Prosto, ale skutecznie!

Współczesny mężczyzna to zadbany mężczyzna. A trymer MT11 to niezawodny pomocnik w codziennej pielęgnacji męskiej urody.

Jest przeznaczony do przycinania i regulacji zarostu oraz usuwania włosów z okolic nosa czy uszu. Prosta obsługa, ergonomiczny kształt i dwie wymienne końcówki – oto jego podstawowe zalety! Do tego jeszcze wygodna podstawka w zestawie, w której umieścisz korpus urządzenia oraz nakładane ostrze, aby gotowe do użycia czekało na kolejny raz.

Trymer jest zasilany baterią, możesz więc korzystać niego w dowolnym miejscu – bez konieczności poszukiwania innych źródeł prądu.

 

SPECYFIKACJA: 

  • prosta obsługa
  • zasilanie: 1 bateria AA (nie wchodzi w komplet)
  • dwie wymienne końcówki:
    - do precyzyjnego przycinania włosów z nosa i uszu z nasadką na ostrze;
    - końcówka do przycinania brody i baków
  • kompaktowe rozmiary i ergonomiczny kształt
  • podstawka/organizer ułatwiająca przechowywanie
  • EAN: 5908277383466

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,

- niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,

- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,

- należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po zakończeniu używania

- nie używać z uszkodzonymi nasadkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia,

- nie używać urządzenia do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych,

- nie używać urządzenia do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych

- nie używać na wolnym powietrzu,

- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,

- nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach,

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,

- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,

- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,

- firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

A Osłona głowicy tnącej
B Głowica tnącą
C Komora noża
D Nóż
E Trymmer do brody
F Włącznik
G Korpus
H Pokrywa baterii

zasilanie: bateria AA, 1 szt. (nie wchodzi w skład kompletu)

 

Trymer jest przeznaczony do przycinania włosów w nosie i uszach oraz brody i baków.


ZASILANIE:
Urządzenie wymaga zasilania 1 baterią alkaliczną AA

Montaż baterii:
• wyłączyć urządzenie ustawiając włącznik (F) w pozycji „OFF”
• przekręcić pokrywę (H) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć
• włożyć baterię zwracając uwagę na polaryzację fot. 1
• założyć pokrywę (H) zgodnie z oznaczeniami fot. 2 i zablokować przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.PODCINANIE:
• zdjąć osłonę (A)
• włączyć urządzenie przesuwając włącznik (F) w pozycję „ON”
• wsunąć ostrożne głowicę tnącą (B) do nosa lub ucha i przyciąć włosy. LUB nałożyć nasadkę (E) i przyciąć brodę.
• po zakończeniu wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (F) w pozycję „OFF” i nałożyć osłonę (A)

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Po każdym użyciu należy oczyścić nóż (D) oraz komorę głowicy tnącej (C).
• przekręcić komorę (C) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć
• wyjąć nóż (D) fot. 3
• przeczyścić nóż (D) i komorę głowicy (C)
• wsunąć nóż (D) do komory głowicy (C)
• nałożyć komorę (D) na korpus (C) zgodnie z oznaczeniami i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara fot. 4

 

Ostrza tnące (D i H) trymera są elementami eksploatacyjnymi i powinny być poddawane regularnej konserwacji.
Nie podlegają gwarancji.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę „PACZKA48” zaznaczając tylko opcję „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
EAN 5908277383466
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Zasilanie Bateria 1x AA (nie wchodzi w skład kompletu)
Funkcje
Łatwość czyszczenia TAK
Pozostałe
EAN 5908277383466
Waga netto 0.09 kg
Opakowanie zbiorcze 44.00 x 36.00 x 14.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 20
Opakowanie 21.00 x 12.00 x 3.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu