Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Pilna praca zlecona, a tu żar z nieba nie do zniesienia? Zdarzyło ci się to już. Prawda? Nie dopuśćmy więc, żeby upał odebrał nam chęć do pracy.

Wystarczy przecież zaopatrzyć się w ten zgrabny wentylator biurkowy o średnicy czaszy 300 mm. Chociaż niezwykle prosty w obsłudze, ma wszystko co trzeba. Trzy stopnie regulacji prędkości zapewnią nawiew taki, jaki chcesz. Urządzenie posiada ruchomą czaszę oraz możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy.
Wieje z siłą tornada, a pobiera tylko 40 W mocy.
Niezwykle ważnym atutem tego urządzenia jest jego cicha praca, co przy wielogodzinnym użytkowaniu ma duże znaczenie.

 

 

SPECYFIKACJA:

  • średnica 300mm
  • cicha praca
  • 3 stopnie regulacji prędkości
  • ruchoma czasza
  • regulacja ustawienia czaszy
  • moc: 40W
  • EAN (biały): 5908277383053

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
13. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.
14. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie
innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,

- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.


OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
A. Siatka ochronna - tył
B. Nakrętka
C. Śmigło
D. Nakrętka zabezpieczająca śmigło
E. Siatka ochronna - front
F. Ramię
G. Podstawa
H. Włącznik oscylacji
I. Korpus
J. Wyłącznik oraz I/II/III bieg

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 40W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

MONTAŻ I PRACA URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy.
- odkręcić nakrętki (B) i (D) z trzonu korpusu (I)
- założyć siatkę ochronną tylną (A). Otwory siatki dopasować do zaczepów w korpusie, fot. 04
- zamontować nakrętkę (B), dokręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, fot. 5- śmigło (C) nasunąć na sworzeń, fot. 6
- zabezpieczyć śmigło nakrętką (D), dokręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, fot. 7
- założyć siatkę ochronną przednią (E). Obie siatki połączyć w dolnej części za pomocą dołączonej śruby oraz zabezpieczyć klamrami, fot. 8 i 9
- ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni
Włącznik (J) ustawić w pozycji „0” i podłączyć urządzenie do sieci.
Włącznikiem (J) wybrać prędkość obrotów wentylatora (przyciski „1”,”2” lub „3”).
Włączenie urządzenia następuje po wciśnięciu jednego z przycisków „1”,„2”, „3”. Wyłączenie urządzenia następuje po wciśnięciu ptrzycisku „0”.
Niezależnie od ustawionej prędkości obrotowej można wybrać opcję oscylacji poprzez wciśnięcie przycisku (H). Wyłączenie tej funkcji odbywa się poprzez wysunięcie
przycisku (H).