Chrupiące tosty – w sam raz na śniadanie!

Przygotuj miód, ulubiony dżem lub twarożek i dwie porcje pieczywa tostowego. Resztą zajmie się nasz elegancki toster - TO17 Mistral! Dzięki specjalnej nadstawce jest on również przeznaczony do opiekania bułek.

Toster posiada elektroniczny regulator czasu opiekania, który pozwala na płynne dostosowywanie stopnia zarumienia grzanek do indywidualnego gustu i potrzeb. Pracę urządzenia można również przerwać w dowolnym momencie - przed upływem zaplanowanego czasu, naciskając po prostu przycisk „STOP”. Po zakończeniu opiekania grzanki samoczynnie wysuwają się z tostera – chrupiące i gotowe na Twoje ulubione dodatki!

Urządzenie jest wyposażone w wyjmowaną tacką na okruchy, a w podstawie tostera przewidziano miejsce na nawinięcie przewodu zasilającego, co ułatwia jego przechowywanie. Z pewnością nie odłożysz jednak naszego tostera gdzieś na najwyższa półkę! Przed Tobą przecież kolejne pyszne śniadania, a TO17 Mistral - ze względu na swój nowoczesny kształt i efektowny ornament kwiatowy na białej obudowie - będzie często przyciągał Twój wzrok.

 

SPECYFIKACJA:

  • dwie szczeliny na tosty
  • płynna regulacja stopnia zarumienienia
  • przycisk  przerwania opiekania
  • automatyczny mechanizm unoszenia tostów
  • wyjmowana tacka na okruchy
  • nadstawka do opiekania bułek
  • miejsce na przewód w podstawie
  • moc: 750W
  • EAN: 5908277382612

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
4. Przewód nie może być prowadzony przez ostre krawędzie oraz w pobliżu gorących powierzchni i przedmiotów, ponieważ izolacja mogłaby ulec uszkodzeniu. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
5. Nie stawiać na przewodzie żadnych przedmiotów, mebli itp. oraz dopilnować aby przewód nie był pozaginany.
6. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
7. Nie używać tostera bez wysuwanej tacy na okruchy. Tacka na okruchy powinna być regularnie czyszczona. Nie dopuść do gromadzenia się okruchów na tacy.
8. Urządzenia nie wolno używać do opiekania produktów żywnościowych zawierających cukier ani produktów z zawartością dżemu lub konserwantów.
9. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
10. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
11. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
12. Nie używać na wolnym powietrzu.
13. Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tostera należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Należy postępować OSTROŻNIE na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wysokie temperatury – zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.
14. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
15. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Przed czyszczeniem urządzenia oraz schowaniem poczekać aż urządzenie wystygnie.
16. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.
17. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
18. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
19. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
20. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.
21. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.
22. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
23. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
24. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
25. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
26. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
27. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA
W przypadku zablokowania produktu albo trudności z wyjęciem zbyt małych kromek z tostera nie wolno używać metalowych sztućców itp.
ponieważ zetknięcie z elementami pod napięciem może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym. Urządzenie należy odłączyć od prądu i ostrożnie wyjąć zablokowane produkty.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Wyjmowana tacka na okruchy.
2. Nadstawka do odgrzewania bułek.
3. Dźwignia nadstawki odgrzewania.
4. Dźwignia (włączenie urządzenia).
5. Przycisk przerwania opiekania (STOP).
6. Regulator czasu opiekania.


DANE TECHNICZNE:
-- moc: 750W
-- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Toster TO17 przeznaczony jest do opiekania pieczywa oraz do odgrzewania np. bułek na specjalnej nadstawce.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym. Ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu i podłączyć do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.Przy pierwszym uruchomieniu tostera może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne. Pierwsza praca urządzenia powinna odbywać się bez produktów.

 

OBSŁUGA:
-- Ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu i podłączyć do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny regulator czasu opiekania grzanek (6), który przed rozpoczęciem opiekania należy nastawić na określony czas.
-- Włożyć grzanki do tostera i przesunąć w dół dźwignię (4). Po zakończeniu opiekania grzanki zostaną samoczynnie wysunięte z tostera.
-- Opiekanie można przerwać przed upływem zadanego czasu naciskając przycisk “STOP” (5).
-- Urządzenie wyposażono w nadstawkę (2) umożliwiającą odgrzewanie bułek. W tym celu należy podnieść ruszt dźwignią (3) i położyć na nim bułkę.

Odgrzewanie bułek dozwolone jest tylko na podniesionej nadstawce. Ułożenie produktów bezpośrednio na obudowie grozi zniszczeniem urządzenia nie podlegającym naprawie gwarancyjnej.

Uwaga. Nie można obniżyć dźwigni (4), jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.
W przypadku trudności z wyjęciem zbyt małych kromek z tostera nie używać metalowych sztućców itp.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Urządzenie wolno czyścić tylko po odłączeniu od sieci i po schłodzeniu.
-- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać tostera w wodzie.
-- Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
-- Unikać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
-- Toster wyposażony jest w wyjmowaną tackę na okruchy (1), którą należy czyścić po każdym użytkowaniu.
-- Jeżeli okruchy lub kawałki pieczywa pozostały między grzałkami lub w urządzeniu, należy odwrócić toster aby wypadły z niego.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiemurządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
-- Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277382612
Funkcje
Szczeliny na tosty 2
Płynna regulacja stopnia zarumienienia TAK
Nadstawka do opiekania bułek TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Przycisk szybkiego przerwania opiekania TAK
Automatyczny mechanizm unoszenia tostów TAK
Wyjmowana tacka na okruchy TAK
Funkcja rozmrażania NIE
Funkcja odgrzewania NIE
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 0,95 kg
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 26,8 cm x 15,8 cm x 16,6 cm
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 48,50 cm x 28,00 cm x 39,50 cm
Pojemność opakowania zbiorczego 6
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Moc 750W
Pozostałe
EAN 5908277382612
Waga netto 0.95 kg
Opakowanie zbiorcze 48.50 x 28.00 x 39.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 15.70 x 26.70 x 18.70 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu