Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

 

Powiew… elegancji!

Wentylator kolumnowy zapewni Ci ochłodę w upalne dni i podkreśli styl każdego wnętrza – mieszkalnego lub biurowego.

Wyróżnia się elegancką i nowoczesną formą oraz funkcjonalnością. Stabilna konstrukcja urządzenia chroni je przed przypadkowym przewróceniem, a niewielka waga oraz uchwyt do przenoszenia pozwala na wygodne przemieszczanie.

Komfort użytkowania wentylatora gwarantuje cicha praca oraz trzy stopnie regulacji prędkości. Funkcja oscylacji  pozwala natomiast  na korzystanie z nawiewu w ruchu obrotowym.
W połączeniu z optymalną wysokością urządzenia zapewnia to szybkie i efektywne chłodzenie nagrzanych pomieszczeń.

 

 

Funkcja oscylacji wentylatora:

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wysokość 72,5 cm
 • cicha praca
 • 3 stopnie regulacji prędkości
 • funkcja oscylacji
 • stabilna konstrukcja
 • uchwyt do przenoszenia
 • moc: 45W
 • EAN: 5908277384166


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
13. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.
14. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie
innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,

- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.


OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik – (tryby pracy)
 2. Uchwyt
 3. Kratka wlotu powietrza
 4. Kratka wylotu powietrza
 5. Korpus
 6. Podstawa
 7. Nakrętka mocująca


DANE TECHNICZE:

moc: 50W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

MONTAŻ

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

Przed pierwszym użyciem należy złożyć poszczególne elementy urządzenia:

- odkręcić nakrętkę (7) znajdującą się na spodzie urządzenia

- między częściami podstawy (6) przeprowadzić przewód, a następnie je połączyć – fot. 3

- złożoną podstawę (6) dopasować do zaczepów na spodzie korpusu – fot. 4 – i zamocować nakrętką (7) fot. 5

- przewód wyprowadzić z podstawy (6) przez specjalny rowek, aby urządzenie stało stabilnie.

PRACA URZĄDZENIA:

- ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu,

- ustawić włącznik (1) w pozycji 0”,

- urządzenie jest wyłączone gdy strzałka na włączniku wskazuje jedno z 0”

- podłączyć wentylator do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,

- włączenie urządzenia następuje po wybraniu pokrętłem (1) prędkości trybu oraz prędkości pracy:

1 <--> 2 <--> 3 - praca z oscylacją
1        2         3 - praca bez oscylacji

- aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło w pozycję 0”

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu