Świeży sok - pełnia smaku i moc witamin każdego dnia!

Esencjonalny, aromatyczny, bogaty w wartościowe składniki odżywcze - taki jest właśnie sok wyciskany w wyciskarce wolnoobrotowej PERFECT JUICER PJ300 FRES!
Każdego dnia, z ulubionych warzyw, owoców oraz ziół, możesz w niej przygotowywać pyszne napoje dla całej rodziny.

 

Wyciskarka wolnoobrotowa PJ300 FRES pracuje cicho, jest łatwa w obsłudze i czyszczeniu oraz bardzo wydajna. Dzięki efektywnemu miażdżeniu produktów (technologia HEAVY PRESS) i tłoczeniu soku na zimno pozwala zachować maksimum cennych substancji zdrowotnych, zawartych w warzywach i owocach. W porównaniu do tradycyjnej sokowirówki dzięki niej otrzymasz aż do 30% więcej soku!

Model PJ300 FRES posiada wydajny silnik, który pracuje w dwóch kierunkach, dzięki czemu łatwo uporasz się z ewentualnym zaklinowaniem przetwarzanych produktów. Ma też solidny mechanizm wyciskający, wykonany z bezpiecznych tworzyw - wolnych od bisofenolu A (BPA free), korpus z stali szlachetnej INOX, kolektor soku z zaworem (tzw. niekapek) antypoślizgowe nóżki i blokadę włączenia (SAFETY LOCK), która umożliwia uruchomienie wyciskarki dopiero po prawidłowym zamontowaniu wszystkich części.

W zestawie z wyciskarką znajdują się: dwa pojemniki (na sok i na miąższ), krajalnica do jabłek, praktyczny popychacz oraz szczoteczka do czyszczenia.
Aby wstępnie przepłukać urządzenie, wystarczy w trakcie pracy wlać do otworu w pokrywie czystą wodę. Dodatkowo wszystkie zdejmowane części wyciskarki można myć w zmywarkach. Wyciskarka PJ300 FRES ma atrakcyjny wygląd oraz kształt, który sprawia, że doskonale będzie prezentowała się w każdej kuchni, stojąc w widocznym miejscu - zawsze pod ręką!

Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw.

BPA FREE - wolne od bisfenolu A.

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

SPECYFIKACJA:

 • BPA free
 • do 30% więcej soku w porównaniu z tradycyjnymi sokowirówkami
 • technologia HEAVY PRESS
 • korpus ze stali szlachetnej - INOX
 • 2 kierunki pracy silnika
 • cicha praca
 • łatwa obsługa
 • zawór do soku - niekapek
 • blokada bezpieczeństwa SAFETY LOCK
 • antypoślizgowe nóżki
 • akcesoria:
  - krajalnica do jabłek
  - 2 pojemniki
  - popychacz
  - szczoteczka
 • prędkość obrotowa silnika: 45 [obr./min]
 • moc: 200W
 • EAN: 5908277385088

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
4. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. Nie należy włączać urządzenia bez zamontowanej pokrywy końcowej
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe.Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
11. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
12. Nie używac urządzenia, jeżeli filtr jest uszkodzony.
13. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
15. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie dociskacz.
16. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Popychacz
2. Pokrywa
3. Wypustka
4. Ślimak
5. Filtr
6. Kolektor soku
7. Otwór wylotowy miąższu
8. Otwór wylotowy soku z zaworem
8a. Zawór
8b. Zatyczka
9. Mikrowyłącznik
10. Włącznik (On, Off, R)
11. Korpus
12. Trzpień napędu
13. Pojemnik na miąższ
14. Pojemnik na sok
15. Szczotka do czyszczenia
16. Krajalnica do jabłek

DANE TECHNICZE:
-- moc: 200W
-- napięcie zasilania: 230V, ~50Hz
-- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
-- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 5 minut

 

PRZEZNACZENIE:
Wyciskarka PERFECT JUICER PJ300 przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito. Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w PERFECT JUICER jest bardziej gęsty i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników. Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw.


Przed pierwszym użyciem wyciskarki należy:
-- Dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
-- Upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
-- Umyć elementy, które mają kontakt z żywnością.
-- Złożyć urządzenie.

MONTAŻ (rys. 1)
-- Upewnić się, że zatyczka (8b) znajdująca się na spodzie kolektora (6) jest wsunięta.
-- Umieścić kolektor soku (6) na korpusie (11) i przekręcić w prawo.
-- W kolektorze soku (6) umieścić kolejno: filtr (5) i ślimak (4).
-- Ustawić pojemniki (13, 14) pod otworami wylotowymi (7, 8).
-- Nałożyć pokrywę (2).
-- Przekręcić pokrywę (2) w prawo.
-- Wsunąć popychacz (1) do tunelu dozującego w pokrywie (2).


PERFECT JUICER PJ300 posiada wbudowaną blokadę. Funkcja ta powoduje, że urządzenie można włączyć tylko jeśli jest zmontowane poprawnie. Należy zwrócić uwagę, aby przy zakładaniu kolektora (6) na podstawę (11) oraz pokrywy (2) na kolektor (6) odpowiednie znaki zrównały się ze sobą – rys. 2.
Po prawidłowym złożeniu, wbudowany mikrowyłącznik (9) zostaje odblokowany.

 

OBSŁUGA:
W celu uzyskania jak najlepszego soku produkty należy odpowiednio przygotować. Obrane (jeśli jest taka konieczność) i umyte warzywa lub owoce należy pokroić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2). Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki. Najlepsze efekty daje powolne wytłaczanie dlatego nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz gdyż może to zarówno pogorszyć jakość soku jak i w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia wyciskarki.

-- Zmontowane urządzenie umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
-- Włączyć urządzenie do sieci, zgodnej z parametrami podanymi na tabliczce.
-- Upewnić się, że pojemnik na sok (14) został umieszczony
-- Upewnić się, że pojemnik na miąższ (13) został umieszczony pod otworem (7).
-- Włączyć urządzenie przesuwając włącznik (10) na pozycję „On”.
-- Przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2) i używając popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się
ślimaka (4).
Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.
-- Sok będzie spływał bezpośrednio do pojemnika na sok (14), a miąższ będzie gromadzony w pojemniku na odpadki (13).
-- Zawór zamontowany w otworze wylotowym soku (8) można zamknąć na krótki czas w celu zmiany pojemnika na sok, a po zakończeniu w celu zapobiegania kapaniu resztek soku.
-- Jeśli ślimak został zablokowany, należy przestawić i przytrzymać włącznik (10) w pozycję „R” na 3 do 5 sekund. Powtórzyć proces 2 do 3 razy, a następnie wyłączyć
i rozmontować elementy PERFECT JUICER (patrz dział CZYSZCZENIE) w celu usunięcia blokującego elementu.
Po przetworzeniu całości produktów i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma. Należy przestrzegać czasu pracy (10min) ciągłej urządzenia.
Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

 

WSKAZÓWKI:
Używać świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają one więcej soku.
-- Dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok.
-- Usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skóry (np. skórki melona, ananasa, mango) oraz pestki i twarde nasiona.
-- Przetwarzane produkty podzielić na małe kawałki. Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki.
-- Owoce z drobnymi pestkami (np. aronia, malina, porzeczka) należy przetwarzać małymi partiami - ok. 0,5 kg. Przed włożeniem kolejnej partii wyłączyć urządzenie i zdemontować elementy w celu wyczyszczenie (zobacz CZYSZCZENIE).
-- Nie przetwarzać lodu.
-- W przypadku wyciskania ziół lub warzyw liściastych należy, w celu uzyskania optymalnych rezultatów, zawinąć je ze sobą, tworząc pakiet lub łączyć z twardymi
produktami.
-- Sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny.
-- Przetwarzanie bardzo miękkich owoców jest trudne. W przypadku użycia np. bananów, należy dodać je jako pierwszy lub drugi składnik. Sok z banana popłynie
z sokiem wyciśniętym z innych owoców.
-- Urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, np. trzciny cukrowej.
-- W celu osiągnięcia najlepszej wydajności, podczas wyciskania owoców i warzyw o różnej konsystencji, w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty,
a następnie twarde.

 

WSTĘPNE CZYSZCZENIE:
Po przetworzeniu produktów można wstępnie wyczyścić PERFECT JUICER. W tym celu w trakcie pracy urządzenia należy wlać do otworu w pokrywie (2) czystą wodę. W przypadku zmiany przetwarzanych produktów (jeżeli nie chcemy mieszać soków) wstępne czyszczenie pozwala na przepłukanie wyciskarki bez konieczności rozmontowywania całego urządzenia.


CZYSZCZENIE:
Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50°C
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, następnie
rozmontować elementy PERFECT JUICER w następującej kolejności:
-- Wyjąć popychacz (1).
-- Odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć pokrywę (2).
-- Odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć kolektor soku (6) razem z filtrem (5) i ślimakiem (4).
Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń używając szczoteczki (15) i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
Filtr wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
Korpus urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.


GWARANCJA:
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.
Gwarancja traci ważność także w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Uszkodzenia będące ewidentnie skutkiem przeciążenia przekładni, które mogą pojawić się w konsekwencji używania zbyt dużych kawałków twardych warzyw i owoców, prowadzą do utraty gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Ogólne
EAN 5908277385088
Seria Perfect
BPA FREE TAK
Filtry (sita) 1szt: A - filtr z małymi oczkami - rzadki sok
Zestaw do tofu NIE
Obudowa INOX
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 44.5 x 20.3 x 16.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 200W
Dwa kierunki pracy silnika TAK
Silnik szczotkowy DC
Prędkość obrotowa 45 [obr./min]
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Serwis Door-to-door
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Cicha praca TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Parametry fizyczne
Szeroki otwór wlotowy NIE
Pojemność pojemnika na odpadki 1 litr
Pojemność pojemnika na sok 1 litr
Pozostałe
EAN 5908277385088
Waga netto 3.45 kg
Opakowanie zbiorcze 36.50 x 70.50 x 41.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 4
Opakowanie 17.50 x 34.50 x 39.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Pomoc dotycząca produktu: PJ300 FRES

Pomoc dotycząca kategorii: wyciskarki wolnoobrotowe

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu