Świeżo mielona kawa zawsze pod ręką!

To urządzenie świetnie sprawdzi się jako kompan codziennego rytuału parzenia aromatycznej kawy.
Pojemność 45g wystarczy na przygotowanie, w zależności od preferowanej przez Ciebie intensywności smaku, około 5– 6 porcji pachnącego, pobudzającego naparu. MK50 caff wyposażony jest w blokadę chroniącą przed jego uruchomieniem bez prawidłowo założonej pokrywy, która  pozwala na bezpieczne i komfortowe użytkowanie urządzenia, a dzięki jego niewielkim gabarytom możesz zabrać je ze sobą w podróż czy na wakacje i już nigdy nie rezygnować z pobudzającej filiżanki ulubionej kawy…. nawet daleko od domu!

 

 

SPECYFIKACJA:

  • przeźroczysta pokrywa
  • nóż ze stali nierdzewnej
  • pojemność: 45g
  • zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy
  • wygodny przycisk pulsacyjny
  • moc: 200W
  • EAN: 5908277385484

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem znamionowym umieszczonym na etykiecie.
2. Nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu.
3. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
6. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
7. Używać urządzenia tylko i wyłącznie do mielenia kawy.mielenie innych produktów grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
8. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnać za przewód, zawsze używać wtyczki.
9. Nie przekraczać czasu pracy ciągłej urządzenia (30 sekund).
10. Wyłączyć urządzenie z sieci, jesli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
11. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta.
14. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
15. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:
https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego,
częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Przeźroczysta pokrywa
2. Przycisk pulsacyjny
3. Korpus


DANE TECHNICZE:
• moc: 200 W
• napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50Hz
• dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30s
• przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1 minuta

OBSŁUGA:
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do mielenia kawy.
Pojemność urządzenia wynosi 45 g.
• ściągnąć pokrywę
• wsypać ziarenka kawy do pojemnika.
• Nie napełniać młynka poza brzeg
• zamknąć pokrywę
• Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem bez
• prawidłowo założonej pokrywy.
• rozwinąć całkowicie przewód i włączyć wtyczkę do kontaktu. Aby zmielić kawę nacisnąć przycisk pulsacyjny (2)
• Aby uniknąć przegrzania się silnika nie używać urządzenia dłużej niż 30 sekund.
• Należy odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym użyciem.
• Po zmieleniu kawy odczekać aż nóż się zatrzyma, otworzyć pokrywę i wysypać zawartość.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:
• wyłączyć urządzenie z prądu
• nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
• po każdym użyciu umyć pojemnik na kawę
• wyczyśćić wilgotną ściereczką zewnętrzną część urządzenia oraz pojemnik na kawę
• po umyciu wytrzeć pokrywę suchą ściereczką

PRZECHOWYWANIE:
• przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


Ogólne
EAN 5908277385484
Włącznik z zabezpieczeniem TAK
Typ Udarowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 16.5 x 8 x 8 cm
Parametry elektryczne
Moc 200W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Функции
Regulacja grubości mielenia NIE
Wyjmowany pojemnik NIE
Praca pulsacyjna TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 45g
Остальные
Код EAN 5908277385484
Вес нетто 0.50 кг
Групповая упаковка 20.50 x 30.50 x 40.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 9.50 x 9.70 x 18.60 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu