Delektuj się smakiem pysznej kawy, zaparzonej ze świeżo zmielonego ziarna!

Ekspres przelewowy KA500 CAFE AROMAX to komfortowe i nowoczesne rozwiązanie dla każdego miłośnika dobrej kawy.

Jednorazowo zaparzysz w nim aż do 10 filiżanek. Możesz przy tym używać kawy mielonej lub skorzystać z wbudowanego młynka, który pozwala na przygotowanie tego aromatycznego napoju także ze świeżo zmielonych ziaren. Po zmieleniu kawy ekspres automatycznie rozpoczyna pracę.

Model KA500 jest nie tylko funkcjonalny, ale również bardzo elegancki oraz prosty i wygodny w obsłudze. Posiada efektowną wizualnie obudowę INOX, szklany dzbanek z podziałką i nienagrzewającym się uchwytem, panel sterowania z wyświetlaczem LCD i programatorem czasowym oraz blokadę kapania (Anti-Drip).
Jest też wyposażony w wytrzymały filtr ze stali nierdzewnej, szybko się nagrzewa i długo utrzymuje stałą temperaturę zaparzonej kawy. Jego czyszczenie nie sprawia żadnego kłopotu, a pojemnik na kawę wraz z młynkiem i filtrem można nawet myć w zmywarce.

Dzięki funkcji automatycznego startu ekspres CAFE AROMAX możesz zaprogramować, aby zaczął pracę o określonej godzinie, a jeśli zdarzy Ci zapomnieć o jego wyłączeniu, nie ma problemu - sam wyłączy się po około 40 minutach.

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wbudowany młynek do mielenia kawy pozwoli zaparzyć swieżo zmieloną kawę
 • Anti-Drip - blokada kapania
 • komfortowy i prosty w użyciu / szybkie nagrzewanie
 • podświetlany wyświetlacz LCD z programatorem czasowym
 • elegancka obudowa INOX
 • wytrzymały filtr ze stali nierdzewnej
 • szklany dzbanek z nienagrzewającym się uchwytem
 • podgrzewana płyta pod dzbanek
 • funkcja automatycznego wyłączania
 • pojemnik na wodę ze wskaźnikiem ilości wody
 • wygodna miarka
 • łatwy w czyszczeniu
 • pojemność: 10 filiżanek / 1,2l
 • pojemnik na 60g ziaren kawy
 • moc: 1050W
 • EAN: 5908277385040

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

 1. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 3. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.

 4. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w zbiorniku (2) jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.

 1. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku (3). Przepełnienie urządzenia grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie dotykać gorących elementów urządzenia.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 1. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe. Przechowywać urządzenie oraz przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

 1. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Urządzenie włączone do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawione bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.

 1. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 3. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas gotowania gorącą parę.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 


OPIS OGÓLNY:
1. Odchylana pokrywa
a. Blokada
2. Zbiornik na wodę
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Korpus
5. Płyta grzejna
6. Dzbanek
7. Panel sterowania
a. Wyświetlacz LCD
b. Programowanie
c. Stawienia godziny
d. Ustawianie minut
e. Kawa ziarnista
f. Kawa mielona
8. Zespół zaparzający z młynkiem
a. Młynek
b. Pojemnik na kawę
c. Filtr siatkowy

DANE TECHNICZNE:
-- Moc: 1050W
-- Napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
-- Pojemność: 10 filiżanek, 1,2 l
-- Pojemność pojemnika na kawę: 60g

 

PRZEZNACZENIE:
Ekspres przelewowy KA500 przeznaczony jest do przygotowywania jednorazowo aż do 10 filiżanek kawy. Dzięki zintegrowanemu młynkowi kawę można przygotować ze świeżo zmielonych ziaren.


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
-- Ekspres ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
-- Przed pierwszym użyciem należy wlać wodę do zbiornika (2) i nie wsypując kawy włączyć urządzenie – zostanie ono w ten sposób przepłukane.
-- Następnie wyjąć dzbanek (6) oraz zespół zaparzający (8) i dokładnie je umyć (patrz: CZYSZCZENIE I KNSERWACJA).

UWAGA: W czasie pracy z ekspresu może wydobywać się niewielka ilość pary wodnej.
Ostrzeżenie: Nie należy otwierać pokrywy (1), gdy urządzenie jest w trybie pracy, gdyż grozi to niebezpieczeństwem. Otwarcie pokrywy (1) podczas pracy spowoduje przerwanie działania.

 

OBSŁUGA:
Ustawienie zegara
-- Nacisnąć przycisk (7b) – wyświetlacz się podświetli i pojawi się na nim napis „CLOCK”.
-- Przyciskiem (7c) ustawić godzinę.
-- Przyciskiem (7d) ustawić minuty.
-- Nacisnąć dwukrotnie przycisk (7b), aby zaakceptować.


Kawa ziarnista
1. Wcisnąć blokadę (1a) i podnieść pokrywę (1). Do zbiornika (2) wlać zimną wodę, w ilości odpowiadającej ilości filiżanek kawy, jaką chcemy uzyskać.

Uwaga: Nie wlewać wody powyżej poziomu „MAX” zaznaczonego na wskaźniku (3).


2. Upewnić się, że zespół zaparzający (8) jest prawidłowo zamontowany.
3. Podnieść pokrywę filtra (8c) i wsypać kawę ziarnistą, a następnie zamknąć pokrywę filtra.

Uwaga: Maksymalna pojemność pojemnika wynosi około 60g. Nie wolno wsypywać kawy powyżej poziomu “MAX” wskazanego wewnątrz filtra (8c).


4. Zamknąć i zablokować pokrywę (1).
5. Umieścić dzbanek (6) na płycie grzejnej (5).
6. Aby włączyć urządzenie należy jednokrotnie nacisnąć przycisk (7e) – uruchomi się młynek.
Po zmieleniu kawy ekspres automatycznie rozpocznie proces parzenia.

Uwaga: Niezależnie od ilości kawy mielenie trwa około 55 sekund.

7. Włączenie oraz praca urządzenia sygnalizowane są znakiem oraz lampką kontrolną (7e).
8. Płyta grzejna (5) gwarantuje utrzymanie stałej temperatury kawy przez ok. 30 minut.

 

Kawa zmielona
1. Wcisnąć blokadę (1a) i podnieść pokrywę (1). Do zbiornika (2) wlać zimną wodę, w ilości odpowiadającej ilości filiżanek kawy, jaką chcemy uzyskać.

Uwaga: Nie wlewać wody powyżej poziomu „MAX” zaznaczonego na wskaźniku (3).

2. Upewnić się, że zespół zaparzający (8) jest prawidłowo zamontowany.
3. Podnieść pokrywę filtra (8c) i wsypać zmieloną kawę, a następnie zamknąć pokrywę filtra.

Uwaga: Maksymalna pojemność pojemnika wynosi około 60g. Nie wolno wsypywać kawy powyżej poziomu “MAX” wskazanego wewnątrz filtra (8c).

4. Zamknąć i zablokować pokrywę (1).
5. Umieścić dzbanek (6) na płycie grzejnej (5).
6. Aby włączyć urządzenie należy jednokrotnie nacisnąć przycisk (7f) – po kilkunastu sekundach od włączenia zaczyna się kapanie kawy. Włączenie oraz praca urządzenia sygnalizowane są znakiem oraz lampką kontrolną (7e).
7. Płyta grzejna (5) gwarantuje utrzymanie stałej temperatury kawy przez ok. 30 minut.

UWAGA: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 40 minut od włączenia.

Funkcja automatycznego startu.
Ekspres do kawy można zaprogramować, aby rozpoczął zaparzanie kawy o określonej godzinie.
1. Upewnić się, że ustawiona jest prawidłowa godzina.
2. Aby rozpocząć programowanie automatycznego startu, należy wykonać kroki od 1-5 (patrz “Kawa ziarnista” lub “Kawa zmielona”).
3. Następnie należy:
a. W przypadku kawy ziarnistej nacisnąć dwukrotnie przycisk (7e) – lampka w przycisku zacznie migać.
b. W przypadku kawy ziarnistej nacisnąć dwukrotnie przycisk (7f) – lampka w przycisku zacznie migać.
4. Nacisnąć dwukrotnie przycisk (7b) – na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER”.
5. Następnie ustawić przyciskami (7c) i (7d) godzinę startu i zatwierdzić przyciskiem (7b).
6. Włączenie funkcji sygnalizowane jest migająca lampką w przycisku (7e) lub (7f) oraz podświetleniem wyświetlacza (7a).
7. Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć migający przycisk (7e) lub (7f).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
-- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
-- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
-- Korpus urządzenia można czyścić lekko zwilżoną szmatką.
-- Aby wyjąć zespół zaparzający (8) należy wcisnąć blokadę (1a) i podnieść pokrywę (1).
-- Następnie należy przesunąć obudowę zespołu zgodnie z oznaczeniami (rys. 1) i wyciągnąć go z korpusu.
-- Wyciągnąć filtr (8c) – rys. 2.
-- Pojemnik na kawę (8a) wraz z młynkiem i filtr (8c) można myć w zmywarce.
-- Dzbanek (6) można myć jak każde naczynie szklane.
-- Urządzenie należy regularnie, co miesiąc czyścić z osadu przy pomocy dostępnych w handlu środków czyszczących (np. kwasku cytrynowego lub winnego).

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385040
Obudowa INOX
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 30,5 x 33,5 x 19 cm
Parametry elektryczne
Moc 1050W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry fizyczne
Pojemność 10 filiżanek / 1,2l
Остальные
Код EAN 5908277385040
Вес нетто 3.00 кг
Групповая упаковка 49.00 x 34.00 x 36.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 2
Упаковка 32.50 x 24.00 x 35.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu