Dwa w jednym - czyli przyjemne ciepło lub orzeźwiający chłód!

Termowentylator z funkcją nawiewu ciepłego i zimnego powietrza to praktyczne i bardzo wygodne urządzenie.  Można swobodnie korzystać z niego przez cały rok - w zależności od pogody i własnych potrzeb.

Pracuje w dwóch zakresach mocy, co umożliwia wybór temperatury nagrzewanego powietrza (ciepłe lub bardzo ciepłe), a jego pracę sygnalizuje lampka kontrolna. Do ustawiania ciepłego jak i  zimnego nadmuchu powietrza, służą wygodne i oznakowane pokrętła.

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegraniem, termostat z płynną regulacją temperatury, zapewniający optymalne dopasowanie parametrów grzania, a także dużą turbinę nawiewu i metalową kratkę wylotową. Konstrukcja termowentylatora pozwala na ustawianie go zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej, a uchwyt do przenoszenia pomaga w wygodnym przemieszczaniu i przechowywaniu.

Termowentylator dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarny i szary, a jego klasyczny wygląd sprawia, że będzie pasował do każdego pomieszczenia.

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach. 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 stopnie mocy 1000/2000W
 • nadmuch zimnego powietrza
 • lampka kontrolna
 • termostat z płynną regulacją temperatury
 • metalowa kratka wylotowa
 • praca w pionie i w poziomie
 • uchwyt do przenoszenia
 • duża turbina nawiewu
 • kolor: szary
 • EAN: 5908277383992 


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego uzytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

 1. Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.

 1. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp.

 1. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów lub klei.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

 1. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać - przenosić urządzenie tylko za pomocą uchwytu (4).

 1. Nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dosyć wysoka.

 1. Nie stosować urządzenia do suszenia ubrań.

 2. Nie zakrywać otworów nawiewu i wylotowego w czasie pracy urządzenia.

 1. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów nawiewu i wylotowego.

 1. Nie prowadzić kabla zasilającego nad grzejnikiem i otworami wylotowymi ciepłego powietrza.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 1. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.

 1. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGOLNY:

 1. Włącznik (tryby pracy)
 2. Lampka kontrolna
 3. Termostat
 4. Uchwyt
 5. Otwór nawiewu

 

DANE TECHNICZE:

- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

- ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu

- urządzenie może pracować w pozycji pionowej lub poziomej

- ustawić włącznik (1) w pozycji o” (urządzenie wyłączone)

- podłączyć do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji

- wybrać tryb pracy urządzenia pokrętłem (1):

 x - zimne powietrze

 * - ciepłe powietrze (1000W)

 ** - bardzo ciepłe powietrze (2000W)

- urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu temperatury działania termostatem (3)

- praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (2)

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.
Nie zakrywać otworów wylotowych w czasie pracy urządzenia.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do wystygnięcia
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości
- obudowę przecierać wilgotną szmatką


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia


Ogólne
EAN 5908277383992
Sterowanie mechaniczne
Parametry elektryczne
Moc 2000W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Funkcje
Zimny nadmuch TAK
Tryby pracy 2 stopnie mocy
Lampka kontrolna TAK
Uchwyt do przenoszenia TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Płynna regulacja temperatury TAK
regulowany termostat TAK
Cicha praca TAK
Pozostałe
EAN 5908277383992
Waga netto 1.40 kg
Opakowanie zbiorcze 27.00 x 39.50 x 53.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 25.00 x 12.50 x 25.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu