, że przyrządzanie różnorodnych dań jest szybkie i łatwe, ponieważ składniki podgrzewane są jednocześnie ze wszystkich stron.

 

Pojemność frytownicy to 2 l, a jej moc 1000W. Urządzenie oferuje regulację temperatury w zakresie od 80°C do 200°C, co pozwala dostosować ustawienia do konkretnych przepisów, zapewniając idealny smak i konsystencję.

Frytownica jest wyposażona w zegar z sygnalizacją zakończenia pracy.

 

Weź udział w rewolucji swoich kulinarnych możliwości z frytownicą beztłuszczową FR30 Fritti i odkryj nową jakość gotowania już teraz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • zdrowsze wersje Twoich ulubionych potraw
 • do 80% mniej tłuszczu w porównaniu do produktów przygotowywanych we frytownicach olejowych
 • technologia beztłuszczowa - gorące powietrze zamiast tłuszczu
 • ograniczenie nieprzyjemnych zapachów
 • pojemność: 2 l
 • regulacja temperatury: 80°C–200°C
 • zegar 30-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy
 • nienagrzewający się uchwyt
 • ochrona przed przegrzaniem
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277388195

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.

 1. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 2. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.

 1. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.

 1. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.

 3. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 4. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 5. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 1. Nie wieszać przewodu na ostrych krawędziach i nie dopuszczać, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

 

 

UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia

 

 

OSTRZEŻENIA:

− Urządzenie pracuje w wysokiej temperaturze. Nie wolno dotykać gorących powierzchni frytownicy (kosza (6), wnętrza urządzenia oraz otworów wentylacyjnych (9)), ponieważ może to spowodować oparzenia.

− Nie wolno napełniać kosz (6) olejem, tłuszczem do smażenia ani innym płynem.

− W koszu (6) nie wolno umieszczać produktów w ilości większej niż podano w tabeli 1, ponieważ może to wpływać na jakość przyrządzanych potraw.

− Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

− Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia

– co najmniej 10 cm.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Pokrętło regulacji temperatury
 2. Lampka kontrolna
 3. Pokrętło minutnika (TIMER)
 4. Ruszt
 5. Uchwyt kosza
 6. Kosz
 7. Uchwyty do przenoszenia
 8. Przewód
 9. Otwory wentylacyjne
 10. Korpus

 

DANE TECHNICZNE:

− moc: 1000W

− napięcie zasilania: 220-240V~ 50/60Hz

− pojemność: 2 l

 

 

PRZEZNACZENIE:

Frytownica beztłuszczowa FR30 pozwala na przygotowanie potraw w sposób bardzo wygodny, a przede wszystkim zdrowy. Gorące powietrze krążące w urządzeniu sprawia, że przyrządzanie różnorodnych dań jest szybkie i łatwe, ponieważ składniki podgrzewane są jednocześnie ze wszystkich stron. Do większości przygotowywanych potraw nie trzeba dodawać oleju.

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

− Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

− Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte, (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

 

UWAGA. Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie.

W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno.

Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

 

OBSŁUGA:

− Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy:

− Zapoznać się z instrukcją obsługi.

− Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

− Upewnić się, że jest odłączone od sieci, a pokrętła (1, 3) są przekręcone maksymalnie w lewo – urządzenie jest wyłączone.

− Kosz (6) położyć na odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Do kosza (6) włożyć ruszt (4).

UWAGA. Nie wolno używać kosza (6) bez włożonego rusztu (4).

− Przygotowane produkty włożyć do kosza (6). Na produkty można wlać 1 łyżeczkę oleju – opcjonalnie.

− Nie wkładać do kosza (6) produktów w ilości większej niż podane w TABELI 1.

Nie napełniać kosza powyżej poziomu „MAX”. Produkty nie mogą wystawać poza krawędź kosza.

Kosz (6) powinien swobodnie wsuwać się do korpusu (10). Należy pamiętać, że niektóre produkty zwiększają swoją objętość w trakcie pieczenia.

− Wsunąć kosz (6) w korpus (10).

− Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.

− Ustawić temperaturę przy pomocy pokrętła (1). Można ustawić temperaturę od 80°C do 200°C.

− Czas pracy należy ustawić pokrętłem (3). Można ustawić czas pracy od 1 do 60 min. Aby uruchomić minutnik, należy przekręcić pokrętło (3) w prawo.

− Aby wyłączyć urządzenie przed upływem ustawionego czasu należy przekręcić pokrętło (2) w lewo.

 

UWAGA. Aby urządzenie rozpoczęło pracę trzeba ustawić temperaturę oraz czas.

− Podczas pracy lampka kontrolna (2) zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.

− Po zakończonej pracy wysunąć kosz (6) trzymając za uchwyt (5). Podczas wyciągania kosza (6) może uchodzić bardzo gorący strumień pary.

− Kosz (6) położyć na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

− Wyjąć gorące produkty. Aby nie uszkodzić wewnętrznej powierzchni kosza (6) należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw odpornych na wysokie temperatury.

 

UWAGA: Urządzenie nie będzie działać bez prawidłowo włożonego kosza (6).

Wyciągnięcie kosza (6) w trakcie pracy urządzenia wyłącza urządzenie.

Nie wolno dotykać kosza oraz wnętrza urządzenia ponieważ są bardzo gorące.

− Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

WSKAZÓWKI:

Frytki

− W przypadku smażenia świeżych ziemniaków, należy je najpierw dokładnie opłukać i osuszyć, aby usunąć nadmiar wilgoci i skrobi.

− W połowie cyklu smażenia, należy wstrząsnąć koszem (6) i/lub wymieszać mniejsze składniki, aby i zapewnić równomierne smażenie.

 

Ciasta

− Gotowe przygotowywane z gotowej mieszanki wymaga krótszego czasu pieczenia niż ciasto domowe.

Ciasto należy wlewać do osobnej formy (osobnych foremek), a nie bezpośrednio do kosza (6).

 

Mięso

− Podczas smażenia dużych kawałków mięsa z nadmiarem tłuszczu i oleju, które gromadzą się na dnie kosza (6), należy użyć żaroodpornych nylonowych lub silikonowych szczypiec do wyjęcia produktów. Należy unikać przewracania kosza (6), ponieważ spowoduje to wyciek tłuszczu i resztek oleju na talerz lub blat.

 

TABELA 1.

 

PRODUKT:

ILOŚĆ (G)

CZAS (MIN.)*

TEMP. (°C)

UWAGI

Frytki mrożone

200-300

18-20

200

W trakcie pieczenia potrząsnąć.

Frytki ze świeżych ziemniaków

200-300

18-30

180

Dodać ½ łyżki oleju.

W trakcie pieczenia potrząsnąć.

Grzanki serowe

100-200

8-12

180

 

Nuggets z kurczaka

100-300

10-15

200

 

Filet z kurczaka

100-300

15-20

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Pałeczki z kurczaka

100-300

18-22

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Stek

100-300

10-15

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Kotlet wieprzowy

100-300

10-20

180

W trakcie pieczenia można obrócić.

Hamburger

100-300

10-15

180

Dodać ½ łyżki oleju.

Mrożone paluszki rybne

100-250

6-12

200

Dodać ½ łyżki oleju.

*Podane w tabelach czasy przygotowywania potraw są orientacyjne.

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

UWAGA. Żadne elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

− Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć – pokrętła (1, 3) przekręcić maksymalnie w lewo, następnie odłączyć od zasilania i poczekać, aż wystygnie.

UWAGA. Urządzenie potrzebuje około 30 minut, aby w pełni ostygnąć.

− Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.

− Kosz (6) oraz ruszt (4) umyć ciepłą wodą z płynem. Najlepiej umyć je bezpośrednio po użyciu. Po przepłukaniu czystą wodą należy je natychmiast osuszyć.

− Nigdy nie zanurzać korpusu (10) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus (10) i komorę grzejną czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą:

 

PROBLEM:

MOŻLIWA PRZYCZYNA:

ROZWIĄZANIE:

Urządzenia nie działa.

 1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

 2. Urządzenie nie jest włączone

 1. Podłączyć urządzenie do sieci.

   

 2. Ustawić czas pokrętłem (3).

Produkty nie są dostatecznie upieczone.

 1. Do kosza włożono zbyt dużo produktów.

 2. Ustawiono zbyt niską temperaturę.

 3. Ustawiono zbyt krótki czas pracy.

 1. Zmniejszyć ilość produktów w koszu – patrz Tabela 1.

 2. Zwiększyć temperaturę.

 3. Zwiększyć czas pracy.

Produkty są nierównomiernie usmażone.

 

Niektóre produkty należy w trakcie smażenia odwrócić.

 

W trakcie smażenia odwrócić produkty lub potrząsnąć koszem.

Nie można wsunąć kosza do korpusu urządzenia.

 

W koszu znajduje się zbyt dużo produktów.

 

Zmniejszyć ilość produktów w koszu – patrz Tabela 1.

 

Z urządzenia wydostaje się biały dym.

 1. W smażonych produktach jest dużo tłuszczu lub dodano zbyt dużo oleju.

   

 2. W koszu znajdują się pozostałości tłuszczu.

 1. To jest zjawisko normalne i nie ma wpływu na smażone produkty, ani nie zagraża urządzeniu.

 2. Wyczyścić szufladę i kosz.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

− nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

− szczegółowe warunki gwarancji dołączone są do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277388195
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 27.7 x 20.4 x 25.3 cm
Seria Pyszna kolekcja
BPA FREE TAK
Akcesoria kosz + dodatkowe akcesoria: ruszt
Parametry elektryczne
Moc 1000W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 2 litry
Функции
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Nienagrzewające się uchwyty TAK
Technologia beztłuszczowa TAK, do 80% mniej tłuszczu w porównaniu do produktów przygotowywanych we frytownicach olejowych, gorące powietrze zamiast tłuszczu
Regulacja temperatury TAK
Regulacja temperatury oleju TAK, 80°C - 200°C
Timer TAK
Ograniczenie nieprzyjemnych zapachów TAK
Lampka kontrolna TAK
regulowany termostat TAK
Kontrola potrawy przez przeźroczyste okienko TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Остальные
Код EAN 5908277388195
Вес нетто 2.10 кг
Групповая упаковка 51.00 x 75.50 x 34.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 6
Упаковка 24.50 x 24.50 x 31.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu