Wygodna i dopasowana!

Golarka Eldom G42 BLAX z serii Premium design to trzy precyzyjne ostrza, trymer do strzyżenia brody i ergonomiczna obudowa.

Głowica goląca z wirującymi ostrzami idealnie dostosowuje się do kształtu twarzy, a trymer jest uruchamiany za pomocą wygodnego przycisku, zamontowanego w tylnej części obudowy. Golarka ma zasilanie akumulatorowe, można więc korzystać z niej w dowolnym miejscu - niezależnie od sieci elektrycznej.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, codzienne golenie przy użyciu modelu G42 BLAX będzie przebiegać w sprawny i przyjemny sposób!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • zasilanie akumulatorowe
 • wskaźnik ładowania
 • głowica goląca z 3 ostrzami
 • trymer
 • ergonomiczna obudowa
 • czas ładowania: ok 8h
 • akumulator: Ni-CD 600mAh
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277383596

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
2. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
3. gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego
6. nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach
7. nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
8. nie używać na wolnym powietrzu
9. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
10. należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń.
Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia
11. jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
12. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE.  Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Głowica z trzema ostrzami tnącymi
 2. Przycisk otwierania obudowy głowicy
 3. Włącznik
 4. Wskaźnik ładowania
 5. Gniazdo przyłączenia przewoduzasilającego
 6. Trymer
 7. Przycisk otwierania trymera

DANE TECHNICZE:

- moc: 3W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- czas ładowania: ok 8h
- bateria: Ni-CD 600 mAh

 

OBSŁUGA:

- używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora.
- golarka rozpoczyna prace po przełączeniu włącznika (3)
- aby wyłączyć urządzenie należy ponownie przełączyć włącznik (3)
-urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi około 8 godz. Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.
- w celu naładowania akumulatorów prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (4) i podłączyć urządzenie do sieci
- ładowanie sygnalizowane jest lampka kontrolna (4). Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu akumulatora.
- po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (5)
- urządzenie wyposażone jest w trymer (6) do strzyżenia brody, który uruchamiany jest przyciskiem (7)

 

CZYSZCZNIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących . W tym celu zdjąć pokrywę z siatkami wciskając przycisk (7) oraz dla ułatwienia czyszczenia można zdjąć ostrza (uwaga, nożyki są ostre).

WYMIANA SITEK I NOŻY
W celu wymiany noży i sitek postępować zgodnie z demontażem opisanym w punkcie „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

 

Noże i sitka są elementem eksploatacyjnym i powinny być regularnie wymieniane. Nie są objęte gwarancją.

 

 


Ogólne
EAN 5908277383596
Ilość ostrzy w głowicy 3
Ergonomiczna obudowa TAK
Parametry elektryczne
Moc 3W
Zasilanie akumulatorowe
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Функции
Wskaźnik ładowania TAK
Trymer TAK
Możliwość mycia głowicy pod bieżącą wodą NIE
Остальные
Код EAN 5908277383596
Вес нетто 0.18 кг
Групповая упаковка 48.00 x 32.50 x 44.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 15.20 x 7.50 x 20.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu