Żelazko parowe DA36 press

 

Jak ułatwić prasowanie? Tu pomoże parowanie!

Masz już dosyć żelazek, które nie radzą sobie z „trudnymi” tkaninami? Nic dziwnego – koszula, która wymaga kilku poprawek, a i tak w dalszym ciągu nie jest idealnie gładka, to nic przyjemnego! Regulacja temperatury niewiele daje, klasyczny spryskiwacz zacina się przy kolejnej próbie... echhh to potrafi być demotywujące!

Na szczęście mamy na to patent! Prasowanie z parą! Bez konieczności spryskiwania wodą, bez zagnieceń… bez problemu!

Funkcjonalne żelazko parowe DA36 PRESS o precyzyjnie ukształtowanej stopie ceramicznej o wymiarach 25 x 12,5 cm,  pozwala na prasowanie z parą zarówno w pionie jak i w poziomie. Wydajność parowania dochodzi do 20g/min.

Żelazko posiada regulację zarówno temperatury jak i parowania oraz spryskiwacz. Jest wyposażone w filtr antywapienny, termostat oraz dwufunkcyjną lampkę kontrolną. Funkcja anti-drip zabezpiecza przed wyciekaniem wody. Jest niezwykle wygodne i łatwe w użytkowaniu – posiada funkcję samooczyszczenia stopy.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • prasowanie z parą w pionie i poziomie
 • prasowanie na sucho
 • zbiornik na wodę – 300ml
 • precyzyjnie ukształtowana stopa ceramiczna: 25x12,5 cm
 • wydajność parowania do 20g/min.
 • regulacja parowania
 • spryskiwacz
 • funkcja samoczyszczenia stopy
 • filtr antywapienny
 • funkcja anti-drip – zabezpieczenie przed wyciekaniem wody
 • dwufunkcyjna lampka kontrolna
 • termostat
 • wygodny uchwyt
 • moc: 2200 W
 • EAN: 5908277386528

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji obsługi na przyszłość.

 • Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 • Upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.

 • Żelazko należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.

 • Przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z gniazdka sieciowego należy regulator temperatury ustawić w pozycji “off”.

 • Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 • Zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie.

 • Żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej, aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej.

 • Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.

 • Przed czyszczeniem lub napełnianiem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

 • Nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci.

 • Zetknięcie z gorącymi metalowymi elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy, więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania.

 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 • Nagrzewające lub schładzające się żelazko i jego sznur należy trzymać poza zasięgiem dzieci, młodszych niż 8 lat.

 • Nie używać na wolnym powietrzu.

 • Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 • Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 • Żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań.

 • Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.

 • Żelazko nie powinno być używane, jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda.

 • Podczas prasowania nie wolno pozostawiać żelazka w pozycji poziomej na desce do prasowania.

 • Nie wolno używać żelazka z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w serwisie producenta.

 • Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 • Firma eldom sp. Z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 


OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może 
spowodować obrażenia ciała.

 


UWAGA. Na urządzeniu widoczny jest znak „gorąca powierzchnia”. Znak ten informuje, że dany element może być gorący i nie należy go dotykać gołymi rękami.

 

UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Dysza spryskiwacza
 2. Wlew wody
 3. Regulacja natężenia pary
 4. Przycisk uderzenia pary
 5. Przycisk spryskiwacza
 6. Uchwyt
 7. Kabel zasilający
 8. Podstawa
 9. Lampka kontrolna
 10. Pokrętło termostatu
 11. Zbiornik na wodę
 12. Przycisk „SELF CLEAN”
 13. Stopa

 

DANE TECHNICZE:

 • moc: 2200 W
 • napięcie zasilania:220-240V ~ 50-60Hz
 • wydajność pary: do 20g/min.

 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym włączeniem żelazka należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe oraz rozwinąć całkowicie kabel zasilający (7). Podczas początkowej eksploatacji urządzenia, może wydobywać się z niego nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego działanie i szybko mija.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na podstawie (8), pokrętło termostatu (10) ustawić w pozycji „OFF”, a regulator pary (3) w pozycję „0” (brak parowania).

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.

 

WYBÓR TEMPERATURY:

Temperaturę prasowania należy dobrać do rodzaju tkaniny.

Przed prasowaniem należy zawsze obejrzeć etykietę na ubraniu i stosować się do zaleceń na niej zawartych.

Jeśli na ubraniu nie ma żadnych wskazówek dotyczących pielęgnacji, można kierować się wskazaniami z poniższej tabeli.

Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany należy rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając, aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.

Jeżeli ubranie składa się z różnych materiałów należy wybrać najniższą zalecaną temperaturę.

 

 Materiał: Pozycja termostatu:
 acetat, nylon 
 jedwab, wełna, poliester ••
 bawełna, len •••

 

 

PRASOWANIE BEZ PARY:

Przed włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na podstawie (8), pokrętło termostatu (10) ustawić w pozycji „OFF”, a regulator pary (3) w pozycję „0” (brak parowania).

Podłączyć urządzenie do sieci – włączy się lampka (9) - kolor czerwony.

Pokrętłem termostatu (10) ustawić temperaturę – lampka (9) zmieni kolor na niebieski.

Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (9) zmieni kolor na czerwony – oznacza to, że żelazko osiągnęło wymaganą temperaturę.

Termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę, co będzie sygnalizowane zmianą koloru lampki (9).

 

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY:

Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją uderzenia pary możliwe jest tylko przy ustawionej wysokiej temperaturze.

Najwyższa temperatura oznaczona jest na pokrętle termostatu (10) jako „MAX”.

Natężenie pary należy ustawić regulatorem (3).

Dodatkową porcję pary uzyskamy wciskając przycisk (4). Dodatkowe uderzenie pary ułatwia wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń.

UWAGA.

Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Stopa żelazka (13) nagrzewa się bardzo szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba więcej czasu. Nie wolno jej zatem dotykać.

 

NAPEŁNIANIE WODĄ:

Przed przystąpieniem do napełniania lub uzupełniania zbiornika (11) wodą należy upewnić się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu oraz czy regulator parowania (3) ustawiony jest w pozycji „0”.

Do żelazka należy wlewać czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej.

Do napełniania zbiornika żelazka służy załączony pojemnik, przystosowany kształtem do otworu wlewowego.

Nie wolno wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!

Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać, aby poziom wody nie przekroczył oznaczenia “MAX” na zbiorniku (11).

 

SYSTEM ANTI-CALC:

Specjalny filtr wewnątrz zbiornika na wodę zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia na stopie żelazka. Filtr jest trwały i nie wymaga wymiany.

Uwaga:

Używać tylko wody z kranu. Woda destylowana i demineralizowana sprawia, że system antywapienny jest nieskuteczny, zmieniając jego właściwości fizykochemiczne.

 

SPRYSKIWACZ:

Po napełnieniu zbiornika (11) wodą można korzystać z funkcji zraszania miejsca do prasowania za pomocą przycisku (5).

 

SYSTEM ANTI DRIP:

Funkcja ANTI DRIP zapobiega kapaniu wody ze stopy (13), kiedy temperatura żelazka jest zbyt niska do wytworzenia pary.

 

SELF CLEAN:

Zaleca się okresowe użycie funkcji samooczyszczenia stopy, która zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku.

W tym celu należy:

 • napełnić żelazko wodą (do pełna),
 • podłączyć żelazko do sieci i ustawić termostat (10) w pozycji „max”,
 • po zmianie koloru lampki kontrolnej (9) odłączyć urządzenie,
 • trzymając poziomo, np. nad zlewozmywakiem, wciskać przez około minutę przycisk self clean (12) i potrząsać żelazkiem,
 • po ostudzeniu żelazka przetrzeć stopę wilgotną szmatką, aby usunąć ew. zanieczyszczenia.

UWAGA

Woda i para wydobywające się z żelazka w czasie samooczyszczania są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

 

WSKAZÓWKI:

 • Do żelazka należy używać wody z kranu.
 • Żelazko wyposażone jest w podstawkę pionową (8) umożliwiającą wygodne i stabilne postawienie.
 • Zmniejszenie temperatury pokrętłem termostatu (10) nie powoduje natychmiastowego jej zmniejszenia, należy odczekać do ponownej zmiany koloru lampki kontrolnej (7)
 • Przy prasowaniu bez użycia pary zbiornik (11) na wodę może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator parowania (3) ustawiony jest w pozycji „0”. Można używać dowolnego zakresu temperatur w zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli zbiornik na wodę jest pełny można używać funkcji spryskiwania.
 • Przy ustawieniu niskiej temperatury należy prasować bez pary.
 • Zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik (11) z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie.
 • Żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej, aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej.

 

CZYSZCZENIE:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać, aż żelazko całkowicie wystygnie.

Żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.

Nie wolno czyścić żelazka ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

Korpus żelazka oraz stopę (13) należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 


Ogólne
EAN 5908277386528
Stopa żelazka ceramiczna
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 25.6 x 32 x 13 cm
Parametry elektryczne
Termostat TAK
Moc 2200W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50-60 Hz
Funkcje
Lampka kontrolna TAK, dwufunkcyjna
ANTI-DRIP (zapobieganie kapaniu przy nienagrzanej stopie) TAK
Filtr antywapienny TAK
Uderzenie pary TAK, wydajność parowania do 20g/min.
Prasowanie w pionie i poziomie TAK
Spryskiwacz TAK
Samoczyszczenie stopy TAK
Regulacja parowania TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry fizyczne
Wyrzut pary do 20g/min
Pojemność zbiornika na wodę 300ml
Pozostałe
EAN 5908277386528
Waga netto 1.46 kg
Opakowanie zbiorcze 35.00 x 55.00 x 33.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 13.50 x 33.00 x 15.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu