Prawdziwie pełen smak i aromat od dziś codziennie w Twoim domu!

Czy wiesz, że po zmieleniu kawy, już w przeciągu kilku minut traci ona nawet do 70% swoich walorów, zarówno zapachowych jak i smakowych?
Dlatego też najlepiej wykonywać ten proces tuż przed samym parzeniem. Użyj do tego młynka MK160 mill. Jego wytrzymałe żarna, nie siekają, jak w przypadku młynków udarowych, a prawdziwie mielą ziarna, wydobywając z nich pełen smak i aromat. MK160 mill posiada pokrętło pozwalające na regulację stopnia grubości zmielenia ziaren. Młynek jest praktyczny i wygodny w obsłudze - posiada wyjmowany, łatwy w czyszczeniu pojemnik na zmieloną kawę, antypoślizgowe, zapewniające doskonałą przyczepność stopki, a także praktyczne miejsce pozwalające na schowanie przewodu w obudowie. Zmieści się w nim aż 100 g Twoich ulubionych ziaren, a dzięki regulacji możesz wybrać ilość przygotowywanych porcji - od 2 do 12. Kawa zmielona w MK160 mill jest idealna do wykorzystania zarówno w ekspresach, metodach alternatywnych, jak i w klasycznym parzeniu po turecku.

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • praktyczny, wyjmowany pojemnik na zmieloną kawę
  • antypoślizgowe stopki
  • duży, przeźroczysty pojemnik na ziarna o pojemności 100 g
  • lampka kontrolna
  • zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
  • wygodne i praktyczne miejsce na przewód w obudowie
  • wytrzymałe i niezawodne żarna
  • wygodna regulacja ilości zmielonej kawy – od 2 do 12 filiżanek
  • moc: 140W
  • EAN: 5908277385477

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem znamionowym umieszczonym na etykiecie.
2. Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do pojemnika (2).
3. Nie dotykać żaren przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci żarna można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu.
4. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonymi żarnami.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
8. Używać urządzenia tylko i wyłącznie do mielenia kawy.
9. Mielenie innych produktów grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
10. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.
11. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
12. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
14. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta.
15. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
16. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA:
Długość przewodu zasilającego jest tak dobrana, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała w wyniku zaplątania się lub potknięcia o dłluższy przewód.
Jeśli wymagany jest dłuższy przewód, urządzenie można podłączyć do przedłużacza, jeśli zachowa się ostrożność podczas ich używania.
Jeśli używany jest przedłużacz:
1. jego parametry powinny odpowiadać parametrom urządzenia wskazanym na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji,
2. przedłużacz powinien być ułożony w taki sposób, aby nie opadał w miejscu, w którym dzieci lub zwierzęta domowe mogłyby przypadkowo go pociągnąć lub się o niego potknąć.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
2. Pojemnik na kawę ziarnistą
3. Pokrętło grubości mielenia kawy
4. Mikrowyłacznik 1
5. Mikrowyłacznik 2
6. Pokrętło ilości mielenia kawy
7. Lampka kontrolna
8. Włącznik
9. Obudowa
10. Pokrywa pojemnik na zmieloną kawę
11. Pojemnik na zmieloną kawę

DANE TECHNICZNE:
Moc: 140 W
Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
Pojemność: 100 g
Ilość zmielonej kawy: 2 – 12 filiżanek

PRZEZNACZENIE:
Młynek żarnowy MK160 przeznaczony jest do mielenia kawy. Mechanizm żarnowy wykonany z wytrzymałego żeliwa pozwala na regulację grubości mielenia. W efekcie otrzymujemy aromatyczną kawę nadającą się zarówno do ekspresów jak i do parzenia po turecku.

OBSŁUGA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

UWAGA:
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie wyczyścić elementy mające kontakt z kawą, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Przed każdym użyciem sprawdzić czy w pojemnikach (2, 11) nie ma niepożądanych przedmiotów lub zanieczyszczeń.

• Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłlączone od zasilania.
• Ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu.
• Zdjąć pokrywę (1) i wsypać kawę ziarnistą do pojemnika (2) – nie wolno przekraczać poziomu MAX zaznaczonego na pojemniku .
• Nałożyć pokrywę (1) na pojemnik (2) tak, aby mikrowyłącznik (4) był wciśnięty.
• Następnie wsunąć pojemnik (11) z założoną pokrywą (10) do korpusu (9) tak, aby mikrowyłącznik (5) był wciśnięty.
• Pokrętłem (3) ustawić grubość mielenia.
• Pokrętłem (6) ustawić ilość zmielonej kawy. Można ustawić ilość od 2-12 filiżanek.
• Podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
• Nacisnąć włącznik (8), aby zmielić kawę. Podczas mielenia kawy należy trzymać ręką pokrywę (1).
• Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (7).
• Urządzenie będzie pracować, aż zadana pokrętłem (6) ilość kawy nie zostanie zmielona.
• Pracę można przerwać w każdej chwili naciskając przycisk (8).
• Po zmieleniu kawy odczekać, aż żarna zatrzymają się, wysunąć pojemnik (11) i otworzyć pokrywę (10).

UWAGA:
Urządzenie posiada zabezpieczenia przed uruchomieniem bez prawidłowo założonych pojemników (2) i (10).
• Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci.

WSKAZÓWKI:
• zaleca się mielenie takiej ilości kawy jaka jest aktualnie potrzebna
• przygotowując kawę do ekspresu ciśnieniowego należy stosować się do zaleceń producenta ekspresu
• niewykorzystaną, zmieloną kawę można przechowywać w pojemniku
• W przypadku zablokowania żaren należy wyłączyć młynek z prądu, opróżnić pojemnik (2) i wyczyścić żarna (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA)


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
• Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
• Żadna z części młynka nie nadaje się do mycia w zmywarce.
• Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
• Wyłączyć urządzenie z prądu.
• Wyciągnąć pojemnik (11) z korpusu (9) oraz zdjąć pokrywę (1) z pojemnika (2)
• Z pojemnika (2) wykręcić żarna (rys. 1) i usunąć niezmielone ziarna kawy. Wnętrze pojemnika (2) przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wysuszyć.
• Pojemnik (11) oraz pokrywy (1) i (10) można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody, a następnie dokładnie wysuszyć.
• Korpus (9) urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
• Przed ponownym zamontowaniem wszystkie elementy muszą być suche.
• Nie wolno niczym smarować żaren znajdujących się w pojemniku (2).

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:
https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego,
częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
EAN 5908277385477
Włącznik z zabezpieczeniem TAK
Typ Żarnowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 27.1 x 16.5 x 12.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 140W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Функции
Antypoślizgowe stopki TAK
Regulacja grubości mielenia TAK
Wyjmowany pojemnik TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 100g
Остальные
Код EAN 5908277385477
Вес нетто 1.22 кг
Групповая упаковка 28.50 x 38.00 x 31.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 13.30 x 18.30 x 28.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu