Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Wygoda i funkcjonalność!

Dbasz, aby Twoje włosy były zawsze nienagannie przycięte, ale nie przepadasz za częstymi wizytami u fryzjera? Jeśli tak, to nasza poręczna strzyżarka jest urządzeniem właśnie dla Ciebie!

Model MG11 RAZOR posiada ostrza ze stali szlachetnej i wygodną teleskopową nasadkę, która pozwala na strzyżenie włosów w zakresie od 3 do 15 mm. Krótszy zakres przycinania można uzyskać dzięki zdjęciu nasadki. W przypadku gęstych włosów - pracę z urządzeniem ułatwia praktyczna nakładka blokująca, która zapobiega wsuwaniu się części włosów pod głowicę tnącą.

Strzyżarka ma ergonomiczny kształt i jest łatwa w czyszczeniu oraz konserwacji  - przy użyciu dołączonej do zestawu szczoteczki oraz oleju. Jej pracę sygnalizuje lampka kontrolna, a zasilanie akumulatorowo-sieciowe daje możliwość korzystania z niej w dowolnym miejscu i zapewnia swobodę ruchu.

 

 

SPECYFIKACJA:  

 • ostrza ze stali szlachetnej
 • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • czas ładowania: 8 godz.
 • ergonomiczny kształt
 • teleskopowa nasadka
 • łatwa w czyszczeniu
 • lampka kontrolna
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277382728

DANE TECHNICZE ZASILACZA Eldom MG11

 • Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice
 • Napięcie wejściowe: 100-240V
 • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
 • Napięcie wyjściowe: 3,0V DC
 • Prąd wyjściowy: 1,0A
 • Moc: 3,0W
 • Średnia sprawność: 69,74%
 • Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,080W

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie

- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego

- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie

- należy czyścić urządzenie po każdym użyciu

- należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania

- nie używać ze złamaną lub w inny sposób uszkodzoną nasadką fryzjerską, bowiem może to doprowadzić do zranienia

- nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych,

- nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.

Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych

- nie używać na wolnym powietrzu,

- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem

- nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach

- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać

- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru

- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu

- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- zużyte akumulatory powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia
- sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny

 

 

OPIS ZESTAWU:
1. Głowica tnąca
2. Pokrętło regulacji długości strzyżenia
3. Włącznik
4. Lampka kontrolna
5. Nasadka teleskopowa
6. Suwak
7. Olej do konserwacji
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Zasilacz
10. Prowadnice nasadki

 

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
- moc: 3W
- akumulator: 2x600mA, Ni-Cd
- czas ładowania: 8 godzin

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Strzyżarka MG11 może być używana jako urządzenie zasilane z sie ci lub akumulatorowo.
W przypadku zasilania sieciowego urządzenie jest gotowe do prac y od razu.

PRACA Z SIECI
- wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (3) w pozycji „OFF”
- podłączyć zasilacz (9) do sieci a następnie do strzyżarki
- podłączenie do sieci sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4)
- aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „ON”

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM
- wyłączyć urządzenie, włącznik (3) w pozycji „OFF”
- podłączyć zasilacz (9) do sieci a następnie do strzyżarki
- ładowanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4).
Czas ładowania akumulatora to około 8 godzin.

UWAGA. Lampka kontrolna (4) nie gaśnie po naładowaniu.
Po naładowaniu należy odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda golarki.

- po naładowaniu odłączyć zasilacz, urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej.
Aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „ON”.

Ładowanie akumulatora dłużej niż 12 godzin skraca okres jego żywotności. W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora przynajmniej raz na pół roku. Brak ładowania akumulatora przez okres dłuższy niż 6 miesięcy również skraca okres jego żywotności.

 

STRZYŻENIE:
- upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona
- rozpocząć strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie
- suwak (6) powinien być przesunięty w prawo - plastikowa nakładka przy głowicy jest schowana
- założyć nasadkę (5) poprzez wsunięcie jej w prowadnice (10) fot. 1 – pokrętło (2) powinno być przekręcone maksymalnie w lewo. Pokrętło (2) umożliwia ustawienie 24 długości strzyżenia włosów
- praca z nasadką umożliwia strzyżenie włosów w zakresie od 3-15 mm. Krótszą długość strzyżenia uzyskamy zdejmując nasadkę (5). W tym celu należy przekręcić pokrętło (2) maksymalnie w lewo i wysunąć nasadkę (5) fot. 1
- zaleca się rozpocząć obcinanie od długości największej
- należy obcinać małe powierzchnie, wolno przesuwając maszynką po włosach
- przycinanie należy rozpoczynać od karku do góry lub od czoła i skroni do góry
- trzymać maszynkę delikatnie pod włosami, tak aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie
- w przypadku gęstych włosów można przesunąć suwak (9) w lewo – wysunie się plastikowa nakładka blokująca wsuwanie się części włosów pod głowicę (1) i ułatwiającą pracę. Po przerzedzeniu włosów przesunąć przełącznik (9) w prawo i kontynuować strzyżenie.
Strzyżarkę uruchamiamy włącznikiem (3), poz. “ON”. Praca strzyżarki dodatkowo sygnalizowana jest lampką kontrolną (4).

Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę głowicy tnącej. W tym celu należy przekręcić pokrętło (2) maksymalnie w lewo, zdjąć nasadkę teleskopową (5) i otworzyć głowicę tnącą (1) naciskając kciukiem ostrza golarki w kierunku pokazanym na fot 2. Należy chronić ostrza przed upadkiem.

Oczyścić ostrza szczoteczką (8) znajdującą się w zestawie.
Konieczna jest regularna konserwacja ostrzy tnących. Należy wprowadzić jedną do dwóch kropli olejku (7) załączonego do zestawu między ostrza i włączyć urządzenie na kilka sekund.

Nie używać olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Przed czyszczeniem odłączyć od sieci i wyłączyć.
Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków do czyszczenia.
Obudowę przecierać wilgotną lub suchą szmatką.

 

Ostrza tnące są elementem eksploatacyjnym i powinny być poddawane regularnej konserwacji.
Nie podlegają gwarancji.