Twój własny salon fryzjerski… w domowym zaciszu!

Strzyżarka MG10N została zaprojektowane tak, abyś mógł  samodzielnie i kompleksowo zadbać o wygląd swojej fryzury.

Posiada ceramiczne ostrza, które gwarantują wysoką trwałość urządzania, obrotowy pierścień z 5 stopniową regulacją oraz  cztery nasadki fryzjerskie. Wszystko to pozwala na precyzyjny wybór w spośród aż 25 różnych długości strzyżenia !

Strzyżarka jest zasilana akumulatorowo i sieciowo, co daje dużą swobodę użytkowania. W zestawie znajduje się także szczoteczka do czyszczenia i olej do konserwacji urządzenia.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • ceramiczne ostrza
 • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • ładowanie: 8 godzin
 • 4 nasadki fryzjerskie
 • lampka kontrolna
 • łatwa w czyszczeniu
 • moc: 3W
 • EAN: 5908252477104

DANE TECHNICZE ZASILACZA Eldom MG10N

 • Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice
 • Napięcie wejściowe: 100-240V
 • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
 • Napięcie wyjściowe: 3,0V DC
 • Prąd wyjściowy: 1,0A
 • Moc: 3,0W
 • Średnia sprawność: 69,74%
 • Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,080W

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie

- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego

- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie

- należy czyścić urządzenie po każdym użyciu

- należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania

- nie używać ze złamaną lub w inny sposób uszkodzoną nasadką fryzjerską, bowiem może to doprowadzić do zranienia

- nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych,

- nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.

Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych

- nie używać na wolnym powietrzu,

- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem

- nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach

- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać

- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru

- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu

- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- zużyte akumulatory powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia.

 

 

OPIS ZESTAWU:
1. Głowica tnąca
2. Pierścień regulacji długości strzyżenia
3. Włącznik
4. Lampka kontrolna
5. Nasadki grzebieniowe (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
6. Zasilacz
7. Olej do konserwacji
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Akumulator
10.Gniazdo przyłączenia przewodu zasilającego


DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
- moc: 3W
- akumulator: 900mA, Ni-Cd
- czas ładowania: 8 godzin


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy zamontować akumulator (9), fot. 1.
Strzyżarka MG10N może być używana jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo. W przypadku zasilania sieciowego urządzenie jest gotowe do pracy od razu.

PRACA Z SIECI
- wyłączyć urządzenie ustawiając włącznik (3) w pozycji „0”
- podłączyć zasilacz (6) do sieci a następnie do gniazda strzyżarki (10)
- podłączenie do sieci sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4)
- aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”
- po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w dół i odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (7)

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM
- wyłączyć urządzenie, włącznik (3) w pozycji „0”
- podłączyć zasilacz (6) do sieci a następnie do gniazda strzyżarki (10)
- ładowanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (4).
Czas ładowania akumulatora to około 8 godzin.

UWAGA. Lampka kontrolna (3) nie gaśnie po naładowaniu.

- po naładowaniu odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (7), urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej.
Aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”.
- urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej
- aby rozpocząć pracę należy przesunąć włącznik (3) w górę

 

STRZYŻENIE:
- upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona
- rozpocząć strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
- założyć odpowiednią nasadkę (5) poprzez wsunięcie jej w boczne prowadnice głowicy (fot.2). W celu zdjęcia nasadki nacisnąć pole “PUSH” na nasadce, przesuwając zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

Obrotowy pierścień (2) umożliwia precyzyjną regulację długości strzyżenia w zakresach: 0,8mm - 2mm. Dodatkowe nasadki (5) 3mm, 6mm, 9mm, 12mm oraz
5 stopniowa regulacja pierścieniowa zapewniają 25 różnych długości strzyżenia.

- zaleca się rozpocząć obcinanie od użycia nasadki do dłuższych włosów
- należy obcinać małe powierzchnie, wolno przesuwając maszynką po włosach
- przycinanie należy rozpoczynać od karku do góry lub od czoła i skroni do góry
- trzymać maszynkę delikatnie pod włosami, tak aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie
- bez użycia nasadek włosy mogą być przycinane równomiernie na długość 0,8-2mm

Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę noży tnących. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Przed czyszczeniem wyłączyć i odłączyć od sieci .
W tym celu otworzyć głowicę tnącą (1) naciskając kciukiem ostrza golarki w kierunku pokazanym na fot 3. Należy chronić ostrza przed upadkiem.

UWAGA.
Przed otwarciem głowicy pierścień regulacji strzyżenia (2) należy ustawić w pozycji 2mm.

Oczyścić ostrza szczoteczką znajdującą się w zestawie.
Konieczna jest regularna konserwacja ostrzy tnących. Należy wprowadzić jedną do dwóch kropli oleju między ostrza i włączyć urządzenie na kilka sekund.
Nie używać olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami.

Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków do czyszczenia.
Obudowę przecierać wilgotną lub suchą szmatką.

 

Ostrza tnące są elementem eksploatacyjnym i powinny być poddawane regularnej konserwacji.
Nie podlegają gwarancji.


Ogólne
EAN 5908252477104
Ceramiczne ostrza TAK
Trymer w zestawie NIE
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Moc 3W
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
Funkcje
Ładowanie 8 godzin
Lampka kontrolna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
Nasadki fryzjerskie TAK - 4szt.
regulacja strzyżenia TAK
Pozostałe
EAN 5908252477104
Waga netto 0.33 kg
Opakowanie zbiorcze 57.00 x 33.00 x 45.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 20
Opakowanie 27.90 x 21.00 x 6.20 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu