Nie za ciepło, nie za zimno…Po prostu idealnie!

Wydajny silnik cyrkulatora łatwo wprawia powietrze w ruch powodując jego ciągłe i równomierne rozprowadzenie w pomieszczeniu. Dzięki temu można używać go o każdej porze roku!

Poprawny obieg powietrza latem pozwala lepiej znosić upały, a w zimne dni wspomaga ogrzewanie, wymuszając przemieszczanie się ciepłego powietrza, które w sposób naturalny gromadzi się pod sufitem. Oznacza to redukcję kosztów zarówno ogrzewania jak i chłodzenia!

Średnica czaszy 38 cm, trzy stopnie regulacji prędkości oraz możliwość regulacji kąta nawiewu sprawiają, że ten poręczny podłogowy cyrkulator jest niezwykle wydajny i łatwy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.

CP20 COLUMBIAVAC przeznaczony jest do użytku zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych jak i w małych warsztatach i magazynach.

 

 

SPECYFIKACJA:

  • stalowy
  • wysoka wydajność
  • średnica czaszy - 38 cm
  • 3 stopnie regulacji prędkości
  • możliwość regulacji kąta nawiewu
  • uchwyt do przenoszenia
  • zwiększa komfort termiczny pomieszczeń
  • przydatny zimą i latem
  • moc: 40 W
  • EAN: 5908277385750

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi natabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
13. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.
14. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem! Jeśli jednak tak się stanie, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie zlecić sprawdzenie urządzenia ekspertowi przed ponownym użyciem.
18. Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.
19. Upewnić się, że kabel sieciowy nie zwisa nad ostrymi krawędziami ani nie dopuścić do jego uwięzienia.
20. Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu.
21. Nie kierować strumienia powietrza na ludzi przez długi czas.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.

OPIS OGÓLNY:
1. Siatka ochronna - przód
2. Siatka ochronna - tył
3. Uchwyt
4. Włącznik – regulacja prędkości
5. Śmigło
6. Podstawa

DANE TECHNICZNE:
- moc: 40 W
- napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz

PRZEZNACZENIE CYRKULATORA POWIETRZA:
Cyrkulator podłogowy/powietrza CP20 przeznaczony jest do użytku zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych jak i w małych warsztatach i magazynach.
Urządzenie zostało wyposażone w bardzo wydajny silnik, który łatwo wprawia powietrze w ruch powodując jego ciągłe i równomierne rozprowadzenie w pomieszczeniu. Z tego względu cyrkulator CP20 można używać o każdej porze roku. Stały obieg powietrza latem pozwala lepiej znosić upały, a w zimne dni wspomaga ogrzewanie, wymuszając przemieszczanie się ciepłego powietrza, które w sposób naturalny gromadzi się pod sufitem. Solidna podstawa pozwala wygodnie ustawić urządzenie pod wybranym kątem.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.
1. Ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu.
2. Ustawić włącznik (4) w pozycji „0”.
3. Urządzenie jest wyłączone gdy strzałka na włączniku wskazuje jedno z „0”.
4. Ustawić kąt nachylenia cyrkulatora.
5. Podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
6. Włączenie urządzenia następuje po wybraniu pokrętłem (4) prędkości pracy.
7. Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło w pozycję „0”.

Urządzenie można przenosić tylko trzymając za uchwyt (3).
Zachować szczególną ostrożność regulując kąt nachylenia pracującego cylkulatora.
Nie zakrywać siatek ochronnych (1) i (2) w czasie pracy urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385750
Średnica czaszy 38 cm
Sterowanie mechaniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 41 x 41.3 x 20 cm
Функции
Oscylacja NIE
Regulacja prędkości TAK, 3 stopnie
Ruchoma czasza NIE
Metalowe śmigło TAK
Tryby pracy wentylacja
Regulacja ustawienia czaszy TAK
удобная ручка для переноса TAK
Parametry elektryczne
Moc 40W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385750
Вес нетто 2.70 кг
Групповая упаковка 45.50 x 63.50 x 44.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 3
Упаковка 21.00 x 44.00 x 42.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu