Szukasz pomocnika, który wesprze Cię w codziennych kuchennych czynnościach?

A może szykuje się coś ekstra i przygotowujesz ucztę na wystawną imprezę? W obydwu przypadkach blender BK4S wroom poradzi sobie wyśmienicie!
Mieszanie, miksowanie i rozdrabnianie to jego hobby, któremu z ochotą oddaje się zawsze wtedy kiedy tego potrzebujesz. Pracuje z pięcioma prędkościami, a podczas funkcji pulsacyjnej, dzięki niezawodnemu 6-cio ramiennemu nożowi poradzi sobie nawet z pokruszeniem lodu!
Obudowa wykonana ze stali szlachetnej zachwyci Cię nie tylko swoją funkcjonalnością, ale także modnym i designerskim wyglądem. Szklany kielich zmieści 1,5 l produktów. BK4S jest nowym członkiem serii „Pyszna Kolekcja”.

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • innowacyjny 6-cio ramienny nóż
 • kruszenie lodu
 • szklany dzbanek o pojemności 1,5L
 • 5 prędkości
 • praca pulsacyjna
 • obudowa ze stali szlachetnej
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • wygodna pokrywa z otworem
 • moc: 400W
 • EAN: 5908277385668

 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód przyłączeniowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
2. Nie zanurzać przewodu lub obudowy silnika w wodzie.
3. Nie używać na wolnym powietrzu.
4. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
5. Nie dotykać gorących powierzchni. Należy używać uchwytów lub gałek.
6. Nie włączać urządzenia bez produktów.
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
9. Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia (3 minuty). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 1 min. przed jego ponownym użyciem.
10. Do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
11. Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie został prawidłowo umieszczony na obudowie silnika lub bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z miarką.
12. Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pokrywie lekko ją dociskając.
13. Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć urządzenie (przełącznik sterujący w pozycji „0”) i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza. Jeśli urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie musi wychłodzić się zanim zostanie poskładane lub rozmontowane.
14. Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.
15. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.
16. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
19. Nie należy czyścić urządzenia metalowymi czyścikami, których kawałki mogą się odłamać i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować porażenie prądem.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Zatyczka
2. Pokrywa
3. Pojemnik szklany
4. Uszczelka zespołu tnącego
5. Nóż
6. Podstawa zespołu tnącego
7. Obudowa silnika
8. Przełącznik sterujący
9. Zmontowany pojemnik


DANE TECHNICZNE:
Moc: 400 W
Napiecie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 min
Przerwa przed ponownym rozpoczeciem pracy: 1 min

OBSŁUGA:
• Przed pierwszym użyciem wszystkie części blendera mające kontakt z żywnoscią muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

MONTAŻ POJEMNIKA SZKLANEGO:
• Należy się upewnić, że blender jest wyłączony (przełącznik (8) na pozycji ‘0’).
• Założyć uszczelkę (4) dookoła noża (5)
• Włożyć nóż (5) w podstawe zespołu tnącego (6)
• Umieścić zmontowaną podstawę zespołu tnącego na dnie pojemnika (3) i dokrecic
• Umiescic pojemnik szklany na obudowie silnika (7). Krawedz noza musi dokładnie przylegac do obudowy silnika.
• Założyć pokrywe na pojemnik i dokładnie docisnąć.
• Włożyć zatyczkę (1) do otworu w pokrywie (2) i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia.

Sposób użycia:
• Upewnić się, że wtyczka urządzenia włożona jest do gniazdka z uziemieniem.
• Umieścić produkty spożywcze w pojemniku (3).
• Założyć pokrywę (2) i zatyczkę (1); (patrz: montaą pojemnika szklanego).
• Właczyć silnik za pomocą przełącznika sterującego (8). Pozycja przełącznika musi być dostosowana do produktów spożywczych w pojemniku (patrz tabela: regulacja predkości).
Maksymalny czas ciagłej pracy urzadzenia może trwac 3 min. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 1 min. przed jego ponownym użyciem.
Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
• Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika należy upewnić się, że urzadzenie jest wyłaczone (przełącznik sterujacy w pozycji „0”)

 

REGULACJA PRĘDKOŚCI

UŻYCIE

NISKA (pozycja 1-2)

płyny

WYSOKA (pozycja 3-5)

produkty o bardziej zwartej konsystencji, do

mieszania płynów i składników stałych

PULSACYJNA

(przytrzymać przełącznik na pozycji „P”)

kruszenie lodu oraz do krótkiej pracy

 

WSKAZÓWKI:

 • Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w sporządzaniu papek i przecierów należy wkładać do pojemnika małe porcje zamiast dużych.
 • W przypadku przetwarzania produktów stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze kawałki (2-3 cm).
 • Podczas używania blendera należy zawsze położyć rękę na pokrywie urządzenia.
 • Należy zachować ostrożność podczas mieszania gorących cieczy.
 • Do mieszania składników o stałej konsystencji zaleca się używania blendera w trybie pulsowym, aby zapobiec zablokowaniu noży tnących.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Proste czyszczenie pojemnika:

 • Opróżnić pojemnik i napełnić go wodą.
 • Umieścić pojemnik na obudowie silnika i przekręcić przełącznik kilka razy na pozycję „P”.
 • Wylać wodę z pojemnika i opłukać.

Dokładne czyszczenie pojemnika:

 • Przed odkręceniem zespołu tnącego należy upewnić się, iż pojemnik jest całkowicie pusty
 • Zachować ostrożność mając do czynienia z ostrzami.
 • Wszystkie części ruchome można myć w zmywarce

Czyszczenie obudowy silnika:

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Obudowę silnika należy czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Nie wolno zanurzać obudowy silnika w wodzie!

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
 • Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • Nie może być używane do celów zawodowych,
 • Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385668
BPA FREE NIE
Seria Pyszna kolekcja
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 37.5 x 19.5 x 18.8 cm
Функции
Ilość biegów 5
Praca pulsacyjna TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez dzbanka TAK
Pokrywa z otworem TAK
Miarka NIE
Kruszenie lodu TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 1,5 litra
Parametry elektryczne
Moc 400W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385668
Вес нетто 2.57 кг
Групповая упаковка 43.50 x 49.50 x 36.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 20.50 x 24.00 x 34.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu