Bezprzewodowy odkurzacz pionowy OB90 vess

Bezprzewodowo, bezproblemowo, bez alergii.

Odkryj nowy wymiar czystości z OB90 vess - innowacyjnym odkurzaczem, który łączy zaawansowaną technologię bezprzewodową z wydajnym systemem filtrowania.

To eleganckie, zaprojektowane z myślą o alergikach, urządzenie jest wyposażone w filtr HEPA, który gwarantuje czyste i wolne od alergenów powietrze. Bezprzewodowa technologia zapewnia pełną mobilność, pozwalając na dotarcie do każdego zakątka. Elektroszczotka z obrotową głowicą i wyciąganym wałkiem to gwarancja wygodnego czyszczenia różnych, nawet trudno dostępnych powierzchni. Z OB90 vess odkurzysz nie tylko podłogi i dywany, ale również meble i zasłony!

Do wyboru masz dwa stopnie mocy, które umożliwią Ci dostosowanie siły ssania do aktualnej potrzeby. Korzystaj z wyższej mocy do 20 minut lub wydłuż czas pracy do 30 minut na niższym ustawieniu, wszystko przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu poniżej 80dB.

Dzięki bezworkowej technologii cyklonowej pożegnasz się z koniecznością zakupu dodatkowych worków! Wystarczy opróżnić pojemnik na kurz i kontynuować sprzątanie. To oszczędność czasu i pieniędzy!

 

Świeżość bez alergii, czystość na wysokie "C" – OB90 vess to odkurzacz ma medal!

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • technologia bezpieczna dla alergików z filtrem HEPA
 • wygodna podstawa ładująca z miejscem na akcesoria
 • elektroszczotka z obrotowa głowica oraz wyciąganym wałkiem
 • bezworkowa technologia cyklonowa
 • technologia bezprzewodowa
 • filtr HEPA
 • 2 stopnie mocy
 • łatwy do utrzymania w czystości
 • napięcie operacyjne: 22,2V
 • napięcie ładowania: 26,0V
 • głośność: <80dB
 • czas pracy po pełnym naładowaniu:
  - z dużą mocą do 20 minut
  - z niską mocą do 30 minut
 • pojemność pojemnika na kurz: 0,5l
 • mocny, litowo-jonowy akumulator: Li-ION 22,2V, 2200mAh
 • moc: 135W
 • EAN: 5908277388478

 

DANE TECHNICZNE ZASILACZA ELDOM OB90:

 • Model: CZH013260050EUWH
 • Eldom Sp. z o.o.,Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice
 • Napięcie wejściowe: 100-240V~
 • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
 • Napięcie wyjściowe: 26,0V DC
 • Prąd wyjściowy: 0,5A
 • Moc wyjściowa: 13W
 • Średnia sprawność: >83,39%
 • Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 115V/84.33%; 230V/84.45%
 • Zużycie energii w stanie bez obciążenia: <0,10W

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.

 1. Nie wolno zbierać odkurzaczem:
  − gorącego popiołu,
  − niedopałków papierosów i zapałek,
  − ostrych przedmiotów (np. odłamków szkła),
  − gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
  − gruzu,
  − wody i innych cieczy.

 1. Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku uszkodzenia filtra.

 1. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.

 2. Nie blokować otworu wlotowego.

 3. Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni.

 1. Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

 1. Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane.

 1. Odkurzacz zawsze wyłączyć po zakończeniu eksploatacji czyszczeniem albo przed włożeniem do stacji ładującej.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 3. Odkurzacz należy chronić przed wilgocią.

 4. Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.

 1. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.

 1. Nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci.

 1. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem.

 1. Przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.

 1. Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.

 1. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała.

UWAGA:

Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać

go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Uchwyt odkurzacza pionowego
 2. Włącznik odkurzacza pionowego
 3. Sterowanie mocą
 4. Przycisk blokady ramienia
 5. Przycisk blokady odkurzacza ręcznego
 6. Odkurzacz ręczny
 7. Blokada pojemnika na kurz
 8. Pojemnik na kurz
 9. Filtr HEPA
 10. Gniazdo na ssawki (23)
 11. Korpus odkurzacza pionowego
 12. Szczotka
 13. Włącznik odkurzacza ręcznego
 14. Lampka kontrolna
 15. Gniazdo na szczotkę (12)
 16. Przycisk blokady szczotki (12)
 17. Przycisk blokady wałka szczotki (19)
 18. Blokada wałka szczotki (19)
 19. Wałek szczotki
 20. Baza ładująca – część górna
 21. Miejsce na ssawki (23)
 22. Baza ładująca – cześć dolna
 23. Ssawki do odkurzacza ręcznego
 24. Zasilacz

 

DANE TECHNICZNE:

− Moc znamionowa: 135W

− Napięcie zasilania: 100-240V~ 50/60Hz

− Napięcie operacyjne: 22,2V

− Napięcie ładowania: 26,0V

− Głośność: <80dB

− Czas pracy po pełnym naładowaniu:
 z dużą mocą do 20 minut
 z niską mocą do 30 minut

− Pojemność pojemnika na kurz: 0,5l

− Bateria: Li-ION 22,2V, 2200mAh


DANE TECHNICZNE ZASILACZA:

− Model: CZH013260050EUWH

− Eldom Sp. z o.o.,Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice

− Napięcie wejściowe: 100-240V~

− Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz

− Napięcie wyjściowe: 26,0V DC

− Prąd wyjściowy: 0,5A

− Moc wyjściowa: 13W

− Średnia sprawność: >83,39%

− Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 115V/84.33%; 230V/84.45%

− Zużycie energii w stanie bez obciążenia: <0,10W

 

PRZEZNACZENIE:

Odkurzacz akumulatorowy OB90 przeznaczony jest do odkurzania podłóg, ale także firanek, zasłon, mebli tapicerowanych itp. Dzięki uniwersalnej konstrukcji z łatwością poradzi sobie z usuwaniem kurzu zarówno w domu jak i np. w samochodzie.

Używanie odkurzacza możliwe jest tylko po naładowaniu wewnętrznego akumulatora.

 

MONTAŻ:

− Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy, któryś z elementów nie został uszkodzony.

− Zmontować bazę ładującą (20+22).

− Trzymając za uchwyt (1) podnieść ramię i zablokować. Aby złożyć ramię należy nacisnąć przycisk (4).

− W szczotce (12) przesunąć przycisk blokady (17), wyjąć blokadę (18) i włożyć wałek (19). Następnie włożyć blokadę (18).

UWAGA. Nie wolno używać odkurzacza pionowego bez prawidłowo zamontowanego wałka (19) w szczotce (12).

− W gnieździe (15) zamontować kompletną szczotkę (12). Aby zdemontować szczotkę (12) należy przycisnąć przycisk (16) i wysunąć szczotkę (12).

− Do pojemnika (8) włożyć filtr (9), a następnie całość zmontować w odkurzaczu ręcznym (6).

UWAGA. Nie wolno korzystać z odkurzacza pionowego i ręcznego bez założonego filtra HEPA (9) oraz pojemnika (8).

− W korpusie (11) umieścić zmontowany odkurzacz ręczny (6). Aby odłączyć odkurzacz ręczny (6) należy nacisnąć przycisk (5) i wysunąć go.

− Do gniazda w bazie ładującej (20) podłączyć końcówkę zasilacza (24). Zasilacz (24) podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi w instrukcji.

− Upewnić się czy zmontowany odkurzacz pionowy jest wyłączony i umieścić go w bazie ładującej (20).

Jeżeli do gniazda w bazie (20) będzie podłączony zasilacz, automatycznie rozpocznie się ładowanie sygnalizowane wskaźnikiem (14).

 

AKUMULATOR:

− Używanie odkurzacza możliwe jest tylko po naładowaniu wewnętrznego akumulatora. Czas ładowania wynosi około 5 godzin.

− Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest wskaźnikiem (13).

− W trakcie ładowania wskaźnik (13) miga, a po naładowaniu akumulatora świeci światłem ciągłym.

− Po rozpakowaniu i zmontowaniu urządzenia należy naładować akumulator.

− Odkurzacz należy ładować w temperaturze pokojowej.

− Aby przedłużyć żywotność akumulatora pierwsze 3 ładownia powinny się odbyć w nieprzerwanych cyklach, po całkowitym rozładowaniu akumulatora.

− W pełni naładowany odkurzacz będzie pracował z pełną mocą około 20 minut. Potem moc ssania gwałtownie spadnie i trzeba go ponownie naładować.

− Jeżeli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go przynajmniej raz na 6 miesięcy.

 

OBSŁUGA ODKURZACZA PIONOWEGO:

− Upewnić się, że ramię (1) jest podniesione i zablokowane, że jest założona kompletna szczotka (12), a w korpusie (11) jest zamontowany prawidłowo złożony odkurzacz ręczny (6).

− Odkurzacz pionowy rozpoczyna pracę po naciśnięciu włącznika (2), siłę ssania można regulować przyciskiem (3).

− Odkurzaczem pionowym można odkurzać różnego typy wykładziny podłogowe lub dywany z krótkim włosem.

− Szczotka (12) jest wyposażona w wałek obrotowy (19) zasilany osobno, co podnosi skuteczność odkurzania.

− Aby wyłączyć odkurzacz należy nacisnąć przycisk (2).

− Po zakończeniu pracy odkurzacz wyczyść (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA) i odstawić na bazę ładującą podłączoną do zasilania.

 

OBSŁUGA ODKURZACZA RĘCZNEGO:

− Odkurzacz ręczny (6) wyjąć z korpusu (11) naciskając przycisk (5).

− Upewnić się czy w pojemniku (8) jest zamontowany filtr HEPA (9).

− Odkurzacz ręczny rozpoczyna pracę po naciśnięciu włącznika (13).

UWAGA. Nie można regulować siły ssania.

− Odkurzacz ręczny można zastosować do odkurzania mebli itp.

− Do odkurzania trudno dostępnych miejsc można zastosować ssawki (23).

− Aby wyłączyć odkurzacz należy nacisnąć przycisk (13).

− Po zakończeniu pracy odkurzacz wyczyść (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA), włożyć do korpusu (11) i całość odstawić na bazę ładującą podłączoną do zasilania.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

− Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie (najlepiej po każdym użyciu) i wymiana filtra HEPA (15) oraz opróżnianie pojemnika (18).

− Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.

− Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

− Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.


Filtr HEPA

− Należy regularnie sprawdzać stan filtra HEPA (9) i okresowo go wymieniać.

− Filtr HEPA (9) można myć w wodzie.

UWAGA.

Przed ponownym użyciem filtr HEPA (9) należy dokładnie wysuszyć. Do suszenia nie używać wysokiej temperatury, aby uniknąć odkształcenia materiału.

Filtr HEPA (9) jest elementem eksploatacyjnymi i ulega naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

 

Opróżnienia pojemnika na kurza

− Zaleca się opróżnienia pojemnika po każdym odkurzaniu. Regularne opróżnianie pojemnika zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej.

− Upewnić się że urządzenie jest wyłączone.

− Wyjąć odkurzacz ręczny (14) z korpusu (5).

− Odłączyć pojemnik.

− Nad koszem wyjąć z pojemnika (8) filtr HEPA (9), a następnie oczyścić.

− Filtr HEPA (9) włożyć do pojemnika (8), a pojemnik zamontować w korpusie urządzenia (11).


Czyszczenie szczotki

Należy regularnie sprawdzać stan szczotki (12), szczególnie wałka (19).

− Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

− Przesunąć blokadę (16) i zdjąć szczotkę (12) z korpusu.

− W szczotce (12) przesunąć przycisk blokady (17), wyjąć blokadę (18) oraz wałek (19).

− Po wyczyszczeniu Do przecięcia splątanych włosów najlepiej użyć nożyczek.

− Szczotkę (12) należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.

UWAGA. Szczotki (12) nie wolno zanurzać w wodzie.

− Po zakończeniu czyszczenia wałek (19) umieścić w szczotce (12) i włożyć blokadę (18).

 

LIKWIDACJA BATERII/AKUMULATORA:

− Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęta została z niego bateria/akumulator.

− Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Wyjęcie baterii/akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy.

− Baterie/akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Ich poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

− urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

− nie może być używane do celów zawodowych,

− gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

− szczegółowe warunki w załączniku.


Ogólne
EAN 5908277388478
Filtr HEPA
Rodzaj odkurzacza bezworkowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 118.6 x 27.6 x 15 cm
Akcesoria elektroszczotka; wygodna podstawa ładująca z miejscem na akcesoria; 2x ssawki do odkurzacza ręcznego; zasilacz
Parametry elektryczne
Moc 135W
Napięcie zasilania 100-240V~ 50/60Hz
Napięcie operacyjne 22,2V
Napięcie ładowania 26,0V
Akumulator litowo-jonowy 22,2V, 2200mAh
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Функции
Tryby pracy 2 prędkości pracy NORMAL i TURBO
prosta i wygodna obsługa TAK
Parametry fizyczne
Pojemnik na kurz 0,5l
Głośność <80dB
Max czas pracy do 30 minut pracy na jednym ładowaniu (tryb NORMAL)
Остальные
Код EAN 5908277388478
Вес нетто 2.50 кг
Групповая упаковка 37.50 x 61.50 x 49.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 4
Упаковка 18.00 x 59.00 x 23.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Новость!

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu